Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN BAKERKONG, DARO

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN
PENGGAL PERTAMA
2014


PENDIDIKAN MORAL

TAHUN 1NAMA:
TARIKH: ....


2

A. Warnakan gambar di bawah yang menunjukkan sikap menghargai alam
ciptaan Tuhan. (14 Markah)

3

B. Tandakan ( ) pada sikap baik hati yang ada pada diri. (8 Markah)


4

C. Apakah hasil nilai tanggungjawab yang diperoleh mereka? Padankan jawapan
yang betul. (10 Markah)

5

D. Tandakan ( ) pada tutur kata yang sopan dan ( ) pada tutur kata yang
tidak sopan. (12 Markah)

6

E. Tandakan ( ) pada cara menerima pemberian dengan betul. (6 Markah)