Anda di halaman 1dari 7

1 piring mi goreng berharga RM 2.

00
+
+
+
=
=
= RM 2
?
?
Pengenalan
1 pekerja menyiapkan kerja dalam 36 hari
=
=
= 36 hari
? hari
? hari
Pengenalan
Apakah kesimpulan anda?

1.Apabila bilangan piring mi yang dibeli
bertambah, apakah perubahan yang
berlaku kepada harga mi tersebut ?
2.Apabila bilangan pekerja bertambah,
apakah perubahan yang berlaku kepada
bilangan hari yang diperlukan untuk
menyiapkan kerja tersebut?

Pengenalan
Tahukah anda fenomena sains seperti:
1.Pemanjangan spring berubah dengan
jisim beban yang dikenakan ke atasnya.
2.Tekanan gas berubah dengan jumlah
isipadunya.
Dapatkah anda nyatakan aplikasi harian yang
menggunakan hubungan di atas?
Penemuan hubungan di antara kuantiti-
kuantiti tersebut telah menyumbang kepada
pemahaman manusia terhadap alam.
Nilai Murni
Aktiviti 1
Salin dan lengkapkan jadual berikut dengan mengukur
ketebalan (d), bagi n buah buku teks Matematik
dengan menggunakan pembaris

Hasil Pembelajaran 1
n 1 2 3 4 5
d (cm)
1. Apakah yang berlaku kepada nilai d apabila nilai n
bertambah?
2. Apakah yang berlaku kepada nilai d apabila nilai n
berkurang?
3. Apakah yang terjadi kepada ketebalan buku, d apabila
bilangan buku, n digandaduakan?
Aktiviti 2
Keluarkan jadual yang disediakan dalam Aktiviti 1 dan
tambahkan satu baris padanya seperti berikut:
Hasil Pembelajaran 2
1. Hitungkan nilai d/n dan lengkapkan jadual di atas.
2. Perhati dan bandingkan nilai d/n yang diperoleh. Apakah
kesimpulan kumpulan anda tentang nilai d/n ?
3. Lukiskan graf d lawan n berdasarkan pasangan nilai
dalam jadual. Apakah bentuk graf yang diperolehi?
n 1 2 3 4 5
d (cm)
d/n (cm)
Hasil Pembelajaran 2
KESIMPULAN

Bagi dua pemboleh ubah d dan n,

1. d/n adalah pemalar jika dan hanya jika d berubah
secara langsung dengan n.
2. d berubah secara langsung dengan n boleh ditulis
dalam bentuk d n.
3. Untuk d n, graf d lawan n merupakan garis lurus
berkecerunan positif yang melalui asalan.