Anda di halaman 1dari 39

PENDEKATAN

NEOPSIKOANALITIK
(JUNG & MURRAY)
MINGGU 3
CARL JUNG
1875-1961 - Lahir di Kesswill, Switzerland
Anak seorang menteri, cucu seorang profesor.
Mengalami pengalaman pahit sebagai seorang
anak lelaki
Ibu telah tiada sejak zaman kanak-kanak
Paling banyak berkhayal pada zaman kanak-
kanak
Banyak berhubung dengan Freud
Apabila Freud telah tiada, telah menghasilkan
idea dan teori yang agak berlainan dengan
Freud
KONSEP DAN PRINSIP
Tenaga Psikik
Personaliti adalah psyche yang tidak
mempunyai ruang fizikal, melaluinya tenaga
mengalir dalam pelbagai arah, daripada alam
sedar ke alam tidak sedar dan sebaliknya.
Libido tenaga kehidupan yang lebih umum
yang mendorong individu ke arah pelbagai
tingkah laku termasuklah spiritual, intelektual
dan juga sumber mendapatkan kepuasan dan
mengurangkan konflik.
Fungsi tenaga psikik berasaskan kepada 3 prinsip
asas:
Prinsip berlawanan
Setiap perasaan ada lawannya (suka vs benci)
Mendorong individu untuk pergi ke arah salah
satu daripadanya
Prinsip keseimbangan
Peningkatan dalam beberapa aspek psyche
diseimbangkan dengan pengurangan dalam
aspek yang lain.
Contoh: hilang minat terhadap seseorang,
maka kuasa psikik akan memandu manusia ke
arah yang lain.

Prinsip entropi
Proses dalam psyche yang mana elemen
yang memiliki kekuatan yang tidak sama
mencari keseimbangan psikologi.
Contoh: air panas dan air sejuk di
campurkan untuk mendapatkan hasil
kekuatan yang seimbang.
STRUKTUR PERSONALITI
Personaliti atau psyche terdiri daripada 3
sistem:
Ego
Alam Bawah Sedar secara Personal
Alam Bawah Sedar secara Kolektif

Ego
Merupakan aspek di alam sedar dalam psyche.
Merupakan tenaga yang bersepadu dalam
psyche.
Mengandungi pemikiran tentang tingkah laku
dan perasaan, serta pengalaman lepas.

Alam Bawah Sedar secara Personal
Bersebelahan dengan ego.
Mengandungi pengalaman yang telah
dilupakan.
Boleh dibawa ke alam sedar oleh pakar
terapi

Alam Bawah Sedar secara Kolektif
Merupakan stor kepada kenangan yang
terpendam dan mengandungi naluri
serta archetype yang diwarisi.
Selalunya ia mempengaruhi manusia
Archetype
Kandungan kepada alam bawah sedar kolektif
dinamakan archetype ((imej tentang pengalaman-
pengalaman yang universal, terkandung dalam alam
bawah sedar kolektif) ) yang berbentuk dalaman dan
mewakili keadaan psikik yang mudah terpengaruh
yang membawa manusia untuk mengalami dan
memberi respon kepada persekitaran dalam cara
tertentu.
Contoh: archetype ibu dilihat seiring dengan
pengalaman manusia yang lalu yang juga biasa buat
kita seperti penyayang, mengambil berat, sifat
keibuan dan sebagainya.
Ego merupakan pemikiran alam sedar,
prihatin terhadap proses membuat
persepsi, berfikir, perasaan dan
mengingat.
Persepsi alam sedar dan reaksi terhadap
persekitaran dipengaruhi sikap mental
ekstroversion dan introversion.

