Anda di halaman 1dari 14

Checklist

Perniagaan
Ebook
Langkah demi langkah membina ebook.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Kegunaan checklist perniagaan ebook.
Kini, perniagaan ebook telah menjadi antara salah satu kerjaya pilihan bagi
rakyat Malaysia. Ada ebook yang menjadi dan menjana ribuan ringgit, ada juga
yang kurang berjaya dan ada juga yang sedang-sedang sahaja pendapatannya.
Semuanya bergantung kepada permintaan orang ramai dan strategi yang di
gunakan oleh pemilik ebook.
Ada di kalangan penulis ebook terlalu gopoh untuk menjana pendapatan melalui
jualan ebook. Mereka tulis dan terus sahaja melakukan promosi, ada juga yang
tidak semena-mena terus membuat cabaran. Semua perkara memerlukan flow
yang betul atau langkah demi langkah untuk mencapai kesempurnaan.
Seperti manusia, kita perlu belajar untuk merangkak sebelum belajar bagaimana
hendak berjalan. Kemudian barulah kita boleh belajar bagaimana untuk berlari.
Setiap perkara memerlukan langkah demi langkah untuk memastikan kita berada
dalam landasan yang betul dan tepat.
Checklist perniagaan ebook di olah untuk mengajar anda bagaimana untuk
memastikan perniagaan ebook yang anda usaha berada dalam landasan yang
betul dan tepat. Setiap langkah akan di sertakan tips dan teknik terbaik untuk
anda jayakannya.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Checklist Perniagaan Ebook
erikut adalah checklist untuk perniagaan ebook.
Senarai Checklist perniagaan ebook
!akukan kajian untuk pasaran anda dan sesuaikan dengan idea yang
anda ada.
eli domain untuk perniagaan anda.
eli "osting.
#asang autoresponder di s$uee%e page sementara anda membina
produk yang anda telah rancang.
ina produk anda
&rder minisite atau buat sendiri minisite untuk produk anda.
'ulis surat jualan
ina halaman terima kasih serta halaman download untuk ebook
anda.
#ilih cara terbaik untuk anda menerima bayaran dan bina order page.
Muat naik segala data laman web ke dalam hosting.
ila semuanya sudah siap, beritahu kepada list anda.
ina sistem affiliate selepas anda selesai promosi pada list anda
untuk membina pendapatan pasif.
!akukan promosi secara berkala.
(lang kembali langkah pertama untuk produk seterusnya.
Lakukan kajian untuk pasaran anda dan sesuaikan
dengan idea yang anda ada.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
'idak perlu saya hurai dengan panjang lebar, untuk menghasilkan ebook yang
mempunyai nilai harga yang tunggu, anda perlu ada pembeli. &leh itu, pastikan
ebook yang anda tulis mempunyai
#ermintaan yang ramai.
&rang ramai sanggup mengeluarkan wang untuk mendapatkan ebook
tersebut.
Anda mempunyai pengetahuan walaupun sedikit mengenai bidang yang
anda ingin tulis.
)alaupun ciri ketiga adalah bersifat pilihan, saya percaya anda perlu ada sedikit
pengetahuan sekurang-kurangnya supaya mudah di kemudian hari. *ika anda
tiada idea untuk menulis ebook mengenai apa, anda boleh cuba untuk cari idea
dari diri anda sendiri.
(ntuk pengetahuan anda, kebanyakan manusia mempunyai keinginan yang
sama. Maka, apa yang anda inginkan juga di ingini oleh sekelompok manusia
yang lain. Apa yang anda perlu fikirkan adalah adakah sekelompok manusia itu
sanggup untuk membayar untuk memiliki ebook yang anda tulis.
(ntuk panduan anda, saya sertakan beberapa topik yang sentiasa ada
permintaan dari orang ramai.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
+. ,iet dan cara untuk kuruskan badan.
-. Kesihatan.
.. "ubungan dan cinta.
/. uat duit di internet dan perniagaan.
0. 1bu bapa
2. Kewangan
3. Kecantikan.
Beli domain untuk perniagaan anda.
