Anda di halaman 1dari 2

BORANG REKOD KOLABORASI

SEMESTER : PISMP SEM 1 PENDIDIKAN MUZIK SJKCMATA PELAJARAN : PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

NAMA PELAJAR : LOK SHIN YEI

NO. KAD PENGENALAN : 940508-02-5488

PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN AZLINA BT AHMAD

BIL TARIKH
BUTIRAN
KOLABORASI
CATATAN
TANDATANGAN
PENSYARAH
TANDATANGAN
PELAJAR
1.
10 MAC
2014
Taklimat dan Agihan
Soalan Tugasan

Tugasan perlu
dihantar
selewat-
lewatnya pada
8 April 2014.
(PUAN AZLINA)(LOK SHIN YEI)


2.
11 MAC
2014
Mencari maklumat
melalui buku bacaan
dan Internet
(LOK SHIN YEI)


3.
15 MAC
2014
Berjumpa dengan
pensyarah mengenai
cara menguji kognitif
murid
Mencatatkan
maklumat
yang
dinyatakan
oleh
pensyarah
(PUAN AZLINA)(LOK SHIN YEI)

4.
31 MAC
2014
Memerhati pelajar dan
membuat temu bual
dengan guru(LOK SHIN YEI)

4.
6 APRIL
2014
Membincangkan
tentang borang
maklum balas dan
borang kolaborasi
tugasan.

Mencatatkan
maklumat dan
membuat nota
ringkas.
(PUAN AZLINA)


(LOK SHIN YEI)


5.
6 APRIL
2014
Membuat pemeriksaan
secara keseluruhan
dan menggabungkan
maklumat dalam
bentuk folio.
Membuat
pembetulan.
(LOK SHIN YEI)6.
8 APRIL
2014
Menghantar tugasan
Perkembangan Kanak-
kanak.

Diterima dan
direkodkan.


(PUAN AZLINA)


(LOK SHIN YEI)