Anda di halaman 1dari 43

MODUL 9

PROSES MENGISAR
PENGENALAN
MENGISAR ADALAH SATU PROSES YANG
MENGGUNAKAN PELBAGAI BENTUK MATA ALAT
PENGISAR UNTUK MEMBENTUK BAHAN LOGAM
ATAU BUKAN LOGAM.
PROSES MELAKUKAN PROSES PEMESINAN SEPERTI
MENGISAR PERMUKAAN RATA,MENGISAR
PERMUKAAN YANG BERBENTUK TERTENTU
DENGAN MENGGUNAKAN MATA PENGISAR
BERBENTUK DAN MEMOTONG PELBAGAI JENIS
BAHU DAN ALUR KUNCI.
PERGERAKAN MEJA KISAR BOLEH DIGERAKKAN
PADA PAKSI x,y DAN z SECARA MANUAL ATAU AUTO.
KANDUNGAN UNIT
JENIS-JENIS MESIN PENGISAR
PROSES-PROSES MENGISAR
KERJA-KERJA MENGISAR
KESELAMATAN
JENIS-JENIS MESIN
PENGISAR
MESIN PENGISAR TERDAPAT DI DALAM
2 JENIS.
MESIN PENGISAR UFUK
MESIN PENGISAR TEGAK
SETIAP MESIN INI BOLEH MELAKUKAN
PELBAGAI BENTUK KERJA MENGISAR
DENGAN MENGGUNAKAN PELBAGAI
BENTUK MATA ALAT PENGISAR.


MESIN PENGISAR
TEGAK
SPINDAL BERKEDUDUKAN TEGAK.
MAMPU MENGISAR BENTUK BERSUDUT DAN
MENGISAR LUBANG YANG CONDONG.
MAMPU MELAKUKAN KERJA
PENGGERUDIAN ATAU KERJA-KERJA
MELUBANG DENGAN TEPAT ANTARA PUSAT-
PUSAT LUBANG.
ALAT TAMBAH DAN AKSESORI BOLEH
DIGANTI.
MESIN PENGISAR
UFUK
SPINDAL BERKEDUDUKAN UFUK, MAMPU MNGISAR
GIGI GEAR DAN MEJA PENGISAR UFUK BIASA: TIDAK
BOLEH DIKILAS/SAIZNYA LEBIH
BESAR/KEDUDUKAN MEJANYA TETAP, KERANA
KURANG BAHAGIAN YANG BERGERAK/BOLEH
MEMBUAT PEMOTONGAN YANG DALAM TANPA
GEGARAN.
MESIN PENGISAR UNIVERSAL: BIOLEH DIKILAS
KEPADA SEBARANG SUDUT SEHINGGA 45/INI
MEMBOLEHKAN KERJA-KERJA MENGISAR SUDUT
DAN HELIKS DILAKUKAN SEPERTI LURAH-LURAH
GEAR HELIKS, GERUDI DAN PELULAS.
BAHAGIAN-BAHAGIAN
MESIN PENGISAR TEGAK
PELBAGAI BENTUK
DIHASILKAN OLEH MESIN
PENGISAR TEGAK
BAHAGIAN-BAHAGIAN
MESIN PENGISAR UFUK
PELBAGAI BENTUK
DIHASILKAN OLEH MESIN
PENGISAR UFUK
JENIS-JENIS MATA
ALAT PENGISAR
MATA ALAT PENGISAR BIASA: MATA ALAT PENGISAR
BIASA RINGAN DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN
KERJA RINGAN DAN IA SESUAI UNTUK PROSES
MENGISAR DENGAN MENGGUNAKAN MESIN KISAR
UFUK/MATA ALAT PENGISAR KERJA BERAT PULA
SESUAI DIGUNAKAN UNTUK KERJA MENGISAR
PERMUKAAN/MATA ALAT PENGISAR BERSUDUT
HELIKS TINGGI PULA UNTUK MENGISAR BAHAN
LOGAM LOYANG.
MATA ALAT PENGISAR
TEPI
MATA ALAT PENGISAR TEPI
DIGUNAKAN UNTUK MENGISAR TEPI
ATAU LURAH DENGAN
MENGGUNAKAN MESIN KISAR UFUK.
