Anda di halaman 1dari 11

Berikut adalah doa yang memiliki manfaat untuk ibu hamil :

1. " Bismillahhirrahmaanir rahiim, Robbi inni nadzartu laka maa fii bathnii
muharroron fataqobbalminnii, Innaka antas sami'ul alim". (QS. Ali Imran 35-36)
Artinya : Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang
dalam kandunganku manjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat karena itu
terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha
Mengetahui dan aku mohon perlindungan untuknya dan keturunannya kepada
(pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk.
2. "Rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah. Innaka sammiudduaa".
(QS. Ali Imran 38)
Artinya: Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik.
Sesungguhnya Engkau adalah pendengar permohonan (doa).
3. "Rabbii hablii minash shoolihin"
Artinya : Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang shalih.
4. "Robbijalnii muqiimash sholaati wa min dzurriyatii robbanaa wa taqobbal
duaa". ( QS. Ibrahim 40 )
Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan
shalat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.
5. Beberapa surat di dalam al-quran memiliki keutamaan untuk ibu hamil adalah
sebagai berikut :
Al-Muminuun ( Surat ke-23, ayat 12-14 )
Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)
Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)
Kemudian disempurnakan dengan bacaan di bawah ini :
Bismillahhirrahmaanir rahiim, Alhamdu lillaahi rabbilaalamiin, Allaahumma
shalli alaa sayyidinaa Muhammad, Thibbil quluubi wadawaaihaa, Waaafiyatil
abdaani wa syifaa ihaa, Wanuuril abshaari wa dhiyaa ihaa, Waquutil arwaahi
wagidzaa ihaa, Waalaa aalihi washahbihi wabaarik wa sallim, Allaahummahfazh
waladaha maa daama fii bathnihaa, Washfihii maa ummihi antasysyaafii laa
syifaaa illaa syifaa uka syifaa an laa yugoodiru saqoman, Allaahumma shawwirhu
fii bathnihaa shuurotanhasanatan, Watsabbit qolbahu iimaanan bika wabiraa
suulika, Allaahumma akhrijhu min bathni ummihi waqta walaada tihaa sahlan
wasaliiman, Allaahummaj alhu shahiihan kaamilan waaaqilan haa dziqan
waaalimanaamilan, Allaahumma thawwil umrahu
washahhih jasadahu wahassin khuluqohu wafashshih lisaa nahu, Wa ahsin
shautahu li qiraa atil hadiitsi wal quraan, Wawasirijqahu, Wajalhu insaanan
kaamilan saaliman fiddunya wal aakhirah, Bibirakati sayyidinaa Muhammaddin
shallallaahualaihi wasallam wal hamdu lillahi rabbilaalamiina Aaamin, aamin
aamin yaa robbal aalamin
Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yg Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Segala
puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya Allah tambahkanlah kesejahteraan
kepada penghulu kami Nabi Muhammad SAW Sebagai pengobat dan penawar
hatiku Penyehat dan penyegar badanku Sebagai sinar dan cahaya pandangan mata
Sebagai penguat dan santapan rohani Dan kepada keluarganya dan para
sahabatnya berikanlah keberkahan dan keselamatan. Ya Allah semoga Engkau
lindungi bayi ini selama ada dalam kandungan ibunya Dan semoga Engkau
memberikan kepada bayi dan ibunya Allah yang memberi kesehatan. Tidak ada
kesehatan selain kesehatan Allah, kesehatan yang tidak diakhiri dengan penyakit
lain. Ya Allah semoga Engkau ciptakan bayi ini dalam kandungan ibunya dgn
rupa yg bagus Dan semoga Engkau tanamkan hatinya bayi ini iman kepada-Mu ya
Allah dan kepada Rosul-Mu. Ya Allah semoga Engkau mengeluarkan bayi ini dari
dalam kandungan ibunya pada waktu yg telah ditetapkan dalam keadaan yg sehat
dan selamat. Ya Allah semoga Engkau jadikan bayi ini sehat, sempurna, berakal
cerdas dan mengerti dalam urusan agama. Ya Allah semoga Engkau memberikan
kepada bayi ini umur yang panjang, sehat jasmani dan rohani, bagus budi
perangainya, fasih lisannya Serta bagus suaranya untuk membaca dan Al Quran
Dan tinggikanlah derajatnya Dan luaskanlah rizkinya Dan jadikanlah bagi
manusia yg sempurna selamat di dunia dan akhirat. Dengan berkahnya Nabi besar
Muhammad SAW dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam aamin,
aamin aamin yaa robbal aalamin Kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami
kabulkanlah doa kami, ya Allah seru sekalian alam.

Sumber : Doa Untuk Ibu Hamil http://bidanku.com/doa-untuk-ibu-
hamil#ixzz2qDReGwYZ

Kumpulan Doa-Doa Untuk Ibu Hamil


"Rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah. Innaka sammiudduaa"
QS. Ali Imran 38
Artinya:
Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisiMu keturunan yang baik. Sesungguhnya
Engkau adalah pendengar permohonan (doa).

"Rabbii hablii minash shoolihin"
Artinya :
Ya Allah berikanlah kepadaku anak yang shalih.

