Anda di halaman 1dari 1

SPESIFIKASI PEMBELAJARAN HARIAN

TARIKH/ HARI: 07.01.14 SELASA


MASA: 7.30 8.10
TINGKATAN: 5 ALPHA
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGNEGARAAN
TAJUK:
KEPENTINGAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT DI MALAYSIA
HASIL
PEMBELAJARAN:
PADA AKHIR AKTIVITI, MURID-MURID DAPAT:

1. Menghuraikan kepentingan pendidikan sepanjang hayat untutk
pembangunan Negara.
2. Menjelaskan kepentingan penerokaan ilmuuntuk menjana modal
insan dalam masyarakat.
3. Memanfaatkan ilmu untuk pembangunan negara.
4. Sedar akan kepentingan pendidikan sepanjang hayat.
MOD
PEMBELAJARAN:

Perbincangan/ Pembentangan
Eksperimen
Simulasi
Projek
Pembelajaran Luar Bilik Darjah/ Lawatan
Integrasi Teknologi Maklumat
Lain-lain (Nyatakan)

.

Tandakan pada ruangan berkenaan
RINGKASAN
AKTIVITI:
1. Pelajar melakonkan teks perbualan serta memahami isi
kandungan teks tersebut.
2. Pelajar melukis corak pembangunan pembangunan Malaysia
pada tahun 2020 di atas kertas lukisan.BAHAN BANTU
BELAJAR (BBB):
KERTAS LUKISAN
RUJUKAN/
SUMBER:
BUKU TEKS PSK TINGKATAN 5
REFLEKSI:KEMAHIRAN INSANIAH
Tanggungjawab Sosial
Menghargai Alam Sekitar
Etika, Moral dan
Profesionalisme

Spiritual
Komunikasi
Kepimpinan
Kerja Sepasukan
Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan
Masalah

Teknologi Maklumat &
Komunikasi

Pembelajaran Sepanjang Hayat
Globalisasi
Keusahawanan
Pengurusan
Tandakan pada ruangan berkenaan


ARAS PEMBELAJARAN
Pengetahuan
Kefahaman
Aplikasi
Analisis
Penilaian
Sintesis /Kreativiti
Tandakan pada ruangan berkenaan

PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
Latihan bertulis
Laporan amali/eksperimen
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain (Nyatakan):

Lukisan

Tandakan pada ruangan berkenaan