Anda di halaman 1dari 16

DEFINASI

EKONOMI
SATU ILMU SAINS SOSIAL YANG MENGKAJI
BAGAIMANA MANUSIA MENGGUNAKAN
SUMBER YANG TERHAD BAGI MEMENUHI
KEHENDAK YANG TIDAK TERHAD
1. MEMAKSIMUMKAN KEHENDAK YANG
TIDAK TERHAD :
KEHENDAK ADALAH UNTUK
KESELESAAN DAN
TIDAK TERBATAS.
KEHENDAK SUKAR DIPENUHI DAN
BERBEZA
UNTUK SETIAP INDIVIDU.
2. SUMBER YANG TERHAD
4 FAKTOR PENGELUARAN (SUMBER
EKONOMI/INPUT)
BURUH (B)= MANUSIA YANG MENYUMBANG TENAGA FIZIKAL
DAN MENTAL.
MODAL (M)= ALAT ATAU WANG YANG DIGUNAKAN DALAM
PROSES PENGELUARAN.
TANAH (T)= SUMBER SEMULAJADI YANG MEMPUNYAI
PENAWARAN YANG TERHAD.
USAHAWAN (U)= INDIVIDU YANG GABUNGKAN FAKTOR
PENGELUARAN UNTUK HASILKAN BARANG/ PERKHIDMATAN
DEFINASI EKONOMI
CONTOH SOALAN OBJEKTIF
1. Pernyataan manakah menerangkan konsep ilmu
ekonomi?
A. Kekurangan pengeluaran barangan berbanding
permintaan barang
B. Kekurangan kehendak yang tidak terhad
berbanding permintaan
C. Kekurangan penawaran buruh berbanding
permintaan barangan
D. Kekurangan permintaan berbanding kehendak
JAWAPAN : A
DEFINASI EKONOMI
CONTOH SOALAN
NYATAKAN 4 FAKTOR PENGELUARAN
DALAM EKONOMI
1.
BURUH
2. TANAH
3. MODAL
4. USAHAWAN
1.2 MASALAH EKONOMI
KEKURANGAN
PILIHAN
KOS LEPAS
MASALAH EKONOMI BOLEH DISELESAIKAN MENGIKUT
UNIT EKONOMI IAITU ISIRUMAH, FIRMA DAN KERAJAAN
KEKURANGAN : PENDAPATAN
PILIHAN : MEMAKSIMUMKAN
KEPUASAN
KOS LEPAS : BARANG KEDUA TERBAIK
YANG TERPAKSA
DILEPASKAN KERANA
MEMILIH YANG TERBAIK.
UNIT EKONOMI: ISIRUMAH
1.2 MASALAH EKONOMI
KEKURANGAN : SUMBER EKONOMI
PILIHAN : MEMAKSIMUMKAN
KEUNTUNGAN
KOS LEPAS : BARANG KEDUA TERBAIK
YANG TERPAKSA
DILEPASKAN KERANA
MEMILIH YANG TERBAIK.
UNIT EKONOMI : FIRMA
KEKURANGAN : HASIL NEGARA
PILIHAN : MEMAKSIMUMKAN
KEBAJIKAN MASYARAKAT
KOS LEPAS : PROJEK KEDUA TERBAIK
YANG TERPAKSA
DILEPASKAN KERANA
MEMILIH YANG TERBAIK.
UNIT EKONOMI :
KERAJAAN
1.2 MASALAH EKONOMI
JIKA KOMBINASI PENGELUARAN BERUBAH DARI L KE P,
BERAPAKAH KOS LEPAS UNTUK MENGELUARKAH 30 UNIT
TELEVISYEN?
CONTOH BENTUK SOALAN 2
KOMBINASI
PENGELUARAN
TELEVISYEN MINI HI-FI
L 0 80
M 10 65
P 30 25
Q 40 0
JAWAPAN : 55 UNIT HI-FI
CONTOH BENTUK SOALAN SPM
SEBENAR 2010
1.3 JENIS-JENIS BARANG
BARANG PERCUMA
BARANG EKONOMI
BARANG AWAM
TERDAPAT 3 KUMPULAN BARANG DI
DALAM EKONOMI
1.3 JENIS-JENIS BARANG
ASPEK
PERBEZAAN
/CIRI-CIRI.
BARANG
PERCUMA
BARANG
EKONOMI
BARANG AWAM
1. PENAWARAN TIDAK TERHAD TERHAD TERHAD
2. BAYARAN TIDAK PERLU
BAYAR UNTUK
GUNA
PERLU BAYAR
UNTUK GUNA
TIDAK PERLU
BAYAR UNTUK
GUNA
3. KOS LEPAS SIFAR/TIADA ADA ADA
4. PENGELUAR ANUGERAH
TUHAN
SWASTA/ FIRMA KERAJAAN
5. PENGGUNAAN TIADA
PENGECUALIAN
ADA
PENGECUALIAN
TIADA
PENGECUALIAN
6. CONTOH AIR LAUT,
HUJAN CAHAYA
MATEHARI
KASUT, TV,
BUKU, RADIO,
KOMPUTER.
POLIS, LAMPU
JALAN, BOMBA,
KEHAKIMAN.
CIRI-CIRI BARANG DALAM
EKONOMI
1.3 JENIS-JENIS BARANG
CONTOH BENTUK SOALAN 1
GAMBAR A GAMBAR B
GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN 2 JENIS BARANG YANG BERKAITAN
DENGAN AIR. BEZAKAN BARANG TERSEBUT MENGIKUT EKONOMI.
(6 MARKAH)
JAWAPAN: GAMBAR A BARANG SEMULAJADI.
GAMBAR B BARANG EKONOMI.
1.3 JENIS-JENIS BARANG
CONTOH BENTUK SOALAN 2
GAMBAR DI ATAS MENUNJUKAN PESAWAT PEJUANG YANG DIMILIKI
OLEH KERAJAAN MALAYSIA UNTUK MEMPERTAHANKAN NEGARA.
JELASKAN BARANG TERSEBUT MENGIKUT EKONOMI.
(5 MARKAH)
JAWAPAN: GAMBAR MENUNJUKAN BARANG AWAM.
SOALAN SPM SEBENAR 2011 1(b)

Anda mungkin juga menyukai