#erkara kedua yang anda perlu lakukan adalah membeli domain untuk ebook
anda. Kadang-kadang perkara yang menghalang kita dari berjaya adalah
kegagalan kita untuk melakukan tindakan pertama. Maka, pembelian nama
domain untuk perniagaan anda menunjukkan anda sedang serius dalam
perniagaan anda.
Antara perkara yang anda perlu perhatikan ketika hendak membeli domain
adalah4
+. #astikan nama domain yang anda beli senang untuk di baca dan di ingat
oleh sesiapa yang membacanya.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
-. Kalau boleh pastikan nama domain anda seringkas mungkin. #aling
panjang pun mungkin dua perkataan.
.. 'iada nombor atau tanda 5-5 dalam nama domain anda. 1ni untuk
memastikan, peminat ebook anda tidak tersalah taip ketika mereka ingin
melawat laman web anda.
/. #astikan nama domain itu juga ada kaitan dengan nama produk anda.
0. Kalau boleh, pastikan nama domain anda berakhir dengan com.
Saya syorkan anda untuk membeli domain dari sini. Kerana harganya yang
murah.
Beli hosting.
Selepas membeli domain, anda beli hosting untuk menempatkan domain yang
anda beli tadi.
Awas666 #astikan anda membeli dari syarikat hosting yang benar-benar ingin
berkualiti dan menjaga para pelanggannya. Sebagai langkah berjaga-jaga,
mungkin anda perlu lakukan beberapa perkara sebelum anda mengambil
keputusan untuk membeli hosting.
+. Cuba hantar ticket support ke syarikat hosting dan perhatikan sejauh mana
kepantasan mereka membalasnya.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
-. *ika ada nombor telefon, cuba hubungi mereka dan tanya mengenai
syarikat hosting mereka.
.. 'anya prestasi syarikat hosting tersebut di forum-forum.
agi saya, anda wajib untuk melakukan tindakan di atas bagi mengelakkan diri
anda susah pada kemudian hari. Antara perkara yang anda perlu pertimbangkan
ketika membeli hosting adalah
+. andwidth-semakin tinggi bandwidth, semakin lancar laman web anda
untuk loading nanti.
-. ,atabase- anda perlukan beberapa database untuk memasang sistem
affiliate nanti.
.. Syarat-syarat syarikat hosting- fahami syarat-syarat mereka supaya anda
tidak akan di kenakan tindakan pada kemudian hari.
Pasang autoresponder di squeeze page sementara
anda membina produk yang anda telah rancang.
Sekarang, anda ada idea. Anda juga ada rumah dan nama rumah iaitu hosting
dan domain. Sementara menunggu produk anda untuk siap, adalah lebih molek
untuk anda mengumpul list dahulu. ina satu s$uee%e page dan pasang
autoresponder di s$uee%e page tersebut.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Ada dua cara untuk anda kumpul list.
Pertama
Anda lakukan ia sendiri, anda promosikan laman web anda sendiri. Antara
pilihan pengiklanan yang ada adalah
+. #engiklanan di forum-forum
-. #engiklanan banner.
.. #engiklanan teks.
/. #engiklanan pay per click.
Kedua
Anda suruh orang lain atau lebih tepat menganjurkan #ay per lead. Setiap
affiliate yang membawa anda lead, anda akan bayar kepada mereka. Cara
sebegini lebih santai kerana anda boleh tumpukan +778 kepada pembangunan
produk.
!ist di kumpul supaya apabila produk anda siap sahaja, anda sudah boleh
melakukan promosi dan sudah tentu pendapatan akan mencanak naik.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Bina produk anda
Ada beberapa cara untuk menulis ebook.
Pertama: Gunakan idea sendiri.
!akukan kajian sendiri di internet atau sebagainya mengenai topik yang anda
ingin tulis. Kembangkan idea dan dapatkan pandangan pakar-pakar dalam
bidang yang anda ingin tulis.
Kedua: Gunakan idea orang lain.
