Anda di halaman 1dari 14

I

ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN I
SENARAI JADUAL II
SENARAI RAJAH III
SENARAI LAMPIRAN IV
1.0 PENDAHULUAN 5
1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran 5
1.2 Sorotan Literatur 5
2.0 FOKUS KAJIAN 6
2.1 Tinjauan Masalah 6
2.2 Analisis Tinjauan Masalah 7
3.0 TUJUAN KAJIAN 7
3.1 Objektif Umum 7
3.2 Objektif Khusus 8
3.3 Persoalan Kajian 8
4.0 KUMPULAN SASARAN 8
II

5.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN 9
5.1 Prosedur Pelaksanaan 9
5.2 Cara Pengumpulan Data 10
5.3 Cara Analisis Data 10
5.4 Perancangan Pelaksanaan 10
RUJUKAN 11III


II

SENARAI JADUAL


III

SENARAI RAJAH
Rajah 1 : Perbandingan 1 ................................................................................................... 5
Rajah 2 : Perbandingan ...................................................................................................... 6

IVIV

SENARAI LAMPIRAN


5

1.0 PENDAHULUAN
1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.

1.2 Sorotan LiteraturRajah 1 : Perbandingan 1
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.

6


2.0 FOKUS KAJIAN
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.Rajah 2 : Perbandingan

2.1 Tinjauan Masalah
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.

7


2.2 Analisis Tinjauan Masalah
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


3.0 TUJUAN KAJIAN
3.1 Objektif Umum
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


8

3.2 Objektif Khusus
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


3.3 Persoalan Kajian
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


4.0 KUMPULAN SASARAN
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
9

proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


5.0 PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


5.1 Prosedur Pelaksanaan
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.

10


5.2 Cara Pengumpulan Data
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


5.3 Cara Analisis Data
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


5.4 Perancangan Pelaksanaan
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
11

soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.


RUJUKAN
Apa yang saya perhatikan pada minggu pertama ini adalah etika dan sikap
murid ketika mahu menjawab dan bertanya soalan. Mereka suka menjawab
soalan secara beramai-ramai. Begitu juga ketika bertanya soalan. Mereka tidak
gemar untuk mengangkat tangan dan berdiri. Hal ini sangat mengganggu
proses P&P. Kadang kala, mereka sampai ke tahap pergi ke hadapan guru
semata-mata untuk menjawab soalan atau bertanya soalan ketika guru sedang
mengajar di hadapan.