MATA ALAT PENGISAR
CELAH
MATA ALAT PENGISAR CELAH
DIGUNAKAN UNTUK MENGISAR
LURAH DAN MEMOTONG ATAU
MENGERAT DENGAN MENGGUNAKAN
MESIN KISAR UFUK.
MATA ALAT PENGISAR
BERSUDUT
MATA ALAT PENGISAR BERSUDUT TERDAPAT
DALAM 2 BENTUK, IAITU BENTUK SUDUT TUNGGAL
DAN SUDUT KEMBAR.
MATA ALAT SUDUT TUNGGAL DIGUNAKAN UNTUK
MENGISAR BENTUK SUDUT TUNGGAL DAN MATA
ALAT SUDUT KEMBAR UNTUK MENGISAR SUDUT
BERKEMBAR.
KEDUA-DUA JENIS MATA ALAT INI DIGUNAKAN
PADA MESIN PENGISAR JENIS UFUK.
MATA ALAT PENGISAR
HUJUNG
MATA ALAT JENIS INI DIGUNAKAN PADA MESIN
PENGISAR JENIS TEGAK.
ANTAR KEGUNAAN MATA ALAT INI ADALAH UNTUK
MENGISAR DALAM KEDUDUKAN MENGUFUK,
MENEGAK DAN BERSUDUT.
BENTUK SEPERTI LURAH, ALUR KUNCI DAN BAHU
ADALAH ANTARA BENTUK-BENTUK YANG BOLEH
DIKISAR MENGGUNAKAN MATA ALAT INI.
MATA ALAT PENGISAR
MUKA
MATA ALAT INI DIGUNAKAN UNTUK
MENGISAR PERMUKAAN DENGAN
MESIN KISAR TEGAK.
MATA ALAT PENGISAR
KELOMPANG TEPI
MATA ALAT INI DIGUNAKAN BERSAMA-
SAMA DENGAN MESIN PENGISAR UFUK
DAN SESUAI UNTUK MENGISAR
PERMUKAAN RATA.
MATA ALAT PENGISAR
BERBENTUK
MATA ALAT INI DIGUNAKAN BERSAMA-
SAMA DENGAN MESIN PENGISAR UFUK.
IA SESUAI UNTUK MENGISAR UFUK,
MENGISAR BENTUK CEKUNG, MENGISAR
BENTUK CEMBUNG DAN MENGISAR BENTUK
GIGI GEAR.
ALAT TAMBAH
TERDAPAT PELBAGAI ALAT TAMBAH YANG
DIGUNAKAN PADA MESIN PENGISAR UFUK
DAN TEGAK.
ALAT TAMBAH YANG DIGUNAKAN PADA
MESIN PENGISAR ADALAH UNTUK
MELAKUKAN KERJA-KERJA TERTENTU
SEPERTI MENGISAR GIGI GEAR.
ALAT TAMBAH YANG BIASA DIGUNAKAN
DALAM KERJA MENGISAR IALAH KEPALA
PEMBAHAGI DAN MEJA PUTAR.
KEPALA PEMBAHAGI
KEPALA PEMBAHAGI DIGUNAKAN
BERSAMA-SAMA DENGAN MESIN PENGISAR
DAN ALAT INI BERFUNGSI SEPERTI BERIKUT:
MEMBAHAGIAKAN SAMA JARAK ATAU
BAHAGIAN PADA MUKA LILITAN SILINDER
ATAU BAHAN KERJA BERBENTUK
BULAT/UNTUK MENGISAR GIGI GEAR YANG
MEMERLUKAN JARAK YANG SAMA/
MENGISAR BENTUK-BENTUK LAIN DALAM
KEADAAN SAMA JARAK SEPERTI BENTUK
SEGI ENAM, BONGKAH SEGI EMPAT DAN
BENTUK SEGI YANG PELBAGAI.
GAMBARAJAH KEPALA
PEMBAHAGI
MEJA PUTAR
MEJA PUTAR INI JUGA DIGUNAKAN
BERSAMA-SAMA DENGAN MESIN
PENGISAR UNTUK MENGISAR BENTUK-
BENTUK SEPERTI YANG BERIKUT:
MENGISAR LURAH YANG
MELENGKUNG/MENGISAR
PERMUKAAN YANG MEMPUNYAI
BENTUK-BENTUK TERTENTU/
MENGGERUDI LUBANG YANG
MEMPUNYAI JARAK TERTENTU DAN
PADA KEDUDUKAN SUDUT TERTENTU.
