Anda di halaman 1dari 6

5.

Peringkat pakar
4. Peringkat mahir
3. Peringkat cekap
2. Peringkat novis lanjutan
1. Peringkat novis
LIMA PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU
(TROTTER, 1986)
1. Peringkat novis
Bermula apabila mendaftar sebagai pelajar
pendidikan guru.
Mula mempelajari cara mengajar.
Mempelajari fakta, konsep dan peraturan
asas pengajaran.
Masih belum menangani tugas-tugas harian
seorang guru.
2. Peringkat Novis Lanjutan
Menambah dan memantapkan kefahaman
fakta, konsep, prinsip berkaitan P&P.
Pengalaman awal kepada amalan bilik darjah
membantu membina keyakinan diri.
Bimbingan guru mentor amat penting dalam
mengekalkan minat dan motivasi guru novis
lanjutan.
3. Guru Cekap
Guru yang memiliki kelayakan ikhtisas.
Lebih memberikan fokus pada pembelajaran
murid.
Memahami prinsip dan konsep pembelajaran
dalam pelbagai situasi dan juga situasi yang
khusus.
Memiliki pelbagai strategi pengajaran dan
mampu menyesuaikan mengikut kemampuan
pelajar.
4. Guru Mahir
Mahir dalam bidangnya.
Golongan yang diingati dan disanjungi oleh
bekas pelajar.
Gaya lancar dan spontan yang
membolehkannya membuat keputusan
berdasarkan intuisi.
Kaya dengan pengalaman.
Dapat menganalisis maklumat yang kompleks.
5. Guru Pakar
Guru yang gemilang dan terbilang.
Dapat memahami dan menangani maklumat
yang banyak dan masih mempunyai gaya
pembelajaran yang lancar.
Orang yang berautoriti dalam professionnya.
Idea dan kemahiran boleh mempengaruhi
berkaitan pengajaran dalam bilik darjah.