Anda di halaman 1dari 21

UNIT KESELAMATAN

(HEM)
SEKOLAH KEBANGSAAN
JALAN BAHARU (
PROGRAM BERSEPADU
SEKOLAH SELAMAT )
2014



CARTA ORGANISASI UNIT
KESELAMATAN S.K.J.B 2014
PN. ZAITUN BT YAHAYA
( GURU BESAR / PENGERUSI )

PN HJH JEMILAH BT. MAT
( PEN. KANAN 1/
NAIB PENGERUSI 2 )


PN NORASHAH BT.
AHMAD SHAH
( PEN. KANAN KO KU /
NAIB PENGERUSI 3 )

PN ROSMILA BT CHE ROSE
( PEN. KANAN HEM /
NAIB PENGERUSI 1 )
EN. MOHAMMAD
HASAN B. MOHAMAD
YASIN
( KETUA UNIT )
EN. BOHARI BIN ISHAK
( SETIAUSAHA )
EN SAWIRA B. MAT ISA
( JK KEBAKARAN )
PN SUNITHA SAI
A/P KRISHNAN
( JK KESELAMATAN
JALAN RAYA )
PN SHARON LINGESH
A/P SUKALINGGAM
( JK KESELAMATAN
DALAMAN )

MENJADIKAN
SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN BAHARU
SEBUAH SEKOLAH YANG SELAMAT DAN
BEBAS DARI BAHAYA KEPADA SELURUH
WARGANYA.

VISI
MISI


MEWUJUDKAN PERSEKITARAN SEKOLAH YANG
KONDUSIF DAN SELAMAT.
MELAHIRKAN MURID YANG BERDISIPLIN DAN BERSIAP
MENGHADAPI SEBARANG KECEMASAN / KEBAKARAN .
MENGURANGKAN JENAYAH SERTA PUNCA PUNCA
YANG MENGAKIBATKAN ANCAMAN KEPADA
KESELAMATAN SEKOLAH.
MENAMBAHBAIK PERALATAN KESELAMATAN DEMI
KEPENTINGAN DAN KESELAMATAN MURID .

MOTO


SEKOLAH SELAMAT ,
MURID CERIA

ANALISIS S.W.O.T
KEKUATAN ( STRENGTH )

S1 GURU GURU YANG KOMITED
S2 ALATAN PEMADAM KEBAKARAN YANG
LENGKAP
S3 HUBUNGAN YANG BAIK DENGAN AGENSI LUAR
KELEMAHAN ( WEAKNESS )

W1 RUANGAN HOS API YANG TIDAK DIJAGA
W2 DISIPLIN MURID YANG PERLU DIPERBAIKI
PELUANG ( OPPORTUNITIES )

O1 BANTUAN DAN KHIDMAT LATIHAN DARI PIHAK
BOMBA & PENYELAMAT
02 KHIDMAT CERAMAH DAN PAMERAN JABATAN
KESELAMATAN JALAN RAYA
O3 PEMANTAUAN BERKALA PEMBEKAL ALAT
PEMADAM API
ANCAMAN (THREATS )

T1 PENYALAHGUNAAN ALATAN PEMADAM
T2 HOS API TIDAK BERFUNGSI SEMASA KECEMASAN
T3 SIKAP TIDAK MEMATUHI UNDANG UNDANG
JALAN RAYA.
PELAN STRATEGIK UNIT
KESELAMATAN ( 3 TAHUN )
BIL PROJEK TEMPOH SASARAN PELAKSANAAN KOS/RM
TOV
2013
OT1 2014 OT2 2015 ETR 2016
1.
Latihan kawad
kecemasan
Januari
November
Murid,
guru, dan
staf SKJB
Pihak Bomba ,AJK
program sekolah
selamat, semua
guru, PK HEM
- 70% 80% 90% 100%
2.
Pemantauan
alat kebakaran/
kecemasan
Januari
November
Murid,
guru, dan
staf SKJB
Pihak Bomba ,AJK
program sekolah
selamat, semua
guru, PK HEM
- 70% 80% 90% 100%
3.
Ceramah JKJR/
Panduan
keselamatan di
jalan raya
Januari
November
Murid,
guru,
kakitangan
SKJB
JKJR,AJK program
sekolah selamat,
semua guru, PK
HEM
- 70% 80% 90% 100%
PELAN TAKTIKAL UNIT
KESELAMATAN ( TAHUN 2014 )
BIL PROJEK TEMPOH SASARAN PELAKSANAAN KOS/RM TOV 2013 OT1 2014 OT2 2014 ETR 2014
1.

