Anda di halaman 1dari 1

JADUAL TUGASAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID

BI
L.
TUGASAN HARI MASA
1 Membantu guru dalam menguruskan keperluan murid
khas semasa dan di luar proses pengajaran dan
pembelajaran.
i) Membawa dan mengawal murid ketika
perhimpunan rasmi serta perhimpunan harian
ii) Membawa murid ke tandas
iii) Membantu guru mengawal murid yang
bermasalah ketika proses p&p
iv) Membantu guru menyediakan kelengkapan
murid yang bermasalah serta membawa murid
untuk aktivti luar
v) Membantu guru melatih murid untuk menyertai
pertandingan pendidikan khas
vi) Mengawal murid melintas jalan ketika pulang
Setiap hari waktu
persekolahan
7.30pg
1!.30tgh
! Men"eria dan mengemas kelas
i) Mengemas kelas selepas murid pulang
ii) Membantu guru dalam membuat ke"eriaan
kelas seperti membuat mural# menyediakan
jadual tugasan murid dan lain$lain
iii) Mengemop lantai dan tingkap setiap hari
%umaat
Selepas waktu
rehat
!.00ptg
&.30ptg
3 Membantu guru melan"arkan urusan pentadbiran# '(M
serta )okurikulum
i) Menyediakan jadual kelas
ii) Menguruskan kewangan *+, kelas
mengemaskini# mengisi nota minta untuk
pembelian dan lain$lain
iii) Menghantar laporan kewangan dan laporan
enrolmen kelas pada atau sebelum 7hb setiap
bulan ke -nit *endidikan )has
iv) Menguruskan urusan kemaskini buku bank
murid serta pengeluaran wang (M) murid
v) Mengambil dan menghantar buku kedatangan
murid ke pejabat setiap hari
iv) Membantu guru menyediakan alat bantu
mengajar
v) Membuat sistem pem.ailan
vi) Membuat inventori kelas
vii) Menguruskan surat$surat pendidikan khas
yang diterima melalui .a/ atau pos