Anda di halaman 1dari 2

Actele de procedura

Activitatea ce se desfasoara in cursul procesului civil se concretizeaza intr-un complex de acte


procedurale ale partilor, ale instantei ori ale organelor auxiliare.
Aceste acte trebuie indeplinite in anumite termene, contribuind astfel la respectarea principiului
celeritatii, si, prin urmare, la solutionarea cu operativitate a neintelegerilor ivite in circuitul civil.
Organizarea si desfasurarea procesului civil fiind de interes general, legea nu lasa la aprecierea
partilor, judecatorului sau organelor auxiliare stabilirea continutului si modului de indeplinire a actelor
de procedura civila, ci le reglementeaza in mod amanuntit.
Definitie:
Actul de procedura reprezinta manifestarea de vointa sau operatiunea juridica, in forma prevazuta de
lege, facuta in cursul si in cadrul procesului civil, de catre instanta de judecata, parti sau alti
participanti la activitatea judiciara, in vederea producerii unor efecte juridice determinate.
Importanta actelor de procedura este incontestabila intrucat in lipsa acestora activitatea procesuala nu
poate fi conceputa. Chiar exercitiul actiunii civile se realizeaza prin intermediul unui act procedural
cererea de chemare in judecata asa cum, de altfel, procesul se finalizeaza tot printr-un act procedural
- hotararea.
Intre actele procedurale mentionate se interpune un ansamblu de alte acte procedurale, toate destinate
sa impulsioneze solutionarea procesului civil si sa determine, in final, pronuntarea unei decizii
definitive asupra litigiului.e de alta parte, actele de procedura reprezinta si mijloace prin intermediul
carora partile isi exercita drepturile si isi indeplinesc adeseori obligatiile procesuale.
Clasificarea actelor de procedura
Actele de procedura sunt clasificate in literatura de specialitate dupa mai multe criterii!
a. In raport de organele sau persoanele care le intocmesc sau de la care emana:
"actele partilor! cererea de chemare in judecata, intampinarea, cererea reconventionala, cererea de
exercitare a unei cai de atac, cererea de a se pune in executare hotararea etc#
"actele instantei! incheierile, hotararea judecatoreasca, dispozitia de comunicare a hotararii si cea
pentru punerea in executare a hotararii, etc.#
"actele altor participanti la proces! intocmirea si depunerea raportului de expertiza, depozitia de
martor, cererea de anulare a unei amenzi, etc.#
"actele organelor auxiliare ale justitiei! dovezile de comunicare a actelor de procedura, procesele-
verbale de luare la cunostinta a masurilor asiguratorii, actele de executare ale organelor de executare,
etc.
b. In functie de natura lor:
"acte judiciare care se indeplinesc in fata instantei! interogatoriul partii, depozitia martorului,
pronuntarea hotararii, etc.
"acte judiciare care se indeplinesc in cadrul procesului, dar in afara instantei! expertiza, somatia,
actele de executare cu exceptia procedurilor executionale judiciare, etc.#
"acte extraprocesuale anterioare procesului ce constau in manifestari de vointa exercitate inainte de
declansarea procesului! marturisirea facuta intr-un alt proces, hotararea privind asigurarea dovezilor,
etc.#
"acte procesuale contemporane cu procesul, manifestari de vointa facute dupa declansarea procesului,
dar in afara acestuia, acte carora legea le atribuie eficienta juridica asupra continutului procesului!
expertiza criminalistica pentru constatarea unui fals, tranzactia realizata printr-un inscris al partilor,
etc.
c. In functie de continut:
"acte de procedura ce contin o manifestare de vointa! cererea de chemare in judecata, intampinarea,
cererea reconventionala, cererea de exercitare a unor cai de atac, achiesarea, tranzactia, etc.
"acte de procedura care constata o operatiune procesuala! citatia, procesul-verbal de sechestru,
comandamentul, etc.
d. In functie de caracterul lor:
"acte jurisdictionale realizate de judecator in indeplinirea atributiilor sale jurisdictionale, care
privesc solutionarea litigiului! redactarea minutei, solutionarea unei exceptii prin incheiere,
respingerea unei probe, etc.#
"acte administrativ-jurisdictionale - prin care se indeplineste o activitate administrativa legata de
solutionarea litigiului! fixarea termenului pentru prezentarea partilor, chemarea la interogatoriu,
stabilirea completului de judecata.
e. In functie de modul de executare:
"acte scrise! cererea de chemare in judecata, intampinarea, incheierile, minuta, cererea pentru
promovarea unei cai de atac, etc.#
"acte orale! depozitia martorilor, raspunsul la interogatoriu, sustinerile partilor, pronuntarea minutei,
etc.
f. In functie de etapa procesuala in care se indeplinesc actele:
"acte procesuale pregatitoare judecatii#
"acte procesulale facute in timpul judecatii#
"acte efectuate dupa inchiderea judecatii#
!!! Conditii cerute pentru indeplinirea actelor de procedura
-intocmirea actului de procedura in forma scrisa, justificata prin nevoia de a dovedi existenta actului si
pentru ratiuni de conservare a acestuia#
-actul sa relateze in chiar cuprinsul sau faptul ca au fost indeplinite cerintele prevazute de lege. $ste de
retinut faptul ca nu se poate completa continutul actului de procedura cu probe extrinseci. %aca in
procesul-verbal de predare a citatiei nu se indica data predarii acesteia,actul este nul,fara a exista
posibilitatea de-a mai face vreo alta proba in afara actului insusi.
-redactarea sau intocmirea actului de procedura in limba romana, pornind de la principiul desfasurarii
procedurii juridice in limba romana.
Sanctiunile pentru nerespectarea conditiilor privitoare la indeplinirea actelor de procedura
%ifera in functie de importanta formei procedurale si de interesul privind respectarea formei. &e
disting astfel sanctiuni ca! nulitatea actului de procedura, obligatia de a reface sau de a completa actul
intocmit defectuos, obligatia de a despagubi partea vatamata prin incalcarea formelor prevazute de
lege.
$xista o serie de sanctiuni de natura pecuniara sub forma unor amenzi civile si santiuni de ordin
disciplinar.
Cea mai importanta sanctiune este nulitatea. $a este acea sanctiune procedurala care opereaza in cazul
in care actul de procedura nu indeplineste cerintele cerute de lege pentru validitatea lui.