Anda di halaman 1dari 2

6.

0 Latar Belakang Pemilik


6.1 Pengurus
Nama : Zulkarnaim bin Sulaiman
No. KP : 920305125069
!lamat : No. 3"# Kam$ung Se$akat %a&a# %alan Se$anggar# ""'50 Kota
kinabalu# Saba(
No. )ele*on : 01093'93++
)arik( La(ir : 05,03,1992
)em$at La(ir : Balung )a-au
.mur : 22 )a(un
%antina : Lelaki
)ara* Perka(-inan : Bu/ang
Kelulusan : B.!. 0ons 1.2S3
Kursus 4ang Perna( 5iikuti : Kursus Lati(an Pengen6alian 2akanan
Pengalaman : 3 ta(un membantu keluarga 6alam bi6ang $erniagaan
6.2 7ksekuti* Ke-angan
Nama : K(u8aima( binti 2o(6 Nurung
No. KP : 00+
!lamat : S&urga tingkat $aling tinggi
No. )ele*on : 010123'56+
)arik( La(ir :
)em$at La(ir : Pakistan
.mur : 23 )a(un
%antina : Lelaki
)ara* Perka(-inan : 9steri ke6ua si :ullu
Kelulusan :
Kema(iran : Pan6ai menggo6a suami 1si :ullu3
Pengalaman : malam $ertama 1sama si :ullu3
Peker/aan : suri ruma( 1k$6 si :ullu3