Anda di halaman 1dari 2

Doa Membasuh Telapak Tangan

Allahummahfathz yadayya min maaathika kullihaa


[ Ya Allah, peliharakanlah tanganku dari segala berbuat maksiat kepada-Mu ]
Doa Berkumur-kumur
Allahumma ainnii ala zikrika a tsyukrika
[ Ya Allah, t!l!nglah aku, supaya aku tetap berzikir mengingat "ngkau dan bersyukur ]
Doa Menghirup Air Ke Hidung
Allahumma arihnii r!!ihal #annati
[ Ya Allah, $iumkanlah !leh-Mu untukku akan angi-angian syurga ]
Doa Membasuh Muka
Allahummabayyitha#hii yauma tabyastsu u#uuhi a tasaddu u#uuhi
[ Ya Allah, putihkanlah a#ahku pada hari diputihkannya a#ah manusia dan
dihitamkan a#ah setengahnya ]
Doa Membasuh Tangan Kanan
Allahummathibii kitaabii biyamiinii a hisaabayyasiir!n
[ Ya %uhan, berikanlah &kelak' suratan amalku pada tangan kananku,
dan beri hisablah ia dengan penghisaban yang sedikit ]
Doa Membasuh Tangan Kiri
Allahumma laa tathibii kitaabii bi tsyimaalii a laa min ar!!a tz!hrii
[ Ya Allah, #anganlah "ngkau berikan suratan amalku pada tangan kiriku
dan #angan dari belakangku ]
Doa Membasuh Kepala
Allahumma harrim tsyarii a batyarii alannaari
[ Ya Allah, #auhkanlah rambut dan kulit badanku dari api neraka ]
Doa Membasuh ke-2 Telinga
Allahumma#alnii minallatziina yastamiuunal (!ula fayattabuuna ahsanahu
[ Ya Allah, #adikanlah aku seperti mereka yang mendengar kata-kata yang baik,
dan mengikuti akan mereka yang sebaik-baiknya ]
Doa Membasuh ke-2 Kaki
Allahumma tsibbit (!damii alasshir!!thi yauma tazillubihil a(daamu
[Ya Allah, tetapkanlah kiranya kedua kakiku di atas titian pada hari yang banyak
tergelin$ir kaki manusia ]