Cari dan beli ebook atau artikel yang ada lesen #!9 berkaitan dengan tajuk
ebook yang anda ingin tulis. Kembang atau gabungkan idea dari produk #!9
dan tulis ebook lengkap.
Ketiga : Upah orang lain untuk tulis.
Cari penulis bebas untuk menulis ebook tersebut bagi pihak anda. Anda cuba
bagi tajuk dan biar mereka tulis bagi pihak anda. #astikan anda mendapat hak
sepenuhnya ebook tersebut. #eruntukkan /77 hingga 077 ringgit untuk penulis
bebas ini.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Bina minisite untuk produk anda.
Sekarang bina minisite untuk produk anda. *ika anda pandai, anda boleh buat
sendiri, jika tidak, upah sahaja orang lain.
:rafik memainkan peranan penting ketika anda ingin lakukan promosi. ,i
internet, manusia membeli di sebabkan grafik, kemudian barulah mereka menilai
kualiti produk anda. #astikan grafik di minisite anda bersifat professioanal.
Tulis surat jualan.
'ulis surat jualan di minisite yang telah anda siapkan. Anda boleh tulis sendiri
atau upah orang lain. 1a terpulang kepada kreati;iti anda. *ika anda tidak mahir,
jangan ba%ir masa, upah sahaja kepada mereka yang mahir. ,alam perniagaan,
jika anda lambat, anda akan berada di belakang.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Bina halaman terima kasih serta halaman donload
untuk ebook anda.
ina halaman terima kasih untuk produk anda. Apabila pelanggan anda
melakukan tempahan, mereka akan di bawa ke halaman terima kasih. "alaman
terima kasih harus mengandungi perkara berikut4
+. (capan terima kasih.
-. Cara untuk hubungi anda.
Selepas itu, bina halaman download untuk produk anda. ,i laman download,
anda harus meletakkan perkara-perkara berikut.
+. agaimana hendak hubungi anda.
-. 'eknik untuk download.
.. erikan panduan bagaimana hendak membuka file pdf.
/. (capan terima kasih.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
Pilih cara terbaik untuk anda menerima bayaran
dan bina order page.
Sekarang, tentukan bagaimana anda hendak menerima bayaran. #ilih sekurang-
kurangnya dua bank tempatan. *ika mampu, masukkan pilihan membayar
menggunakan kad kredit. Masukkan juga pilihan bayaran melalui #ay#al.
ina order page. #astikan borang yang anda pasang di order page berfungsi
dengan baik.
!uat naik segala data laman eb ke dalam hosting.
Muat naik segala datan laman web anda iaitu minisite utama yang mengandungi
surat jualan, order page, halaman terima kasih dan halaman download ke dalam
hosting.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
:unakan teknik <'# atau lakukan secara manual di cpanel.
Bila semuanya sudah siap" beritahu kepada list
anda.
Apabila semuanya sudah sedia, ambil masa dua minggu untuk melakukan
promosi di list anda. Anda boleh pilih teknik promosi yang anda jangka boleh
memikat mereka. Antaranya4
+. eri diskaun istimewa untuk list anda.
-. eri bonus terhad pada list anda.
.. eri apa sahaja tawaran istimewa yang anda dapat fikirkan untuk memikat
list anda untuk membeli.
Bina sistem a##iliate selepas anda selesai promosi
pada list anda untuk membina pendapatan pasi#.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1
#asang sistem affiliate di minisite anda untuk memperoleh pendapatan pasif.
*ika ada modal, adakan cabaran affiliate. Sentiasa hidupkan affliater anda
dengan tawaran yang menarik.
Lakukan promosi secara berkala.
*ika anda rajin, anda boleh lakukan promosi secara berkala. Contohnya, setiap
bulan peruntukkan beberapa ratus untuk mengiklankan ebook anda.
$lang kembali langkah pertama untuk produk
seterusnya.
Sekarang, gunakan modal yang anda untuk ulang kembali proses di atas untuk
ebook seterusnya.
C h e c k l i s t P e r n i a g a a n E b o o k Page 1