Anda di halaman 1dari 18

14 Rahsia Dalam

Pemasaran Affiliate
Ketahui Langkah-langkah Mudah
Menjadi Top Affiliate!
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Satu fakta yang harus anda persetujui.
Untuk menjadi top affiliate sebenarnya
adalah SUSA!
Semasa anda melihat perla!anan bola sepak di tele"isyen# sudah
tentu anda melihat betapa MU$A%&A untuk menentukan siapa
menang dan siapa kalah' (asukan yang mantap dan bermain
pantas semestinya akan menang' Manakala pasukan yang lembik
dan tidak kukuh pasti kalah!
(emain penyerang ditugaskan di jentera serangan manakala
pemain pertahanan pula bertanggungja!ab mempertahankan
kubu' $an jangan pernah anda lupakan# jurulatih adalah orang
yang memainkan peranan paling penting dalam menetukan )orak
dan strategi perla!anan'
$alam satu perla!anan# semua pemain mempunyai satu tujuan
yang sama' M*%+A,-%.KA% ./L! Tetapi sejauh mana kehebatan
anda untuk menjaringkan gol00 Tidakkah anda terfikir baha!a
pemain-pemain lain juga mempunyai keinginan yang sama
seperti anda0 Lihat betapa sengitnya situasi!!
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Tahukah anda agenda di sebalik permainan bola sepak ini??
(eperangan affiliate boleh diumpamakan seperti perla!anan bola
sepak' (erbe1aannya hanyalah affiliate tidak melibatkan 2
golongan dalam pasukan tersebut dan tiada K*KUATA% /T/T
mahupun K*(A%TASA% 3*,LA,-!
(eperangan affiliate hanya melibatkan diri anda semata-mata!
Andalah penyerang# andalah pemain pertahanan dan anda
jugalah jurulatihnya!
-a juga disertai oleh ramai affiliater-affiliater lain' Terlalu banyak
persaingan! Sedangkan produk yang dipromosikan adalah satu
dan sama sahaja' 3agaimana untuk anda memenangi )abaran
tersebut00
+a!apannya hanya satu' U-%---K' &a# U%-K! $engan kuasa U%-K
sahajalah anda mampu memenangi peperangan affiliate'
Tetapi bagaimana untuk anda menjadi UNIK???
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Sebelum anda menjadi U%-K# pastikan anda tidak melakukan
kesilapan-kesilapan di ba!ah ini 4
1. Mempromosikan pelbagai produk dalam satu masa.
Anda perlu ingat baha!a tidak semua orang mampu membeli
banyak produk dalam satu-satu masa' 3anyak lagi tanggungan
lain yang mereka perlu selesaikan'
Untuk itu# anda pilihlah satu program affiliate sahaja' $an
promosikan A%&A produk tersebut!
Kelak anda akan dilabel TAMAK oleh prospek yang menerima
promosi anda'
2. idak memberikan maklumat yang jelas tentang
produk yang dipromosikan.
Adakah anda akan membeli sesuatu produk yang samar-samar0
Kurang maklumat mengenainya' $an anda hanya tahu tajuk
produk tersebut dan harganya!
Sudah tentu tidak bukan# oleh itu jangan lupa untuk
memberitahu se)ara ringkas tentang produk yang anda
promosikan itu' Tidak perlu berjela-jela' 5ukuplah seringkas
mungkin'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
!. Pemberian rebet kurang rele"an.
Komisyen affiliater kebanyakannya adalah 267 hingga 887' +ika
produk yang anda promosikan berharga rm96# kemungkinan
komisyen anda adalah ,m:6'
+ika anda mena!arkan rebat lebih ,m;6# berapa banyak
keuntungan anda00 3uat penat promosi sahaja'
Untuk pengetahuan anda# jika re1eki anda untuk memenangi
peperangan affiliate# kehebatan anda itu boleh dipertikaikan!
