Anda di halaman 1dari 9

DIRIAN TANGAN

Dirian tangan adalah satu kedudukan berdiri tegak tetapi secara songsang,
dengan tangan di atas lantai dan kaki di udara. Kedudukan tangan adalah
berjauhan selebar bahu, tetapi terdapat kelainan yang tertentu. Dirian tangan
asas mempunyai kaki yang ditegakkan dengan lutut tiada dibengkokkan,
tetapi turut mempunyai kelainan yang pelbagai. Untuk mempamerkan satu
dirian tangan, pelaku memerlukan kekuatan badan bahagian atas.
Dalam gimnastik, dirian tangan merupakan pergerakan asas, dan perlu
dimahiri agar dapat mempelajari pelbagai kemahiran berasaskannya, kerana
sebahagian kelainan dirian tangan dilakukan pada setiap perkakasan
gimnastik, dan banyak kemahiran menjatuhkan badan melalui kedudukan
dirian tangan semasa pelaksanaannya.
KEDUDUKAN PERGERAKAN
Dirian tangan tegak statik yang asas, dengan kaki yang tegak, terdiri daripada
lima isi utama untuk posturnya:
2.21 Lengan terkunci Keduadua tapak tangan diletak datar di atas lantai
dengan jarak lebar bahu, dan keduadua siku dikunci semasa
memeliharakan tangan yang tegak.
2.22 Kepala terdongak !uka bukan menghadapi lantai, tetapi
menghadapi terus ke hadapan seolaholah ketika berdiri tegak.
2.2" #inggul cengkung #inggul ditolak melepasi pusat gra$iti untuk
menghalang tulang belakang daripada melengkung. %ika dilaksanakan
ketika berbaring mendatar di atas lantai, postur ini akan
memeliharakan sentuhan antara pel$is dengan lantai.
2.2& Kaki terkunci Keduadua lutut dikunci, dengan kakikaki tertutup dan
tegak.
2.2' %ari kaki runcing Keduadua kaki dikunci bersamasama, dengan jari
kaki ditunjuk terus ke atas dan dikekalkan sebagai titik tertinggi
(kti$iti ini adalah salah satu daripada kemahiran asas yang penting di dalam
pembelajaran akti$iti menghambur.
2.3 BUTIRAN MENGAJAR
1. )erdiri dengan keduadua belah kaki dirapatkan dan keduadua belah
tangan diangkat ke atas. *rajah &.1+
2. ,ayun sebelah kaki ke atas sambil menaikkan keduadua belah tangan
dan halakan tapak tangan ke hadapan. *gambar &.2+
". -urunkan kaki yang telah dihayunkan tadi dan condongkan badan ke
ba.ah. *gambar &."+
&. -angan digunakan untuk menyokong di atas tilam sambil kaki
belakang dihayun lurus ke atas dan diikuti oleh kaki lain. *gambar &.&+
'. (pabila keduadua belah kaki telah lurus di atas kepala, peserta
hendaklah mengimbangi badannya dengan baik. *penyokong
diperlukan jika pelajar tidak dapat melakukannya sendiri+ *gambar &.'+
2.4 Gambarajah Kemahiran Asas Gimnastik an! Di"i#ih.


