Anda di halaman 1dari 10

1.

0 PENDAHULUAN
Selaras dengan Dasar Pelajaran Kebangsaan yang termaktub dalam Akta
Pendidikan 1996, Bahasa Melayu yang kini dikenali sebagai Bahasa Malaysia ialah
mata pelajaran teras bagi semua sekolah rendah dan menengah. Pendidikan
Bahasa Malaysia berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang
mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin
kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat
dalam satu wawasan. Bagi merealisasikan matlamat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan yang bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis
juga selaras dengan matlamat kurikulum Bahasa Malaysia untuk melengkapkan
murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi
keperluan diri dalam urusan harian maka Panitia Bahasa Malaysia Sekolah
Kebangsaan Dato Ahmad Musa menganjurkan Minggu Bahasa Malaysia 2014.

2.0 RASIONAL
Sekolah menjadi wahana dalam usaha mendaulatkan dan memperkasa Bahasa
Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Lantaran itu, pelbagai aktiviti mampu
dijalankan bagi menarik penyertaan warga sekolah khasnya murid-murid agar lebih
mahir berkomunikasi dan seterusnya melahirkan semangat cinta akan bahasa
kebangsaan.

3.0 TEMA
Bahasa Jiwa Bangsa

4.0 MATLAMAT PROGRAM
Program Minggu Bahasa Malaysia dapat membimbing dan mempertingkatkan
pengetahuan tentang aspek budaya sesuatu bahasa terutama dari segi kesantunan
bahasa.


5.0 OBJEKTIF PROGRAM
5.1 Meningkatkan penguasaan kemahiran bertutur, membaca dan menulis.
5.2 Melahirkan warga sekolah yang cintakan dan memartabatkan Bahasa
Malaysia.
5.3 Membuka minda para pelajar tentang pentingnya bahasa sebagai alat
yang dapat merapatkan hubungan antara mereka walaupun berbilang
bangsa dan budaya.
5.4 Menanamkan minat para pelajar dalam mempelajari mata pelajaran
Bahasa Malaysia demi masa depan mereka.

6.0 CADANGAN TARIKH PROGRAM
14 hingga 18 April 2014

7.0 TEMPAT
Sekolah Kebangsaan Dato Ahmad Musa

8.0 PERASMIAN PEMBUKAAN
En. Hassim bin Ahamad
Guru Besar Sekolah Kebangsaan Dato Ahmad Musa

9.0 KUMPULAN SASARAN
Semua murid Sk Dato Ahmad Musa


10.0 AJK PELAKSANA


JAWATAN KUASA INDUK

PENGERUSI : EN. HASSIM BIN AHAMAD
(Guru Besar)
NAIB PENGERUSI : EN. AZNI BIN IBRAHIM
(Guru Pen.Kanan Pentadbiran)
EN. CHE AZIZ BIN ISMAIL
(Guru Pen.Kanan Kokurikulum)
PENYELARAS : EN. ZAWAWI BIN HASSAN
(Ketua Panitia Bahasa Malaysia)
SETIAUSAHA : EN. NAZRI BIN MAT ALIM

AHLI JAWATANKUASA KERJA
AJK AKTIVITI : Cik Farah Fazriyana binti Basri
: Cik Fitri Norlida binti Ibrahim
AJK BUKU PROGRAM : Pn. Noriati binti Daud
HAKIM DAN JURI : En. Zawawi bin Hassan
: En. Nazri bin Mat Alim
AJK HADIAH : Pn. Mastura binti Ismail
AJK DOKUMENTASI : Pn. Suria bin Ibrahim
AJK PERSIAPAN TEMPAT : Pn. Junaidah binti Mohd Saberi


11.0 AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM MINGGU BAHASA MALAYSIA 2014


BIL

AKTIVITI

SASARAN


1.

Pertandingan Bercerita


Tahap 1 dan 2

2.

Pertandingan Berpidato


Tahap 2

3.

Pertandingan Topi Berhias Bahasa
Jiwa Bangsa


Terbuka kepada
semua murid

4.

Pertandingan Menulis Karangan Surat
Istimewa


Terbuka kepada
semua murid

5.

Menyiapkan buku skrap Sistem Bahasa

Tahun 4

6.

Pantun


Tahun 6

7.

Deklamasi sajak


Tahun 6

8.

Program Murid Pemulihan


Tahap 2

9.

Program Murid LINUS


Tahap 1

11.1 JADUAL PELAKSANAAN PROGRAM SEMPENA MINGGU BAHASA
MALAYSIA DAN SENARAI GURU YANG BERTANGGUNGJAWAB


BIL

TARIKH

AKTIVITI/PERTANDINGAN

SASARAN

TINDAKAN


1.

