Anda di halaman 1dari 5

Kejuruteraan Genetik

Apakah sebenarnya kejuruteraan genetik? Kejuruteraan genetik adalah teknik yang digunakan
dalam mengubahsuai gene. Sains kejuruteraan genetik muncul pada 1971-1973 dan telah
membawa kepada revolusi dalam bidang biologi eksperimental. Dalam bidang ini, keseluruhan
komponen genetik adalah artifisial (buatan); iaitu diubah, direka bentuk mengikut keperluan.


Bidang ini turut melibatkan pemindahan dan juga penggantian gene-gene bagi membentuk DNA
bentuksemula (rekombinan) baru. Maka, genetic engineering = DNA recombinant technology.
Seperti yang telah dinyatakan, bidang ini masih baru. Masih mentah. Sebab, enzyme restriksi
yang pertama ditemui hanyalah lebih kurang 40 tahun yang lalu, iaitu 1970. (Malaysia pun sudah
merdeka 54 tahun) Tambahan, DNA rekombinan secara tabung uji (in vitro) pertama ditemui dua
tahun selepasnya.


Sungguhpun demikian, perkembangan terhadap teknologi ini membolehkan para saintis untuk
mengasingkan serta merincikan ciri struktur dan fungsi DNA dalam eukaryot. Kini, aplikasi
dalam bidang ini amat meluas dan penting terutamanya dalam pertanian-dalam usaha
menghasilkan tanaman-tanaman komersil tahan penyakit dan serangga perosak melalui trait
genetiknya.


Maknanya, genetiknya bukan asli, atau bukan dari organisma asal. Jadi dari mana ia datang? Ya,
benar sekali bahawa ciri-ciri baru seperti ketahanan terhadap penyakit dan sebagainya biasanya
diambil dari organisma lain. Ini merupakan antara keunikan dalam bidang ini. Sifat-sifat tersebut
secara tabii' (semulajadi) ada pada organisma lain sama ada tumbuhan, fungi, dsb, lalu
diasingkan serta di'tenun' melalui prosedur rekombinan DNA secara in vitro.


Dengan tambahan sedikit element regulator, rekombinan DNA itu dapat menunjukkan cirinya
dalam tisu perumah (host) baru. Barulah kemudiannya diperkenalkan dalam spesis tanaman
tempatan melalui -> Gene transfer technology.

"Masih berpeluang. Bidang Kejuruteraan Genetik dipelopori hanya 40 tahun yang lalu, maka
pastinya masih banyak perkara yang belum dikaji dan ditemui. Apakah mungkin suatu hari
nanti, penemuan baru diterajui oleh orang Islam terutamanya Melayu? "

Perlu diakui, dalam memahami hakikat kehidupan, tidak dapat lari daripada kimia. Kerana Kimia
adalah asas kehidupan. Setiap benda didunia ini asasnya adalah unsur kimia. Tidak salah jikalau
saya katakan bahawa, orang kimia (ahli kimia) lebih memahami biologi berbanding biologis
sendiri, kerana mereka lebih memahami empirik, dasar pijak proses-proses kehidupan.


Frederick Sanger (Ahli biokimia) - Penemu Klon DNA


Paul Berg (Ahli Biokomia) - Pemenang Noble PrizeIanya terbukti, kerana Paul Berg, F. Sanger dan W. Gilbert telah berkongsi Nobel Prize 1980-In
Chemistry kerana menemui anak kunci kepada pengklonan dan penjujukan DNA (DNA
sequencing). Kalau dilihat pada zaman ini,perkataan transplant organ telah menjadi kebiasaan
bagi kita, tidak mustahil akan datang, tranplant DNA pula lebih dikenali dan meluas berbanding
transplant organ (pemindahan organ).

"Umat Islam perlu mempunyai kepakaran dalam bidang ini. Kerana batas-batas kemanusiaan
perlu dijaga. Lebih jauh lagi, mungkin sumber-sumber genetik tersebut bukanlah dari sumber
yang dihalalkan syara' apa mungkin hanya kita berdiam diri?"Luaran-segar dari ladang. Fresh. Dalaman? Bagaimana kalau jagung ini sebenarnya telah
disuntik dengan genetik (yang tidak halal dari segi syara')?


Secara mudah, kata kunci bagi definisi kejuruteraan genetik adalah restriction enzyme dan
cloning. Apa yang penting, ianya dilaksanakan dalam bentuk artifisial, menggunakan enzim
restriksi dan penghasilan salinan yang banyak terhadap DNA yang telah ter-rekombinasi.
Cloning? B.M-nya Pengklonan? Ia adalah proses dimana satu bahagian DNA dimasukkan
kedalam kromosom plasmid/phage dan kemudiannya mereplikasi bagi menambahkan bilangan
salinan DNA yang banyak.

Referensi

1. Singh & Tomar (2007): New Delhi

2. Wikipedia, the free encyclopedia.