"Robbijalnii muqiimash sholaati wa min dzurriyatii robbanaa wa taqobbal
duaa".
QS. Ibrahim 40
Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang- orang yang tetap mendirikan
shalat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku.

Doa lain yang baik dibaca: surat Al furqon 74 (ini mungkin doa sehari hari kita
yah)

Doa lain :
"Robbi auzi'nii anasykuro ni'matakallatii an'amta alaiyya wa 'alaa waalidayya wa
an a'mala shololihan tardhoh wa ashlihlii fii dzurriyyatii. innii tubtu ilaika
wa inni minal muslimin".
Artinya:
Ya Allah Tuhan kami berilah kami ilham untuk tetap mensyukuri nikmatMu yang
telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada anak cucu kami. Sungguh
kami bertaubat kepada MU dan sungguh kami adalah termasuk golongan orang
yang berserah diri.Bacaan - bacaan lain yang baik dibaca pada saat hamil yang aku dapet dari
berbagai sumber (surat2 dibawah di bacain waktu syukuran 4 bulanan):
Surat dan Ayat dari Al-Quran :
Al-Muminuun (Surat ke-23, ayat 12-14)
Lukman (Surat ke-31, ayat 14)
Yusuf (Surat ke 12, ayat 1-16)
Maryam (Surat ke-19, ayat 1-15)baik juga jika semuanya dibaca..
Ar Rahmaan (Surat ke-55, ayat 1-78)


Doa mohon diberikan keselamatan (dibaca oleh ibu yang sedang hamil) :
Ya Allah jagalah anaku selama ada dalam kandunganku, sembuhkanlah dia
(apabila ada penyakitnya), Engkau adalah Dzat yang Maha Menyembuhkan, tidak
ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari-Mu, kesembuhan yang
tidak akan membawa penyakit. Ya Allah jadikanlah anak-anak yang ada dalam
kandunganku dengan bentuk yang bagus (tampan/cantik) dan tetapkanlah di
dalam hatinya untuk senantiasa beriman kepadaMu dan RasulMu. Ya Allah
keluarkanlah anakku dari kandunganku pada waktu aku melahirkan dengan
mudah dan selamat. Ya Allah jadikanlah anakku, anak yang sehat, sempurna,
berakal, cerdas, baik pengetahuan agamanya dan senantiasa mengamalkan
ilmunya. Ya Allah berilah anakku umur yang panjang, badan yang sehat, akhlak
(budi pekerti) yang luhur, lisan yang fasih serta suara yang bagus untuk membaca
Al Quran dan Hadits berkat kebaikan Nabi Muhammad SAW. Segala puji
hanyalah untuk Allah yang menguasai seluruh alam.


Doa untuk ibu hamil dibaca oleh suami-istri.
- Q.S.2 (Al Baqarah) ayat 286 :
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau salah.
Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan
kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang kami tidak sanggup
untuk memikulnya. Berilah kami maaf, ampunilah kami dan rahmatilah kami.
Engkaulah penolong kami, maka berilah kami pertolongan (untuk menang
didalam menghadapi) orang-orang kafir.
- Q.S.25 (Al Furqan) ayat 74 :
Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan anak
keturunan kami penyenang hati (keturunan yang baik), dan Jadikanlah kami
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.
- Q.S.3 (Ali Imran) ayat 173 :
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik
Pelindung.
- Q.S.8 (Al Anfal) ayat 40 :
Dia adalah Sebaik-baik pelindung dan Sebaik-baik penolong, tidak ada daya
upaya dan kekuatan, melainkan dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan
Maha Mulia

Doa ibu yang sedang menyusui
Q.S.26 (Asyuara) ayat 78 80 :
78. (Dia-lah Allah SWT) yang telah menciptakan aku, Maka Dialah yang
menunjuki aku,
79. dan Dia-lah Tuhan yang memberiku makan dan minum,
80. dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.,

Doa untuk ibu nifas :
Dalam keadaan nifas seorang ibu masih diperbolehkan membaca sholawat,
istighfar, tasbih, tahmid dan tahlil.
Doa untuk ibu nifas ketika istinja (cebok) :
Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan, dan lindungilah kehormatan
(kemaluan) ku dari kejahatan (penyakit).
Selanjutnya,

Doa untuk bayi yang baru lahir sesudah di adzankan :
Ya Allah Yang Maha Esa, tempat semua orang meminta, aku mohon
perlindungan-MU untuk anakku dari segala kejahatan orang yang hasad/dengki.
Ya Allah dengan segala kesempurnaan kalimat-MU, aku mohon perlindungan
untuk anakku dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna dari segala gangguan
setan, dari gangguan semua binatang, dan dari gangguan pandangan mata yang
dapat membawa akibat buruk kepada apa yang dilihatnya.
Kumpulan Doa-Doa Untuk Ibu Hamil
RObbi hablii minladunka dzuRRiyatan thOyybatan innaka samiiud duaa..
Ya Tuhanku, beRilah aku daRi sisi Engkau seORang anak yang baik.
Sesungguhnya Engkau Maha PendengaR dO`a.(Q.S. Ali ImRan : 38)