Latihan kawad
kecemasan

Jan-Nov
Murid, guru,
kakitanngan
SKJB
Bomba ,AJK
program sekolah
selamat, semua
guru, PK HEM
- 70% 73% 76% 80%
2.

Pemantauan alat
kebakaran/
kecemasan
Jan-Nov
Murid, guru,
kakitanngan
SKJB
Bomba ,AJK
program sekolah
selamat, semua
guru, PK HEM
- 70% 73% 76% 80%
3.
Ceramah JKJR/
Panduan
keselamatan di
jalan raya
Jan-Nov
Murid, guru,
kakitanngan
SKJB
JKJR , AJK program
sekolah selamat,
semua guru, PK
HEM
- 70% 73% 76% 80%
PELAN OPERASI UNIT
KESELAMATAN ( TAHUN 2014 )
BIL AKTIVITI TEMPOH SASARAN PELAKSANAAN
PEMANTAUAN DAN
PENILAIAN
INDIKATOR
1.
Latihan kawad
kecemasan

Januari
November
Murid, guru,
kakitangan
SKJB
Pihak Bomba ,AJK
program sekolah selamat,
semua guru, PK HEM
Guru Besar,PK HEM
Warga sekolah berada
di tapak
perhimpunan/ tempat
yang selamat dengan
pantas.
2.
Pemantauan alat
kebakaran/
kecemasan

Januari
November
Murid, guru,
kakitangan
SKJB
Pihak Bomba , AJK
program sekolah selamat,
semua guru, PK HEM
Guru Besar, PK HEM
Alat pemadam api
berfungsi dengan
baik dan dapat
diakses dengan
mudah.
3.
Ceramah JKJR/
Panduan
keselamatan di
jalan raya
Januari
November
Murid, guru,
kakitanngan
SKJB
JKJR ,AJK program
sekolah selamat, semua
guru, PK HEM
Guru Besar, PK HEM
Warga sekolah dapat
mematuhi peraturan
dan menjaga
keselamatan diri
ketika di jalan raya.
CARTA GANTT PROGRAM
BERSEPADU SEKOLAH SELAMAT
BIL AKTIVITI
BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEPT OKT NOV
1. Mesyuarat progam sekolah selamat X X X
2.
Makluman informasi semasa
perhimpunan
X X X X X X X X X X X
3.
Bancian cara murid datang dan balik
sekolah
X
4. Penyediaan fail borang X
5. Penyebaran tatacara X X X
6. Latihan kawad kecemasan X
7. Ceramah dan Pameran JKJR X
8.
Pemantauan alat kebakaran/
kecemasan
X X
9. Laporan dan pemantauan X X X X X X X X X X X
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
GAMBAR KENANGAN BERSAMA PIHAK BOMBA ,PERAI (29 MAC 2014 )
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
EN.BOHARI & EN. SAWIRA BERSAMA PEGAWAI BOMBA , PERAI
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
MURID BERHIMPUN SEMASA LOCENG KECEMASAN DIBUNYIKAN
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
MURID BERHIMPUN DI PADANG SEKOLAH SEMASA LOCENG KECEMASAN
DIBUNYIKAN
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
KEHADIRAN JENTERA BOMBA DAN PERSIAPAN UNTUK DEMONSTRASI
MEMADAMKAN API.
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
AHLI BOMBA MENDEMONSTRASIKAN CARA MEMADAM API
MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
EN. HASAN DIBERI TAKLIMAT OLEH PEGAWAI BOMBA SEBELUM
MEMADAM API MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API.
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
PN. SITI SARAH MEMADAM API MENGGUNAKAN ALAT PEMADAM API
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
MURID DIBERI PELUANG MELIHAT DARI DEKAT JENTERA BOMBA .
LAMPIRAN GAMBAR AKTIVITI
BERSAMA PIHAK BOMBA
MURID DIBERI PELUANG MELIHAT DARI DEKAT JENTERA BOMBA .





SEKIAN , TERIMA KASIH .