Anda di halaman 1dari 24

PANDUAN PENGISIAN MARKAH

TIMSS DAN PISA


APABILA FOLDER EDISI
SEKOLAH DIBUKA TERDAPAT
3 FAIL AKAN KELIHATAN. SILA
BUKA TEMPLATE EXCEL
murid_TIMSS

1. TAPAK SEPERTI INI AKAN
KELIHATAN. SILA ISI DATA
PELAJAR DI SEKOLAH
ANDA DI TAPAK INI.
2. SILA RUJUK CONTOH
SEKIRANYA ANDA KURANG PASTI
BAGAIMANA MENGISINYA.

1. ISIKAN NAMA PELAJAR
SATU PERSATU. ANDA BOLEH
MENGISI SEMUA KELAS DALAM
SATU FAIL SAHAJA.
2. PASTIKAN ANDA TIDAK
MENGUBAH MEDAN YANG
BERWARNA KUNING

SETELAH SIAP, PASTIKAN ANDA
SIMPAN DALAM FORMAT EXCEL
2003

SEKARANG BUKA eTIMSS_SEKOLAH

PILIH NEGERI
KLIK SEKOLAH

1. PILIH PPD
2. PILIH SEKOLAH ANDA
3. KLIK DAFTAR

PAPARAN INI AKAN KELIHATAN.
KLIK YES

SEKOLAH ANDA TELAH
DIDAFTARKAN

1. KLIK MURID
PILIH SEKOLAH
2. PILIH SEKOLAH
DAN TINGKATAN
3. DAFTAR KELAS DAHULU
BARU PILIH KELAS

DAFTARKAN SEBERAPA
BANYAK KELAS YANG ADA
DI SEKOLAH ANDA. SILA
TAIP NAMA KELAS ANDA
2. KLIK IMPORT APDM
1. SELEPAS DAFTAR
KELAS. PILIH KELAS
ANDA

PILIH FAIL EXCEL YANG TELAH
ANDA SIMPAN PADA AWAL TADI
KEMUDIAN KLIK OPEN

SETELAH ITU,TEKAN IMPORT

1. SETELAH PROSES IMPORT
SELESAI, SILA KLIK PAPAR UNTUK
MELIHAT KELAS YANG TELAH ANDA
IMPORT
2. SILA KLIK PILIHAN
KAUM UNTUK SEMUA
PELAJAR ANDA

KLIK MATEMATIK.
PAPARAN INI AKAN
KELIHATAN

1. ISIKAN MARKAH
PELAJAR ANDA
MENGIKUT KELAS
2. SETELAH SELESAI,
KLIK SIMPAN
PASTIKAN ANDA TELAH MENGISI SEMUA MARKAH
MATEMATIK DAN SAINS DALAM SATU FAIL.
SETELAH SELESAI MENGISI MARKAH MATEMATIK,
ISIKAN MARKAH UNTUK MATAPELAJARAN SAINS
DENGAN MENGGUNAKAN CARA YANG SAMA.
UNTUK MEMUDAHKAN TUGAS, PENYELARAS
TINGKATAN 2 DIKEHENDAKI MENGGABUNG SEMUA
KELAS DALAM SATU FAIL.
SETELAH SELESAI PROSES PENGISIAN SEMUA
MARKAH..

1. KLIK EKSPORT
3. PILIH NEGERI
4. PILIH PPD
5. PILIH SEKOLAH
2. KLIK EKSPORT SEMUA DATA
TIMSS DAN PISA WALAUPUN
MARKAH PISA BELUM DIISI
6. KLIK EKSPORT DATA
SEMUA

PAPARAN INI AKAN KELIHATAN
KLIK NEW FOLDER
NAMAKAN FOLDER ANDA MENGIKUT NAMA
SEKOLAH ANDA DAN PILIH FOLDER
TERSEBUT UNTUK MENYIMPAN DATA

PAPARAN INI AKAN KELIHATAN
SETELAH ANDA KLIK PADA
BUTANG SIMPAN

PASTIKAN ADA 6 FAIL .TXT DI
DALAM FOLDER TERSEBUT
UNTUK MARKAH TIMSS 16 BUAH SEKOLAH
KAJIAN SEBENAR TIMSS SAHAJA, E-MAILKAN
TERUS FOLDER TERSEBUT KEPADA
shamsuri.ppdkp@gmail.com SEBELUM 18
APRIL 2014.
UNTUK MARKAH PISA. E-MAILKAN KEPADA
shamsuri.ppdkp@gmail.com sebelum atau
pada 22 MEI 2014.
SEKIRANYA TERDAPAT MASALAH DALAM
PENGISIAN MARKAH DI DALAM TAPAK INI SILA
HUBUNGI EN. SHAMSURI B OTHMAN DI
TALIAN 014-2465595.