Anda di halaman 1dari 9

Kesan dan Pengaruh Islam Dalam

Tamadun Melayu Dari segi Politik


dan
Ekonomo
Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Ekonomi

Sistem jual beli telah bertukar berlandaskan
hukum syarak seperti tidak mengamalkan riba
dan mengikut kosep halal dan haram.

Kegiatan perdagangan diteruskan.


Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Ekonomi
Segala tindak tanduk bukan sahaja dikawal
oleh keikhlasan hati tetapi juga oleh undang-
undang Negara seperti
Risalat Hukum Kanun
Undang-undang Laut Melaka
Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
Pengislaman raja-raja Melayu membawa arus
perubahan dalam sosio-politik

Tertubuhnya Kerajaan Melayu Islam di Alam
melayu Ta-shih di Sumatera 674M.

Kemudian Perlak, Sumdera-Psai, Sribuza Islam,
Champa, Melaka, Acheh dan lain-lain
Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
Begitu juga Islam telah membawa tranformasi
nilai dan etika pemerintahan kepada raja-raja.
Contohnya terdapat karya ketatanegaraan yang
menunjukkan dengan jelas pemikiran Islam
dalam politik Islam di Alam Melayu seperti Kitab
Tajul Salatin karya Bukhari Al-Jauhri.

Kitab ini memperincikan tatasusila serta kod etika
yang harus diguna pakai oleh raja-raja seperti harus
bersifat adil, amanah bijaksana dan sebagainya.
Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
Sistem kesultanan berbeza dengan sebelumnya,
sistem pemerintahan Beraja yang digunakan
konsep dewaraja telah dihapuskan. Islam telah
berjaya memanusiakan raja-raja yang dianggap
dewa oleh rakyatnya sebelum ini.

Watak dan peribadi sultan pun berubah kepada
seorang yang cintakan ilmu serta mendampingi
para ulama. Peningkatan nilai watak ini
menyebabkan rakyat ingin belajar ilmu agama
dengan lebij mendalam

Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini
memainkan peranan penting sebagai pusat
tamadun

Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
a. Asimilasi undang-undang Islam dengan undang-undang
tempatan.
b. Wujud undang-undang Islam bertulis mengantikan
undang-undang melayu tempatan seperti :
1. Hukum Kanun Melaka menggantikan Undang-undang
Negeri
2. Undang-undang Melaka menggantikan Undang-
undang Negeri
Sistem pentadbiran pemerintahan kerajaan
Uthmaniyyah di Turki telah menjadi contoh dalam
pentadbiran kerajaan melayu iaitu:
Pengaruh Islam dalam Tamadun
Melayu dari segi Politik
3. Undang-undang Laut Melaka menggantikan
undang-undang yang berhubung dengan
Peraturan Laut serta jenayah perdagangan.
4. Aceh Kanun Mahkota Alam

5. Mufti dan kadi bertindak sebagai penasihat
sultan menggantikan para sami sebelumnya
menjadi penasihat Raja Hindu-Budhha.