Anda di halaman 1dari 11

2.

Koleksi Gambar Pelbagai Jenis Subjek Dunia Maritim Sebagai Sumber


Ilham.

Lukisan Atau Catan Realistik Subjek Dunia Maritim Yang Dipilih.Lakaran Dan Perkembangan Idea Dengan Catatan.

5. Lukisan Rekaan Arca Binaan Yang Dipilih.6. Kajian Warna Pada Reka Bentuk Arca Yang Dipilih Dengan Catatan
Dan Skema Warna (Jika Berkenaan).


7. Lukisan Perspektif Hasil Arca Sebenar Dari Tiga Sudut Pandangan Yang
Berbeza.
8. Lukisan Atau Catan Persembahan Dalam Situasi Sebenar.9. Lukisan Alat Dan Bahan Yang Digunakan Serta Catatan.


10. Lukisan Atau Gambar Foto Proses Dan Teknik Penghasilan Serta
Catatan Mengikut Urutan.