Anda di halaman 1dari 6

[1]

Matematik NAMA : ______________________________ KELAS :_____________


Kertas 2
2014
40 minit


PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

TAHUN 3MATEMATIK

Kertas 2

(40 minit)JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan.


2. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang disediakan.


3. Serahkan kertas soalan ini di akhir ujian.

( Lihat halaman sebelah )

[2]

Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah
ditulisdengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Tunjukkan
langkah-langkah penting kerana boleh membantu anda mendapatkan markah.
1. Tuliskan 7 012 dalam perkataan. (1 markah)


2. Cerakinkan nombor 2 456 kepada nilai digit. (1 markah)3. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris dalam nombor 5 490

(1 markah)


4. Rajah 1 menunjukkan lima keping kad nombor. (1 markah)Rajah 1

Susun kad nombor berikut dalam susunan menurun.

5. 2 436 + 378 = (1 markah)1
1
1
1
1
3 220 3 020 3 420 3 320 3 120
[3]

6. Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang terdekat. Gariskan
jawapan yang betul. (2 markah)

(a) 5 456 ( 5 400 , 5 450 , 5 460)


(b) 2 721 ( 2 700 , 2 720 , 2 730)


7. 2 845 + = 4 200 (2 markah)

Apakah nombor yang perlu ditulis dalam di atas?
8. Cari hasil tambah 2 354 dan 5 788 (2 markah)

9. Rajah 2 menunjukkan empat keping kad nombor. (2 markah)Rajah 2

Cari hasil tolak di antara nombor terbesar dan nombor terkecil.


2
2
2
2
5 636 3 868 7 502 4 736
[4]


10. - 1 872 = 5 609 (2 markah)

Apakah nombor yang perlu ditulis dalam di atas?


11. Lengkapkan ayat matematik berikut. (2 markah)

+ + +


+ + + =

x =


12. Berapakah beza antara 5 261 dengan 1 859? (2 markah)

13. Lengkapkan pola nombor yang berikut (2 markah)

(a)
11 27 35

(b)
2 010 2 008 2 002
2
2
2
2
[5]

14. Seorang penjual buah membeli 2 250 biji oren. Dia menjual 785 buah oren
tersebut. Berapakah biji oren yang tinggal? (2 markah)15. Emylia ada 3 365 keping setem. Marliny ada 480 keping setem lebih
daripada Emylia. Berapa kepingkah setem yang Marliny ada?
(2 markah)
16. 3 257 + 58 + 397 = (3 markah)


17. Tolakkan 5 397 daripada 7 046. Kemudian, tolak lagi dengan 976.
(3 markah)


2
2
3
3
[6]

18.
Jadual 1 menunjukkan kotak dan bilangan
kapur di sebuah kedai alat tulis.
Kira jumlah kapur bagi ketiga-tiga kotak itu.
(3 markah)

Jadual 1
19. Roland menternak 4 385 ekor lembu. 1 086 ekor lembu telah dibeli oleh
Desmond manakala 875 ekor lembu lagi telah disembelih untuk dijual ke
pasar raya. Berapa ekorkah lembu yang tinggal?
(3 markah)

20. Ada 6 buah pasu bunga. Dalam setiap pasu ada 5 kuntum bunga. Lukiskan.

(3 markah)


Ada _______________ kumpulan _________________________

Kotak
Bilangan
kapur
P 800
Q 1 260
R 1 338
3
3
3