Alah, kau bagi rebat boleh la. Kalau kau kira untung kau tu,
berapa kau dapat?
5uba anda hitung sedikit' +ika anda adalah top affiliate dan
berjaya men)atat sebanyak :6 jualan' Komisyen anda setelah
ditolak rebet adalah ,m;6<:6=,m:66'
Tetapi pesaing anda mendapat ;8 jualan' 3eliau tidak
mena!arkan rebet' ,m:6<;8=,m266' >alaupun beliau tidak
bergelar top affiliate# komisyen beliau lebih tinggi dari anda' Lihat
kekalahan anda disini!
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Seterusnya# ketahui ! faktor utama prospek membeli daripada
link affiliate anda'
1. #redibiliti
Sebenarnya susah untuk memperolehi kredibiliti dalam sekelip
mata' ,amai yang mengharap untuk dikenali se)epat mungkin#
tetapi apabila hasilnya tidak memuaskan# ramai yang berputus
asa'
3agaimana untuk membina kredibiliti0 +a!apannya ada dalam diri
anda sendiri' /rang lain tidak dapat membantu anda dalam hal
ini' Anda perlu terima hakikat itu'
2. #esungguhan
Setiap prospek tidak mempunyai banyak masa' ?ini adalah
hakikat sebenar bagi seorang pembeli yang benar-benar
berkualiti@'
+angan salah anggap di sini# pembeli sebegini bukanlah membeli
dalam masa yang drasti)' Mereka juga perlukan masa untuk
berfikir banyak kali sebelum membeli'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
%amun# masa anda mempromosikan produk tersebut
sebenarnya' Adakah anda akan membeli daripada orang yang
hanya sekali sahaja promosikan kepada anda0 Lebih baik anda
beli dari orang yang banyak kali promosi bukan0 -ni menunjukkan
kesungguhan anda'
!. Perkaitan produk dengan anda.
+ika anda AbermainB dengan ni)he ke!angan# tiba-tiba anda
promosikan produk berni)hekan makanan' Anda sendiri akan
berasa pelik' Apatah lagi prospek kan'
+adi# anda perlu AbermainB dengan produk yang sealiran dengan
anda' +angan buang masa untuk yang lain-lain'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Seterusnya# bagaimana anda ingin menjadi $%&#00
1. 'ari produk affiliate yang kurang saingan.
3agaimana untuk men)ari affiliate sebegini0 Mudah sajaC 5arilah
beberapa affiliate yang dilaun)hkan se)ara ala kadar sahaja'
Kenapa dilaun)hkan ala kadar0 -ni kerana pemilik produk sudah
mempunyai pengikut sendiri dan sudah ada AU,A' Anda tidak
perlu gila-gila sangat promosi# prospek sudah tahu produk itu
pasti berkualiti'
$an )ari affiliate yang kurang mendapat perhatian golongan
senior' Kebiasaannya jika anda menyertai affiliate yang (A%AS#
peluang anda menang adalah sangat sedikit'
(roduk sebeginilah yang anda perlu promosikan jika ingin merasa
menjadi top affiliate'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
2. Mindsetting anda sendiri.
Apa salahnya jika anda )ari affiliate yang tidak mengadakan
)abaran' Kenapa pula?
$i sini anda perlu ada satu mindset' Adakah gelaran top affiliate
itu terlalu bermakna0 3ersaing dengan ramai peserta hebat0
Tidakkah anda terfikir baha!a# jika anda telah berjaya membuat
;6 jualan sekalipun# anda adalah top affiliate bagi diri anda0
anya anda ada ja!apannyaC
!. (eli dahulu produk yang ingin dipromosikan.
