Anda di halaman 1dari 3

LAPORAN PELAKSANAAN

KURSUS BENGKEL AMANJAYA GEMILANG UPSR BAGI MATA PELAJARAN MATEMATIK NEGERI
PERAK TAHUN 6 TAHUN 2014
TARIKH 2-4.4.2014 TEMPAT MH Hotel Sg Siput,Perak
HARI RABU-JUMAAT ANJURAN JPN PERAK
PEGAWAI PERASMI
JAWATAN
EN NOR HISHAM B FAHMI
Pen.Pengarah (Matematik)
PEGAWAI PENYELARAS
JAWATAN
EN ZULKIFLI B ABDUL FATAH
Penolong PPD Kurikulum(Matematik& Sains)
URUSETIA
PN SALMIAH BT YAHAYA HJH NOOR AZIZI BT KASIM
EN ROSLI B MAUN(KETUA JU NEGERI) PN ROHAYANEE BT AMRAN

KEHADIRAN
PESERTA PEGAWAI / PENCERAMAH / FASILITATOR / URUSETIA
L P KPM
JPN PPD SEK
50 55 BPG
SEBENAR 105 1 4 4
UNJURAN
PERATUS
*Senarai nama kehadiran peserta / pegawai / penceramah / fasilitator / urusetia hendaklah
dilampirkan bersama sama dengan laporan ini.
TUJUAN PROGRAM / KURSUS :
i.
Memberi pendedahan kepada semua guru yang mengajar di tahun 6 pada 2014
berkaitan soalan UPSR agar semua guru lebih fokus.
ii.
Memberi penerangan seperti yang diarahkan oleh pihak JPN Perak tentang penggunaan
Modul Solaf kepada semua guru yang mengajar di tahun 6 - 2014 berhubung pelaksanaan
dan perubahan aras soalan yang ada unsur Kbat
iii.
Menyahut arahan daripada pihak kementerian berhubung transformasi pendidikan yang
akan dijalankan pada semua jenis sekolah rendah di negeri Perak.
PENGISIAN PROGRAM : (JADUAL)
Rujuk lampiran
BUTIRAN LAPORAN :
ISU BERBANGKIT (JIKA ADA):
i.
KEFAHAMAN PESERTA MENGENAI PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN SOALAN UPSR YANG
ADANYA UNSUR-UNSUR KBAT

ii.
KEFAHAMAN MENGENAI CARA-CARA MELAKSANAKAN HEADCOUNT DI SEKOLAH DAN
MENGHARAPKAN SUPAYA GPS SELURUH SEKOLAH DIBERI KURSUS MENINGKAT KE ARAH
KURANG DARI 2.0
iii.
MASA BERKURSUS TERLALU SINGKAT KERANA ADA LAGI PERKARA DAN UNSUR-UNSUR SEPERTI
KBAT TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN KERANA KESUNTUKAN MASA

BAHAN
BAHAN YANG
DIGUNAKAN
KETIKA KURSUS
i. LAKTOP,LCD,MIKROFON,WHITEBOARD,MAKER
ii. DRAF DSKP,CD
iii. KERTAS
HAL HAL LAIN(JIKA ADA) :
i. PESERTA PERLU LAGI DIDEDAHKAN DENGAN KURSUS ELEMEN ARAS SOALAN
ii. PESERTA PERLUKAN KURSUS YANG LEBIH TERANCANG
iii. PESERTA PERLUKAN MAKLUMAT HEADCOUNT LEBIH MANTAP
iv. PSERTA PERLUKAN TEKNIK MENJAWAB SOALAN MATEMATIK LEBIH BERFOKUS
Tandatangan

Nama HJH NOOR AZIZI BT KASIM
Jawatan KETUA PANITIA MATEMATIK
Sedikit keterangan berkaitan gambar
Peserta sedang melafazkan ikrar
Sedikit keterangan berkaitan gambar
Peserta sedang mendengar majlis perasmian oleh
En Nor Hisham b Fahmi
Pen.Pengarah (Matematik)
Sektor Pengurusan Akademik
Sedikit keterangan berkaitan gambar
Antara JU Matematik Perak
Sedikit keterangan berkaitan gambar
Antara JU Matematik Perak yang hebat En Rosli b
Maun