/ajah &.1
0ambar &.'
0ambar &.&
/ajah &."
/ajah &.2
0ambar &.1
R$DA KERETA
/oda Kereta ialah satu kemahiran asas dalam gimnastik dan satu daripada
langkahlangkah pertama ahli gimnastik untuk baru belajar. )ila diperlihatkan
semula, ia seolaholah satu 2pin.heel2 yang bergerak. /oda kereta juga
membantu ahliahli gimnastik belajar pertukaran, ka.alan dan garisan tegak.
3ni akan membantu ahliahli gimnastik baru belajar untuk melakukan lompat
dan putar dengan cepat dengan memecahkan kemahiran ke dalam lebih kecil
serta langkahlangkah yang lebih terurus. 4eperti manamana bahagian
gimnastik, amalan, kesabaran dan pembimbingan yang bagus penting pada
kejayaan.
KEMA%IRAN PUTARAN
A. P&tar R'(a )Cartwheels)
#utar roda adalah satu $ariasi dinamik kedudukan dirian tangan yang
lurus. Kemahiran ini melibatkan pemindahan berat badan dari tapak
kaki *kedudukan berdiri+ ke tangan *dalam kedudukan terbalik+ dan
kembali ke tapak kaki. (nsur maju bagi pergerakan putar roda
terbahagi kepada dua, iaitu teknik pemindahan berat badan dan teknik
meletakkan tapak tangan.
Teknik memin(ahkan berat ba(an
0ambar &.5: Lakukan dirian tangan tanpa
bantuan daripada penyokong.
(kti$iti ini dilakukan dengan menggunakan tilam yang disusun atau
bangku rendah. 3ni boleh menghasilkan tendangan yang lebih kuat
bagi memudahkan pemindahan berat badan.
Ansur maju 2: Teknik meletakan tapak tangan dan kaki
(rah kedudukan jarijari tangan sangat penting untuk pelaksanaan
putar roda. Kita boleh menandakan terlebih dahulu tapak tangan
dengan kapur atau pita pelekat be.arna.
1. )erdiri tegak, tangan lurus.
2. Langkah sebelah kaki ke hadapan dalam kedudukan lunge.
6ondongkan bahu ke sisi arah pergerakan.
". Letak tangan kiri kemudian tangan kanan di lantai. Kaki
tendangan diangkat lurus diikuti kaki mendahului, sehingga
ke kedudukan dirian tangan kangkangkan kaki.
&. !endarat di atas kaki tendangan, diikuti dengan kaki
berikutnya dalam kedudukan lunge.
TEKNIK PER*AKUAN R$DA KERETA
1. !uka menghadap ke hadapan
2. Dada turun ke arah lutut, dan lakukan tolakan dari kaki yang
bengkok.
". Kaki mengangkang, badan dikekal pada datar yang sama dan kepala
kekal dalam kedudukan biasa denga lurus
&. !ata memandang ke arah tangan di lantai belakang, badan jangan
dilengkungkan.
'. Kaki di ba.a turun rapat sebelah tangan, dan berdiri dalam
kedudukan berbentuk bintang.
1. )adan dalam keadaan tegak semula, dan postur pinggul dilentikkan.
0ambarajah 1
0ambarajah 2
%AMBUR BE*AKANG
TEKNIK PER*AKUAN %AMBUR BE*AKANG
1. !encangkung, lengan lurus ke hadapan, berdiri atas pangkal jarijari
kaki
2. #inggul turun ke hadapan hingga hilang imbangan.Keduadua
tangan hampir sebaris dengan kepala.
". (yun kuat dengan kaki yang dikekalkan lurus. )elakang badan
melengkung disebabkan pinggul yang diregang dengan kuat.
-olakan dari tangan yang kuat.
&. #inggul ditolak kehadapan semasa mendarat. &
'. #endaratan dibuat atas jarijari kaki
*ATI%AN AN+UR MAJU

1. Dengan bantuan dua orang rakan, baring dan tangan murid
memegang tanganrakan.
2. ,ayun kaki ke belakang berulang kali.

". (pabila rakan memberi isyarat hayun kaki ke hadapan sambil tangan
ditarik kuatoleh dua orang rakan.
&. -erus berdiri dengan kaki dalam keadaan tegak.
BUTIRAN MENGAJAR
1. !ula dalam satu kedudukan mencangkung seperti guling depan. #astikan
lutut dan postur belakang badan tegak. Keadaan yang sama bagi bahagian
kaki juga.
2. )iarkan tumit anda jatuh kepada lantai. (nda akan mula untuk guling
menggunakan belakang anda
". Lengkungkan belakang badan anda . *#astikan dagu anda mencecah
dengan dada anda.+
&. !enolak dengan bahu apabila hayunan kebelakang dibuat
'. 4iku dibengkok kan sehingga ia menghala ke arah siling
1. -olak bebanan badan dengan menggunakan tangan.
5. Luruskan lengan anda. #inggul anda akan mula untuk terangkat. 3ni akan
memusing badan anda melepasi kepala anda.
7. Kaki anda akan kembali semula mencecah lantai
8. !enamatkan kembali dalam kedudukan mencangkung, dan badan
bergerak untuk terus berdiri.