Anda di halaman 1dari 8

Bahan Set Induksi

CUBA SELESAIKAN
Siti mempunyai RM 123.75 dalam simpanannya.
Adiknya mempunyai RM 189.50. Berapakah
jumlah wang simpanan mereka?
Langkah pertama

Baca dan Fahami masalah
Langkah kedua

Mencipta suatu rancangan
Siti mempunyai RM 123.75 dalam simpanannya. Adiknya mempunyai RM 189.50.
Berapakah jumlah wang simpanan mereka?
Siti = RM 123.75

Adik = RM 189.50
Jumlah wang simpanan mereka.
Langkah ketiga

Melaksanakan perancangan
Soalan tanya berapa jumlah wang.

Jadi penambahan operasi yang sepatutnya
Wang simpanan Siti + Wang simpanan adik

RM 123.75 + RM 189.50
RM 123. 75

+ RM 189.50

RM 313.25
Langkah keempat

Meninjau kembali

Jumlah wang simpanan tolak dengan salah satu wang simpanan

Jumlah wang simpanan wang simpanan siti = wang simpanan adik

RM 313.25 - RM 189.50 = RM 123.75


RM 313. 25

- RM 123.75

RM 189.50
Encik Azmi membeli dawai berduri sepanjang 30.65 m untuk
memagar kandang kambingnya. Dia memasang 10.732 m
hari pertama dan 16.28 m pada hari kedua. Hitungkan
panjang dawai yang belum dipasang?
Langkah pertama

Baca dan Fahami masalah
Langkah kedua

Mencipta suatu rancangan
Encik Azmi beli = 30.65 m

Dia guna dan pasang..
Hari Pertama = 10.732 m
Hari Kedua = 16.28 m
Berapa lagi yang masih belum di pasang ?
Encik Azmi membeli dawai berduri sepanjang 30.65 m untuk
memagar kandang kambingnya. Dia memasang 10.732 m hari
pertama dan 16.28 m pada hari kedua. Hitungkan panjang
dawai yang belum dipasang?
Langkah ketiga

Melaksanakan perancangan
Soalan tanya berapa yang belum di pasang

Jadi penolakan operasi yang sepatutnya
En Azmi beli - hari pertama pasang hari kedua pasang = jumlah yang belum dipasang

30.65 m - 10.732 m 16.28 m = 3.638 m
30.650

- 10.732

19.918
19.918

- 16.280

3.638
Langkah keempat

Meninjau kembali

Belum pasang + hari pertama pasang + hari kedua pasang = jumlah dawai yang dibeli

3.638 m + 10.732 m + 16.28 m = 30.65 m


3.638

+ 10.732

14.370
14.37

+ 16.28

30.65