+ika anda bukan rakan +D produk yang ingin dipromosikan# sudah
tentu anda perlu dapatkannya terlebih dahulu' (rospek akan lebih
yakin jika anda sendiri telah mempunyai produk tersebut'
Tidak salah melabur untuk itu' Anda dapat ilmu dan anda juga
bakal dapat pulangan affiliatenya'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
4. 'loak link affiliate anda)
;
st
impression adalah penting jika anda ingin menjadi affiliate
yang berjaya' Serlahkan daya keunikan diri anda sendiri melalui
link affiliate tersebut' Anda pasti men)ipta kelainan dari pesaing-
pesaing anda'
$alam masa yang sama juga anda membina nama dan dilihat
professional oleh prospek' Tak nak ke ma)am tu0
3agaimana untuk )loak link# sear)h saja di google' Ada banyak
)aranyaC Semuanya bergantung atas usaha anda untuk
melakukanya'
*. #enalkan siapa diri anda yang sebenarnya.
Eakta yang >A+-3 anda tahu# prospek tidak akan membeli
daripada orang yang mereka tidak kenali' Siapa anda untuk
mereka membeli daripada anda00 $an kenapa perlu membeli
daripada anda sedangkan ada affiliater lain yang lebih prospek
kenali00 aaC Ma)am mana0 $ah mati akal ke0
Terlebih dahulu# beritahu prospek siapa anda untuk mereka
membeli daripada anda'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
+. ,elaskan perkaitan anda dengan produk yang
dipromosikan
3agitaulah kepada prospek baha!a anda juga pembeli produk
tersebut' Sila jelaskan juga baha!a anda tidak pernah
mempromosikan sesuatu sebelum anda sendiri mendapatkannya'
Anda juga telah mengaplikasikan teknik yang ditunjukkan dan
anda berjaya'
(asti M$,ARA())
Tak per)aya00
5ubalahC
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
-. Re"ie.kan seikhlas mungkin.
Anda dah ada pun produk tersebut# berikanlah re"ie! yang
terbaik' Selitkan pro dan kontra produk itu' $i sini# anda perlu
jujur dengan prospek anda' +ika tidak mereka tak akan pandang
lagi promosi yang datang dari anda' 5ara untuk re"ie! pun
mudah'
5uba re"ie!kan bahagian: seperti ini'
- .rafik
- .aya penulisan
- -si kandungan
- $iri empunya produk
/. (uat landing page untuk 0disumbatkan1 perkara2
perkara yang telah anda lakukan sebelum ini.
Untuk pengetahuan anda# hanya ada : jenis landing page affiliate
yang mengan)am!
%ak tahu apa dia0 &ang utama adalah grafik sebenar pemilik
produk' Anda boleh )onta)t dengan pemiliknya untuk meminta
kebenaran menggunakan minisite asal'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Kedua adalah landin page anda sendiri' Terpulang untuk anda
designkan ma)am mana# yang penting serasi dengan produk
yang dipromosikan'
F' (erikan bonus. PAS&#A% (3RS3S$A&A%)
Kebanyakan prospek mahukan bonus untuk mereka membeli
daripada anda' Mereka tidak kisah dengan harga produk yang
dipromosikan tersebut# asalkan pelaburan mereka berbaloi!
Mereka dapat manfaat daripada produk yang anda promosikan
dan dalam masa yang sama# mereka juga mendapat manfaat
daripada bonus anda itu'
3agaimana untuk memberikan bonus0 Lihat ni)he produk affiliate
yang anda promosikan itu# jika ni)henya adalah produk buat duit#
berikan bonus dalam bentuk buat duit juga dan itulah sebaliknya'
+angan sesekali mena!arkan bonus yang terpesong dari
ni)henya' T-$AK AKA% 3*,+A&A M*%+UAL!
Kenapa0 Masih tak per)aya juga00
mmmCkali ini pun tak per)aya jugaC
Tak apalah# silakan men)uba'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
%anti anda tau sebabnya kenapa saya berkata seperti iniC
14. ,angan memandang rendah bonus anda)
Kesilapan anda jika ada yang bertanya kepada anda berkenaan
bonus tersebut# anda ja!ab dengan tidak yakin' Anda sendiri
tidak tahu kelebihan bonus anda!
