Anda di halaman 1dari 3

Nama :

Tahun : 4

Matapelajaran : Sejarah
Jawab Soalan-soalan berikut

1. Nyatakan aktiviti yang dilakukan berdasarkan zaman prasejarah berikut.


a) Zaman Paleolitik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Zaman Meseolitik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Zaman Neolitik
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) Zaman Logam

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Pada pendapat anda, apakah persamaan aktiviti yang dilakukan pada zaman prasejarah
dengan zaman sekarang?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan gambar, lukiskan alatan yang digunakan oleh manusia prasejarah pada
ruang jawapan yang disediakan.Kemudian, nyatakan nama dan kegunaannya.

Nama :

Nama :

Kegunaan :..

Kegunaan :..

..................................................

..................................................

Nama :

Nama :

Kegunaan :..

Kegunaan :..

..................................................

..................................................