Anda di halaman 1dari 2

Akauntabiliti

Bertanggungjawab kepada seseorang@bertanggungjawab terhadap sesuatu.


Konteks keguruan bertanggungjawab terhadap profesionalisme keguruan.


Akauntabiliti Guru
Terhadap :
Negara
Program Pendidikan
Pelajar dan Ibu Bapa
Diri Sendiri


Akauntabiliti Guru Terhadap Negara
Tugas menyebarkan cita, matlamat falsafah pendidikan negara, rukun negara dengan jelas.
Memupuk nilai, sikap yang murni
Mengambil bahagian dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.
Mengeratkan persefahaman dan bekerjasama dengan guru serta ibu bapa muridnya.
Memberi sumbangan sukarela kepada masyarakat dan Negara.
Bersopan santun dan bertingkah laku baik dalam aktiviti social.

Akauntabiliti Guru Terhadap Program Pendidikan
Membaca luas buku-buku berkaitan mata pelajaran.
Memahami selengkapnya isi dan ilmu pengetahuan mata pelajaran.
Menyertai seminar pendidikan, kursus dalam perkhidmatan.
Merancang, melaksana strategi pengajaran.
Mengajar dengan fakta yang betul.Dengan memahami prinsip akauntabiliti , guru dapat memahami tanggungjawabnya yang sebenar.
Penghayatan terhadap akauntabiliti haruslah di hayati sepenuhnya kerana akan dapat meningkatkan
tahap profesionalisme keguruan.
Peningkatan dalam bidang tersebut melambangkan tingginya kualiti seseorang guru yang juga akan
meningkatkan taraf profesionalisme keguruan.
Kesedaran kepada akauntabiliti akan menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap
tanggungjawab yang di laksanakannya. Oleh yang demikian,akauntabiliti perlulah dihayati oleh semua
guru. Sekiranya seseorang guru mengabaikanakauntabiliti terhadap tugas dan tanggungjawabnya ,
maka beliau akan gagal melahirkan modal insan seperti yang di cita-citakan negara.