GAMBARAJAH MEJA
PUTAR
PROSES-PROSES MENGISAR
PROSES MENGISAR IALAH PROSES
YANG DILAKUKAN DENGAN
MENGGUNAKAN MESIN KISAR TEGAK
DAN MESIN KISAR UFUK.
PROSES MENGISAR JUGA ADALAH
SALAH SATU KERJA PEMESINAN YANG
BOLEH DIGUNAKAN UNTUK BAHAN
KERJA DALAM PELBAGAI BENTUK.
MENGISAR ATAS
SEMASA PROSES MENGISAR, MATA
ALAT MENEKAN BAHAN KERJA KE
BAWAH.
PERGERAKAN BAHAN KERJA
BERGERAK SECARA MELAWAN ARAH
PUTARAN MATA ALAT.
MENGISAR BAWAH
SEMASA PROSES MENGISAR BAWAH,
BAHAN KERJA BERGERAK MENGIKUT
ARAH PUTARAN MATA ALAT PENGISAR.
KAEDAH MEMEGANG
KAEDAH MEMEGANG MATA ALAT
ATAU MEMEGANG BENDA KERJA
KETIKA KERJA MENGISAR SANGAT
PENTING.
INI AKAN MENGHASILKAN KERJA
MENGISAR YANG BERMUTU.
KAEDAH MEMEGANG YANG TIDAK
SESUAI BOLEH MENGAKIBATKAN
KEMALANGAN.
KAEDAH MEMEGANG BENDA
KERJA
ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMEGANG BENDA KERJA IALAH
RAGUM.
RAGUM BIASANYA DILETAKKAN DI
ATAS RAGUM.
KAEDAH MEMEGANG MATA
ALAT
KAEDAH MEMEGANG MATA ALAT ADALAH
BERGANTUNG KEPADA JENIS MESIN
PENGISAR DAN JENIS PROSES.
KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK
MEMEGANG MATA ALAT PADA MESIN KISAR
UFUK ADALAH DENGAN MEMASUKKAN
MATA ALAT PADA ARBOR.
KAEDAH MEMEGANG MATA ALAT JUGA
ADALAH BERGANTUNG KEPADA BENTUK
MATA ALAT YANG DIGUNAKAN.
KAEDAH 1
KAEDAH 2
FAKTOR PENENTU KELAJUAN
& HANTARAN PEMOTONGAN
KETIKA MELAKUKAN KERJA MENGISAR,
PENENTUAN KELAJUAN DAN HANTARAN
PEMOTONGAN ADALAH AMAT
PENTING:KELAJUAN PEMOTONGAN
BERMAKSUD KELAJUAN SPINDAL BERPUTAR
DALAM SEMINIT/HANTARAN PEMOTONGAN
BERMAKSUD KADAR PERGERAKAN MEJA
MESIN PPENGISAR MENYUAP BENDA KERJA
KEPADA MATA ALAT YANG SEDANG
BERPUTAR.
FAKTOR PENENTU KELAJUAN
& HANTARAN PEMOTONGAN
SIFAT BAHAN BENDA KERJA
KEDALAMAN DAN LEBAR PEMOTONGAN
JENIS MATA ALAT
JENIS KEMASAN PEMOTONGAN YANG
DIPERLUKAN
GARIS PUSAT MATA ALAT PENGISAR
KETEGAPAN MESIN
KAEDAH MENGIKAT BENDA KERJA PADA
RAGUM
MENGHITUNG KELAJUAN
PPM

PPM = KP x 1000
x D
KP = KELAJUAN PEMOTONGAN BAHAN
D = GARIS PUSAT MATA ALAT
PENGISAR
RUMUSAN YANG DIGUNAKAN UNTUK
MENGHITUNG HANTARAN PEMOTONGAN
ADALAH SEPERTI BERIKUT:
HP = JUMLAH GIGIxSAIZ TATAL PER GIGIxPUTARAN PER MIN
KERJA-KERJA
MENGISAR
KERJA MENGISAR MELIBATKAN PROSES
MERATAKAN PERMUKAAN, MEMBENTUK
LURAH, SUDUT DAN CEKUNG.
