Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN EMPAT

Mata Pelajaran dan Kelas

Sejarah Tahun 4 Sarawak

Standard Kandungan

Zaman Air Batu

Masa

8.40 – 9.40 pagi (1 jam)

 

Standard Pembelajaran

2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu

2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu.

Fokus

K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

Objektif

Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat;

i. menyatakan maksud zaman air batu.

ii. menjelaskan sekurang-kurangnya empat perubahan yang berlaku pada zaman air batu.

iii. menyenaraikan dua keperluan menghargai alam sekitar.

Aktiviti

1. Menonton tayangan video tentang salji yang turun pada musim sejuk semasa perayaan Hari Krismas (TMK)

2. Bercerita tentang keadaan semasa cuaca sejuk dan cuaca panas berdasarkan video yang ditonton.

3. Melihat gambar keadaan bentuk muka bumi di kawasan yang mengalami musim sejuk melalui slaid powerpoint (KPS)

4. Membentangkan jawapan berdasarkan kad arahan yang diberikan.

EMK

Nilai Murni

: bersyukur, kasih sayang : elemen asas sejarah

KPS

Dimensi Kewarganegaraan : berbangga dengan sejarah asal- usul negara.

TMK

: belajar melalui TMK

Bahan Bantu Belajar

Komputer, LCD,DVD, slaid powerpoint, buku latihan, alat tulis, kad arahan

Refleksi

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P.

Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.

Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN EMPAT

 

AKTIVITI

EMK

CATATAN

Permulaan (5 minit)

 

Nilai Murni

BBM

 

Menonton tayangan video klip

bersyukur

Komputer riba, LCD,

 

kasih sayang

DVD

 

1. Murid menonton tayangan video klip mengenai ”Perayaan Hari Christmas”.

EMK

 

2. Guru bersoaljawab dengan murid berdasarkan video yang ditonton:

TKP

TMK

a) Adakah kamu melihat hujan salji dalam cerita sebentar tadi?

b) Apakah yang terjadi pada salji yang turun itu?

KB

menjana idea

c) Adakah salji turun di Malaysia?

 

menghubung kait

3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini.

Aktiviti 1 (15 minit)

 

Nilai Murni

o

Ciri cuaca sejuk

 

menghargai alam

- menggigil

1. Guru

membahagikan

murid

kepada

dua

- salji

kumpulan:-

   

- baju tebal

 

EMK

 
 

keusahawanan

o

Ciri cuaca panas

 

Kumpulan 1 : Murid menyenaraikan keadaan semasa cuaca sejuk.

 

- berpeluh

 

- matahari terik

Kumpulan 2 : Murid menyenaraikan keadaan semasa cuaca panas.

KB

- haus/ dahaga

menjana idea

 

Catatan: Konsep i-think (bubble map)

 

membanding beza

2. Murid-murid menyenaraikan ciri-ciri cuaca panas dan cuaca sejuk dalam kertas sebak.

3. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas.

o

Zaman

air batu

4. Guru merumuskan pembentangan murid dan meminta murid menjelaskan maksud zaman air batu

adalah dunia diliputi salji dan berkeadaan sejuk

Aktiviti 2 (20 minit)

 

Nilai

o

suhu dibawah takat

1. Guru menunjukkan gambar slaid kawasan- kawasan yang dilitupi air batu yang sedang mencair.

menghargai alam

beku

 

o

manusia bergerak bebas

2. Murid diminta menjelaskan peristiwa/ kandungan berdasarkan gambar tersebut.

EMK

o

dunia seolah-olah satu daratan sahaja

ICT

3. Guru

juga

merumuskan

jawapan

murid

 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN EMPAT

dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah.

KB

o

litupan air batu yang jelas

4. Guru menyoal murid sebab-sebab pencairan air batu.

memberi sebab

 

5. Murid-murid memberi beberapa jawapan berdasarkan eksperimen tersebut.

 

6. Guru menerangkan tentang keadaan dan pencairan zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan zaman air batu.

Aktiviti 3 (15 minit)

   

1. Guru membahagikan murid dalam tiga kumpulan kecil dan memperkenalkan permainan ’Kotak Beracun’.

EMK

BBM

 

ICT,pendidikan alam

o

gambar

sekitar, sains

o

kotak beracun

 

2. Guru menyediakan kotak beracun. Setiap kotak beracun tersebut mengandungi kad arahan yang berbeza.

KB

o

kad arahan

menjana idea

suhu iklim

bumi turun

 

3. Kotak beracun akan diedarkan kepada setiap kumpulan dan berhenti mengikut iringan muzik yang dimainkan.

menjelas

menyebabkan

 

peningkatan jumlah

 

4. Kad arahan:

pembentukan air batu di

Kad Arahan 1 : zaman Air batu)

kutub dan

glasier

 

Kad Arahan 2 (perubahan-perubahan zaman air batu)

gunung.

 

Kad Arahan 3 (alam sekitar)

 

5. Guru dan murid membuat tentang menjaga alam sekitar.

perbincangan

Penutup (5 minit)

Nilai

 

1. Guru menunjukkan semula gambar-gambar berkaitan zaman air batu.

menjaga alam

Zaman

air

batu

juga

sekitar

dikatakan

sebagai

2. Murid diminta menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar.

 

suatu

suatu glasier tempoh untuk

untuk

tempoh

3. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini.

sejuk ketika zaman air

batu dan perantaraan

 

glasier (interglacial)

untuk suatu tempoh yang

panas.

 

Kad Arahan 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN EMPAT Berdasarkan gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut:

kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut: 1. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas?

1. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas?

2. Bagaimana keadaan waktu ini?

3. Bagaimana pergerakan manusia pada waktu ini?

Kad Arahan 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN EMPAT Berdasarkan gambar dibawah, kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut:

kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut: 1. Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair? 2.

1. Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair?

2. Mengapakah air batu boleh cair?

Kad Arahan 3

Lihat klip video berikut dan kemudian jawab soalan-soalan berikut

1. Pada pandangan kumpulan anda, mengapa peristiwa tersebut berlaku?

2. Berikan sebab mengapa kita perlu menjaga alam sekitar?

Nama ahli Kumpulan 3:

1. Simon Anak Nangau

SK ST.Dunstan,Maang

2. Khalid Jeraul

SK Jalan Arang

3. Heng Yain Ling

SJK Sam Hap Hin

4. Yvonne Kho

SJK CH Bt 11, Matang

5. Phang Kong Jan

SJK CH Sejijak

6. Alene Macaulay

SK Paya Mebi

7. Awang

SK Semban

8. Robinson Anak Dawum

SK Taba Sait

9. Desa Simbo

SK ST. Patrick