Anda di halaman 1dari 4

ANALISIS BORANG DAN SOAL SELIDIK SEBELUM KAJIAN TINDAKAN

DAN SELEPAS KAJIAN TINDAKAN DALAM %NO

ITEMSBLM

SLPS

SBLM

SLPS

SBLM

SLPS
YA KADANG-
KADANG
TIDAK
1

Keadaan kelas yang tidak sesuai untuk pembelajaran
Sains.

2

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains yang
sangat membosankan.

3 Makmal Sains yang sangat jauh daripada kelas.


4 Matapelajaran Sains sangat susah untuk lulus.


5 Bahan untuk pembelajaran sains yang tidak cukup di
sekolah.

6 Murid-murid lebih suka corak pembelajaran yang
berasaskan aktiviti eksperimen dan gerak kerja
berkumpulan.

7 Murid-murid hanya belajar untuk pemeriksaan.


8 Murid minat pembelajaran kerana meminati guru.


9 Sains tidak seronok seperti pembelajaran Pendidikan
Jasmani.

10 Matapelajaran sains sangat susah untuk difahami.


Borang Senarai Semak Sikap Murid Terhadap Pembelajaran Sains

Nama:
Kelas:
Arahan :
Baca setiap pernyataan dengan teliti. Lengkapkan ruang dibawah dengan
memberikan nilai angka bagi setiap pernyataan yang dirasai paling tepat
menerangkan perasaan anda berhubung dengan setiap pernyataan berdasarkan
skala berikut.

SS
(Sangat setuju)
S
(Setuju)
TP
(Tidak Pasti)
TS
(Tidak setuju)
STS
(Sangat tidak setuju)

5

4

3

2

1


BIL ITEM SS
5
S
4
TP
3
TS
2
STS
1
A MINAT


1.

Saya lebih berminat belajar matapelajaran lain seperti Muzik.2

Saya dapat menyiapkan banyak tugasan jika saya
melakukannya bersama murid lain.3

Saya lebih suka belajar secara pensendirian.4

Matapelajaran sains sangat membosankan


B GAYA PEMBELAJARAN


5

Lebih banyak yang saya pelajari jika saya belajar dalam
kumpulan6

Di kelas, saya membuat sesuatu dengan lebih baik apabila
saya melakukannya sendiri.


C SIKAP TERHADAP SESI PEMBELAJARAN

7 Saya berasa sangat takut apabila menjalankan eksperimen
terutama berkaitan dengan mengkaji serangga.


8

Matapelajaran yang sangat susah untuk lulus.9

Terlalu banyak jawapan dan sukar menentukan jawapan yang
tetap.10


Banyak yang perlu diingati semasa sesi pembelajaran sains.11


Saya rasa sangat susah memahami istilah sains.12

Matapelajaran yang menghiburkan.13


Sangat seronok kerana banyak menjalankan eksperimen.


14

Matapelajaran yang senang untuk lulus15

Matapelajaran yang menyeronokkan kerana saya sendiri yang
menjalankan kajian tentang sesuatu topic.