14.04.14
ISNIN

Pelancaran Minggu Bahasa
Tahap 2Cik Farah Fazriyana
binti Basri

Cik Fitri Norlida binti
Ibrahim


Surat Paling Istimewa


Pertandingan Topi Berhias
Bahasa Jiwa Bangsa

Terbuka

Pantun dan Deklamasi
Sajak

En. Zawawi bin Hassan2.

15.04.14
SELASA


Bercerita

Tahap 1

Pn. Mastura binti Ismail


Menyiapkan buku skrap
Sistem BahasaTahun 4

Pn. Junaidah binti
Mohd Saberi


3.

16.04.14
RABU

Bercerita


Tahap 2


Pn. Noriati binti Daud


Pertandingan Berpidato
Tahap 2Cik Farah Fazriyana
binti Basri

Cik Fitri Norlida binti
Ibrahim

En. Nazri bin Mat Alim

Pn. Noriati binti Daud
4.

17.04.14
KHAMIS

Pertandingan Bercerita

Tahap 1 dan 2

Cik Farah Fazriyana
binti Basri

Cik Fitri Norlida binti
Ibrahim

En. Zawawi bin Hassan

Pn. Suria bin Ibrahim


5.

18.04.14
JUMAAT

Program Pemulihan


Tahap 2

Pn. Noriati binti Daud


Program Murid LINUS


Tahap 1

Pn. Mastura binti Ismail

6.

21.04.14
ISNIN

Majlis Penutup dan
Penyampaian hadiah


Semua murid

Cik Farah Fazriyana
binti Basri

Cik Fitri Norlida binti
Ibrahim12.0 ANGGARAN PERBELANJAAN HADIAH


BIL


AKTIVITI

PERBELANJAAN/HADIAH

1.

Pertandingan Berpidato


Tempat pertama
RM5.00 x1 = RM5.00
Tempat Kedua
RM4.00x1 =RM4.00
Tempat Ketiga
RM3.00x1 =RM3.00

JUMLAH =RM12.00
2.

Pertandingan Bercerita Tahap 1 dan 2

Tempat pertama
RM5.00 x 2 = RM10.00
Tempat Kedua
RM4.00 x 2 =RM8.00
Tempat Ketiga
RM3.00 x 2 =RM6.00

JUMLAH =RM24.00


3.

Pertandingan Karangan
Surat Istimewa

Tempat pertama
RM5.00 x1 = RM5.00
Tempat Kedua
RM4.00x1 =RM4.00
Tempat Ketiga
RM3.00x1 =RM3.00

JUMLAH =RM12.00


4.

Pertandingan Topi Berhias
Bahasa Jiwa Bangsa

Tempat pertama
RM5.00 x1 = RM5.00
Tempat Kedua
RM4.00x1 =RM4.00
Tempat Ketiga
RM3.00x1 =RM3.00

JUMLAH =RM12.005.

Mencipta Buku Skrap Sistem Bahasa
Tahun 4 (I kumpulan 2 orang)

Tempat pertama
RM10.00 x1 = RM10.00
Tempat Kedua
RM 8.00x1 =RM 8.00
Tempat Ketiga
RM 6.00x1 =RM 6.00

JUMLAH =RM24.00

6.

Program Pemulihan Tahap 2

Tempat pertama
RM5.00 x1 = RM5.00
Tempat Kedua
RM4.00x1 =RM4.00
Tempat Ketiga
RM3.00x1 =RM3.00

JUMLAH =RM12.00


7.

Program LINUS
Tempat pertama
RM5.00 x1 = RM5.00
Tempat Kedua
RM4.00x1 =RM4.00
Tempat Ketiga
RM3.00x1 =RM3.00

JUMLAH =RM12.00


JUMLAH


RM 108

12.1 ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL

BARANGAN

JUMLAH

1.

Banner

RM 10.00

2.

Alatan

RM 20.00

3.

Hadiah pemenang

RM 108.00

4.

Bahan pertandingan

RM 5.00JUMLAH KESELURUHAN

RM 143


13.0 PENUTUP

Segala program yang dirancang adalah untuk mencapai objektif yang telah
dikemukakan. Sesungguhnya kejayaan Minggu Bahasa Malaysia 2014 peringkat
sekolah yang dirancang ini bergantung kepada sikap serta komitmen yang positif
daripada semua pihak yang terlibat. Konsep permuafakatan menjadi tunjang ke arah
kejayaan program ini. Semoga semua perancangan yang diatur mendapat
pertimbangan dan kelulusan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

BAHASA JIWA BANGSA

Disediakan oleh :
___________________________
(FITRI NORLIDA BINTI IBRAHIM)
Guru Praktikum,
Sk. Dato Ahmad Musa.


Disahkan oleh :
_______________________
(EN. ZAWAWI BIN HASSAN)
Ketua Panitia Bahasa Malaysia,
Sk. Dato Ahmad Musa.

Diluluskan oleh:
____________________
(EN. HASSIM BIN AHAMAD)
Guru Besar,
Sk. Dato Ahmad Musa.