Ektroversion sifat personaliti yang
berorientasikan dunia luaran, dan lebih
terbuka.
Introversion sifat personaliti yang
berorientasikan dalaman diri individu
seperti pemikiran dan perasaan individu.
Terdapat 8 jenis sifat introvet dan
ekstrovet berdasarkan 4 fungsi psyche
iaitu pemikiran, perasaan, kesedaran dan
gerak hati.
Jenis pemikiran ekstrovet
Mengambil berat kebajikan orang lain, tetapi
ada matlamat yang hendak dicapai
disebaliknya. Eksploitasi persahabatan.
Jenis perasaan ekstrovet
Perasaan sering dipengaruhi oleh keadaan
persekitaran.
Jenis deria ekstrovet
Berorientasikan realiti. Setiap pengalaman
dijadikan panduan.
Jenis gerak hati ekstrovet
Sentiasa mengambil peluang
Jenis pemikiran introvet
Mempunyai asas alam bawah sedar kolektif.
Akibat tekanan dan desakan dalaman, manusia
menjadi suka menyendiri, bersikap dingin dan
sukar bertimbang rasa.
Jenis perasaan introvet
Personaliti sukar difahami, pendiam dan
memendam rasa.
Jenis kesedaran introvet
Bersikap tidak rasional, keterlaluan apabila
bertindak balas dengan keadaan sekeliling
Jenis gerak hati introvet
Sukar difahami

PERKEMBANGAN PERSONALITI
Bincangkan peringkat perkembangan
personaliti dalam teori Carl Jung.

HENRY MURRAY
(1893-1988)
Lahir dalam keluarga yang kaya dan
senang
Mula sensitif dengan emosi dan
kesengsaraan orang lain kerana
hubungannya dengan dua orang ibu
saudara yang mempunyai masalah
neurotik (seorang depressive, seorang lagi
hysteric)
KONSEP DAN PRINSIP
Personology
Personaliti berasal daripada otak sistem
fisiologi serebral manusia memandu dan
mengawal tingkah laku manusia.
Semua perkara yang menjadi tempat
pergantungan personaliti seperti perasaan,
alam sedar, alam bawah sedar, ingatan,
kepercayaan, sikap, kebimbangan, ketakutan,
nilai berasal dari minda.
Idea Pengurangan Tekanan (Tension
Reduction)
Bukan buang terus, cuma kurangkan sahaja
Kalau buang terus (tension free) boleh
menjadi sumber distress manusia perlukan
tekanan (tension) sebagai penggalak untuk
melakukan aktiviti (cth: naik roller coster)
perlu cetuskan tekanan supaya ada kepuasan
dalam proses mengurangkannya.
Bahagian Personaliti
Id
Bukan sahaja mengandungi naluri tidak
bermoral, nafsu, tetapi juga naluri simpati dan
kasih sayang
Superego
Dibentuk bukan sahaja oleh ibu bapa dan pihak
berkuasa tetapi juga rakan sebaya dan budaya
Ego-Ideal
Tingkah laku ideal yang perlu dimiliki individu ke
arah matlamat yang hendak dicapai.
Ego
Pengurusan tingkah laku secara berpusat dan
rasional
Keperluan (Needs)
Motivasi tingkah laku
Berasaskan konstruk hipotesis fisiologi
Tenaga psikokemikal dalam otak mengatur
dan mencetuskan kebolehan intelektual dan
persepsi
Muncul daripada proses dalaman lapar dan
dahaga
Muncul dari proses luaran cuaca panas dan
sejuk
Mencetuskan tekanan, manusia cuba
kurangkan tekanan
20 jenis keperluan:

Dominance (n Dom)
Mengawal orang lain
Deference (n Def)
Menghormati dan dihormati
Autonomy (n Auto)
Mendapat kebebasan
Aggression (n Agg)
Mengatasi pihak lawan secara paksaan
Abasement (n Aba)
Bertindak secara pasif terhadap paksaan
luar, menerima kesakitan, kritikan, celaan.
Achievement (n Ach)
Untuk menyempurnakan sesuatu perkara
yang susah, untuk memahirkan, manipulasi,
mengurus objek dizikal, manusia dan idea.
Sex (n Sex)
Membentuk hubungan erotik
Sentience (n Sen)
Mencari dan menikmati pengaruh sensual
(deria)
Exhibition (n Exh)
Membuat pengaruh, supaya dilihat orang
Play (n Play)
Bertindak untuk gembira tanpa sebarang
sebab
Affiliation (n Aff)
Berkerjasama dan setia dengan rakan-
rakan
Rejection (n Rej)
Menghindarkan, menarik diri daripada
orang lain