+adi# anda fikir# adakah prospek akan membeli daripada anda0
Sama sekali tidak! Mereka tidak akan membeli bonus yang
diragui keberkesanannya' Sedangkan anda sendiri tidak yakin
dengan bonus anda# apatah lagi merekaC
/leh itu# yakin dengan produk anda sendiri!
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
11. arik perhatian prospek dengan sesuatu yang
kontro"ersi)
Tahukah anda# kebanyakan orang lebih tertarik dengan perkara-
perkara yang negati"e0 Anda nak sedikit bukti0 mm'')uba
perhatikan keadaan sekeliling anda' +ika ada seseorang di
kampung anda menjadi pekerja yang berjaya# apakah yang selalu
orang perkatakan0
Kebanyakannya berbunyi begini#
Aku tak sangka betullah si polan tu sekarang dah berjaya. Siap
boleh pakai Mercedes mata belalang lagi !ulu si polan tu degil.
Kerjanya mengusik anak dara orang dan merempit keliling
kampung sahaja. Sekarang kau tengok "uhh#tak sangka betul
aaCanda selalu dengar ma)am ni kan0 5uba anda lihat pula
situasi di b!ah ini#
Aku tak sangka betullah si polan tu sekarang dah berjaya. Siap
boleh pakai Mercedes mata belalang lagi Tapi, memang patut
pun. !ulu budak tu rajin, $alaupun degil tapi dia pandai.
Memang patutlah dia berjaya#
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
AhhaCma)am mana0 Setuju0 eheC +adi gunakan kelebihan ini
ya'
12. 5ayanan 3R(A&# dan ser"is pantas)
Kuasa "iral jangan pernah anda abaikan' Tahukah anda "iral
mulut ke mulut sangat berkuasa0 >alaupun di dalam internet
kita berkomunikasi se)ara tulisan# namun ia sebenarnya lisan jika
di dunia nyata'
3erikan bonus kepada pembeli se)epat mungkin! +ika anda
menetapkan !aktu tertentu untuk memberikan bonus# sila
nyatakan a!al-a!al' $an jangan melanggar time tersebut'
Apabila seorang sahaja mendapat respon yg pantas daripada
anda# dia akan menyampaikan kepada orang lain'
Situasinya berbunyi begini#
Mat, aku sarankan kau beli dari mamat ni. Aku punya bonus %
minit je da dapat&katakan'. Memang pantas lah. (agi satu, aku
tnya dia bnyak soalan pun, selamba jer dia j$ab. Memang aku
yakin dengan bonus dia#
-ngat# pelanggan sentiasa betulC
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
1!. 6ubungi pelanggan yang pernah berurusan
sebelum ini.
Mendapatkan pelanggan baru sebenarnya adalah susah
berbanding anda mendapat pelanggan yang berulang'
Anda hanya perlu emel sahaja pelanggan-pelanggan yang pernah
berurusan dengan anda' Kadar keberkesannya lebih tinggi
berbanding biasa'
14. #uasa #uota erhad)
Ada sesetengah prospek yang suka membeli pada saat-saat
akhir' al ini mungkin mereka ingin melihat dulu suasana yang
berlaku atau mungkin juga mereka masih belum mendapat gaji'
Anda boleh letakkan sedikit gesaan seperti kuota 26 sahaja atau
terhad sehingga hari <<<< sahaja'
$i sini anda juga telah menapis prospek yang benar-benar
berkualiti dengan prospek yang a)uh tak a)uh'
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1
Sudah )* cara dikongsikan. Apa yang perlu anda lakukan adalah
T+,!AKA,. Tanpa tindakan anda masih di takuk yang lama.
Selamat -erjaya
1 4 R a h s i a D a l a m P e m a s a r a n A f f i l i a t e Page 1