Anda di halaman 1dari 1

Ayat tunggal:

1 subjek + 1 predikat
Bil Subjek predikat
1.
2.
3.
4.
5.

Ali
Pak Samad
Kereta ayah
Baju adik
Sekolah saya
bermain bola.
Seorang guru.
berwarna merah.
koyak.
cantik


Ayat majmuk
Bil Subjek predikat
1
2
3
4
5
Ali dan Siti
Ahmad
Siti
Kamal dan Zaki
Masitah
berkawan baik.
menyanyi sambil menari.
suka membaca dan melukis.
pergi ke kedai.
suka melukis tetapi tidak suka
membaca