Succorance (n Suc)
Disayangi, dilindungi, dibantu, dinasihati
orang lain
Nurturance (n Nur)
Memberi simpati dan membantu orang lain
yang tidak berupaya
Infavoidance (n Inf)
Mengelak dari penghinaan, lari dari
suasana yang memalukan.
Defendence (n Dfd)
Melindungi diri daripada gangguan, ktitikan
dan celaan.
Counteraction (n Cnt)
Membasmi penghinaan dengan tingkah
laku semula
Harmavoidance (n Harm)
Menghindari kesakitan, lari daripada
keadaan yang merbahaya
Order (n Ord)
Meletakkan sesuatu secara terurus bagi
mencapai tahap kebersihan dan teratur
Understanding (n Und)
Cenderung untuk menganalisis sesuatu
peristiwa dan membuat generalisasi

Kategori keperluan

Keperluan pertama
Keperluan untuk hidup yang berasal
daripada proses sistem dalaman tubuh
badan seperti air, makanan, udara, lari
daripada kesakitan, seksual dan pengaruh
sensual.
Keperluan sekunder
Keperluan emosional dan psikologi seperti
pencapaian dan penghargaan

Kemahuan Reaktif
Tindak balas terhadap sesuatu objek,
kemahuan timbul apabila objek tersebut
muncul
Kemahuan Proaktif
Tidak bergantung kepada sesuatu objek,
tetapi boleh bertindak balas secara spontan
Ciri-ciri Keperluan
Subsidiation
Sesuatu keperluan seseorang dapat
dicapai apabila keperluan yang lain
dipenuhi
Press
Pengaruh persekitaran dan peristiwa masa
lalu untuk mencapai keperluan sekarang
Thema
Kombinasi press (persekitaran) dan
keperluan personal (personaliti) memaksa
sesuatu bentuk tingkah laku diwujudkan.
PERINGKAT PERKEMBANGAN
PERSONALITI
Konsep Complex corak perkembangan
kanak-kanak yang normal, yang
mempengaruhi personaliti apabila
dewasa.
Peringkat Claustral
Semasa dalam rahim, bayi adalah selamat
dan terlindung
Claustral complex dialami apabila tercetus
perasaan berada di dalam satu ruang yang
kecil, hangat, gelap tetapi selamat dan
terasing.
Jika perasaan ini tidak disokong dengan baik
menyebabkan individu jadi penakut terhadap
ruang yang terbuka, jatuh, lemas, api, gempa
bumi, suasana yang aneh, dan berubah.
Anticlaustral keperluan untuk lari daripada
claustral complex
Peringkat Oral
Oral complex berlaku akibat kombinasi aktiviti
mulut, kecenderungan pasif dan keperluan
untuk dilindungi dan disokong.
Tingkah laku yang berkaitan menghisap,
bercium, makan, minum dan dahagakan kasih
sayang, simpati, perlindungan.
Oral Agression Complex menggigit,
meludah, menjerit, bercakap tidak senonoh.
Oral Rejection Complex muntah, terlalu
memilih makanan, makan sedikit, takut
sentuhan oral (bercium), suka bersendirian,
elak dari bergantung dengan orang lain.
Peringkat Anal
Anal Rejection Complex kelalaian
membuang air besar, suka benda yang kotor,
lumpur, tanah liat.
Anal Aggression Complex menjatuh dan
membaling barang, menembak, buat bahan
letupan.
Anal Retention Complex suka mengumpul,
mengutip barang dan pembersih.
Peringkat Urethal
Kenikmatan daripada membuang air kecil
Urethal complex dikaitkan dengan individu
yang mempunyai cita-cita yang berlebih-
lebihan, penghargaan kendiri yang terpesong,
suka menunjuk-nunjuk, buang air kecil di
tempat tidur, dan sayangkan diri sendiri.
Matlamat terlalu tinggi dan impiannya
dimusnahkan oleh kegagalan

Peringkat Genital
Keseronokan di peringkat genital
IMEJ CIRI SEMULAJADI MANUSIA
KEBEBASAN
UNIVERSAL
PENGALAMAN
SEKARANG
PERSEKITARAN
DITENTUKAN
UNIK
PERWARISAN
PENGALAMAN
LEPAS
PERKEMBANGAN KESEIMBANGAN
PESIMISM OPTIMISM
PENILAIAN DALAM TEORI MURRAY
The Thematic Apperception Test
Teknik projeksi
Subjek menghuraikan cerita yang
menerangkan senario dalam gambar tersebut
menggambarkan perasaannya ke dalam
karaktor dalam gambar