Anda di halaman 1dari 1

Sebagai ketua murid, anda telah dipilih untuk memberi

Lengkapkan ucapan di bawah.


Yang Dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru Besar,
guru-guru yang dikasihi serta rakan sekalian. Selamat sejahtera saya
ucapkan.
Hadirin yang dikasihi,
Pada pagi yang penuh ermakna ini, saya me!akili pelajar
tahun enam sek"lah ini mengucapkan selamat hari guru kepada guru-
guru yang kami semua kagumi. Didikan guru-guru semua telah
anyak memeri kesedaran kepada kami semua.
#ami mengucapkan eranyak-anyak terima aksih kepada
guru yang egitu tekun dan saar serta dedikasi mendidik kami untuk
memper"leh ilmu pengetahuan. Guru-guru ekerja mendidik kami
tanpa mengharapkan searang alasan pun.
$amun, erkat ketekunan guru-guru semua, kami telah erjaya
mencapai kejayaan demi kejayaan dalam peperiksaan kami. Semua
kejayaan ini tidak akan erlaku tanpa ke!ujudan guru-guru semua.
#ami erharap guru-guru akan terus erkhidmat untuk mendidik
anak angsa yang
amat memerlukan antuan ini. Tanpa pert"l"ngan guru-guru semua,
kami "leh diumpamakan seagai anak ayam kehilangan iu.
%khir sekali, kami mengucapkan selamat hari guru kepada guru-
guru yang dikasihi.