Anda di halaman 1dari 1

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH/ HARI: 02.01.14 KHAMIS


MASA: 7.30 8.10
TINGKATAN: 5 ALPHA
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGNEGARAAN
TAJUK:
MENGHAYATI KONSEP PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT
HASIL
PEMBELAJARAN:
PADA AKHIR AKTIVITI, MURID-MURID DAPAT:

1. Menerangkan konsep pendidikan sepanjang hayat untuk
pembangunan Negara.
2. Bertindak rasional dalam pelbagai situasi.
3. Merealisasikan konsep pendidikan sepanjang hayat dalam
kehidupan.
4. Menghargai kepentingan ilmu.
MOD
PEMBELAJARAN:

Perbincangan/ Pembentangan
Eksperimen
Simulasi
Projek
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan
Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (Nyatakan)

.

Tandakan pada ruangan berkenaan
RINGKASAN
AKTIVITI:
1. Guru menerangkan kepada pelajar tentang konsep pendidikan
sepanjang hayat.
2. Murid-murid membaca dan memahami teks cerpen.
3. Sesi refleksi bersama murid-murid.
4. Penghasilan folio oleh murid-murid.
BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB):
WHITEBOARD MARKER
RUJUKAN/
SUMBER:
BUKU TEKS PSK TINGKATAN 5
REFLEKSI:KEMAHIRAN INSANIAH
Tanggungjawab Sosial
Menghargai Alam Sekitar
Etika, Moral dan
Profesionalisme

Spiritual
Komunikasi
Kepimpinan
Kerja Sepasukan
Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan
Masalah

Teknologi Maklumat &
Komunikasi

Pembelajaran Sepanjang Hayat
Globalisasi
Keusahawanan
Pengurusan
Tandakan pada ruangan berkenaan


ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan
Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Penilaian
Sintesis /Kreativiti
Tandakan pada ruangan berkenaan

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan bertulis
Laporan amali/eksperimen
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan):

Folio

Tandakan pada ruangan berkenaan