SETIAP BENTUK YANG HENDAK DIKISAR
ADALAH MENGGUNAKAN PELBAGAI
BENTUK MATA ALAT PENGISAR.
JENIS MESIN PENGISAR JUGA PERLU DIAMBIL
KIRA APABILA HENDAK MENGISAR SETIAP
BENTUK.
MENGISAR RATA
MENGISAR RATA IALAH OPERASI MENGISAR
PERMUKAAN RATA YANG LUAS PADA
PERMUKAAN BENDA KERJA.
TUJUAN MENGISAR RATA ADALAH UNTUK
MENIPISKAN BAHAN LOGAM DAN
MERATAKAN PERMUKAAN BENDA KERJA.
MENGISAR LURAH
MENGISAR LURAH ADALAH SALAH
SATU OPERASI MENGISAR PELBAGAI
BENTUK LURAH.
KAEDAH PENJAJARAN MEJA
SELARI DENGAN TURUS
PERMUKAAN MEJA DAN TURUS DIBERSIHKAN.
PENUNJUK DIAL DILETAKKAN DI ATAS MEJA.
MEJA DIGERAKKAN KEPADA TURUS SEHINGGA PENUJUK DIAL
MENYENTUH TURUS.
SETKAN PENUNJUK DIAL KEPADA 0.
MEJA DIGERAKAKAN KE KIRI ATAU KANAN UNTUK
MEMASTIKAN BACAAN PADA DAIL PENUNJUK.
SEKIRANYA TERDAPAT PERBEZAAN BACAAN PADA PENUNJUK
DAIL DARI SATU HUJUNG KE SATU HUJUNG TURUS, MEJA
TIDAK SELARI DAN SEJAJAR.
MEJA HENDAKLAH DILARAS DENGAN MELONGGARKAN NAT
PADA MEJA BERKILAS.
ULANGI LANGKAH KERJA (IV) HINGGA (VII) SEKIRANYA MEJA
MASIH BELUM TERJAJAR.
GAMBARAJAH PENJAJARAN
MEJA

KAEDAH PENJAJARAN BAHAN
KERJA DENGAN TURUS
MEJA DAN TAPAK RAGUM DIBERSIHKAN.
RAGUM DIPASANG PADA MEJA DAN PENUNJUK DIAL
DIPASANG PADA TURUS.
MEJA DINAIKKAN PADA SEHINGGA MENYENTUH
PENUNJUK DIAL DAN DIAL DISETKAN PADA ANGKA
0.
MEJA DIGERAKKAN PADA KANAN DAN KIRI UNTUK
MENENTUKAN BACAAN PADA DIAL.
SEKIRANYA TERDAPAT PEBEZAAN BACAAN, RAGUM
DILARASKAN SEHINGGA SEJAJAR.
ULANGI LANGKAH (V) DAN (VI) SEHINGGA RAGUM
SEJAJAR.
GAMBARAJAH PENJAJARAN
MEJA
KESELAMATAN
LANGKAH KESELAMATAN SEMASA KERJA MENGISAR: PAKAI
PELINDUNG MATA/ELAK DARIPADA MENGEDALIKAN MESIN
PENGISAR LEBIH DARIPADA SEORANG/JANGAN PAKAI
SARUNG TANGAN/PASTIKAN MESIN PENGISAR DALAM
KEADAAN SEMPURNA DAN SELAMAT/JANGAN TINGGALKAN
MESIN SEKIRANYA PROSES MENGISAR SEDANG DIJALANKAN.
LANGKAH KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN
KISAR: ELAK DARIPADA MELAKUKAN KERJA PELARASAN DAN
PENGUKURAN SEMASA MESIN SEDANG
BEROPERASI/PASTIKAN MATA ALAT DAN BAHAN KERJA TELAH
DIIKAT DENGAN KEMAS/ PASTIKAN PEMILIHAN MATA ALAT
PENGISAR BERSESUAIAN DENGAN PROSES MENGISAR YANG
HENDAK DILAKUKAN/GUNAKAN MEDIA PENYEJUK SEMASA
PROSES MENGISAR UNTUK MENYEJUKKAN MATA ALAT DAN
BAHAN KERJA MENJADI PANAS/PASTIKAN KEDALAMAN
BAHAN YANG DIKISAR OLEH MATA ALAT PENGISAR TIDAK
TERLALU TEBAL.