RObbi hablii minash shaalihiin..
Ya Tuhanku, anugeRahkanlah kepadaku (seORang anak) yang teRmasuk
ORang-ORang yang saleh.(Q.S. As-shaffaat: 100)


RObbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzuRRiiyaatinaa quRROta ayun, waj
alnaa lil muttaqiina imaamaa..
Ya Tuhan kami, anugeRahkanlah kepada kami isteRi-isteRi kami dan ketuRunan
kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi ORang-
ORang yang beRtakwa. (Q.S. Al-FuRqan : 74)

Bolehlah juga amalkan semasa ibu mengandung.. Si ibu memegang perut dan
membaca ayat2 ini setiap kali selepas solat... Semoga tumbesaran anak normal
dan lahir sebagai anak yang normal, sihat dan cantik:

1) Al Hajj ayat 22

2) Al Mukminun ayat 12 - 14.Dengan itu timbullah banyak amalan2, zikir2 serta surah2 yang bagus untuk
diamalkan semasa mengandung, antaranya:
Surah Yusuf - untuk anak yang cantik rupa dan akhlak
Surah Luqman untuk anak yang cerdik
Surah Yaasin untuk anak yang teguh hati dan tidak terpengaruh dengan
maksiat
Surah Maryam untuk memudahkan bersalin
Surah al-Hujurat untuk membanyakkan susu ibu
dan sebagainya.
Doa semasa hamil Ya Allah, peliharalah anakku ini selama ia berada di dalam
perutku, dan sehatkanlah dia, Engkau yang menyembuhkan, tidak ada
penyembuhan selain penyembuhanMu, Penyembuhan yang tidak meninggalkan
penyakit. Ya Allah, rupakanlah atau bentukkanlah dia yang ada diperutku dengan
rupa yang baik dan tetapkanlah di dalam hatinya iman kepada Engkau dan kepada
RasulMu. Ya Allah, keluarkanlah dia dari perutku dengan mudah dan selamat. Ya
Allah jadikanlah dia sehat yang sempurna berakal dan pandai, alim dan beramal.
Ya Allah, panjangkanlah umurnya, sehatkanlah badannya, baikkanlah akhlaknya,
fasihkanlah lisannya, baguskanlah suaranya untuk membaca Al-Quran dan hadis
dengan berkat Nabi Muhammad S.A.W, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta
alam
untuk memudahkan mereka yg melahirkan,bagi mereka yg ingin
mengamalkan doanya adalah:

1.perbanyak membaca doa kurb yaitu: BISMILLAHILLADZI LAA
ILAAHA ILLA HU,ALHALIIM,ALKARIIM,RABBIL `ARSYIL
ADZIIM,LAA ILAAHA ILLALLAHU RABBUSSAMAAWAATI WA
RABBUL `ARDI WA ROBBUL `ARSYIL `ADZIIM)

2.MEMBACA SURAT AL-AHQAF AYAT:35

3.MEMBACA SURAT AN-NAAZIA`AT AYAT:46

4.MEMBACA SURAT YUSUF AYAT:111

5.MEMBACA SURAT AL-INSYIQAQ AYAT:1-4
KALAU SUSAH MENGAHAPALNYA PERBANYAK AJA MEMBACA
DOA KURB YANG NOMOR 1

DAN UNTUK MENJAGA KANDUNGAN DARI KEMUNGKINAN
ORANG-ORANG YANG INGIN BERBUAT JAHAT PERBANYAK
MEMBACA (AYATUL KURSYI DAN SURAT AL-FALAQ DAN AN-NAAS
SERTA SURAT AL-`ARAF AYAT:44-45)

DOA SAAT MELAHIRKAN
1. Al Fatihah
2. Ayat Kursyi
3. An Nahl 78 :
"Wallahu akhrojakum mimbuthuuni ummahaatikum laa ta'lamuuna syaian
waja'ala lakumus sam'a wal abshoro wal af idah la'allakum taskuruun".
Artinya:
Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut Ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatu pun, dan DIa memberi kamu pendengaran, penglihatan,
dan hati agar kamu bersyukur.

Doa lain:
"Yaa Bunayya ukhruj biidnillah...(diulang-ulang-ini yah sampe sekarang hafall
karena pas ngelahirin malya ini terus di ucapkan)
artinya : Wahai anakku, keluarlah dengan Izin Allah...

Sumber: http://ibuhamil.com/diskusi-umum/29602-doa-untuk-
janin.html#ixzz2qDSlcNd9

Tips Menjaga Kehamilan Usia Muda

Tahukah Anda bahwa kehamilan pada minggu-minggu awal sangat rawan? Jika tidak
hati-hati, akibat paling parah yang bisa muncul adalah gugurnya janin.Sebagai seorang
ibu, tentu Anda tak menginginkan hal tersebut. Karenanya penting untuk menjaga
kehamilan extra hati-hati. Ada beberapa tips menjaga kehamilan usia muda yang wajib
Anda ketahui. Berikut rangkumannya yang kami ambil dari beberapa sumber terpercaya:
1. Tips pertama adalah menghindari aktifitas yang berat. Pada awal kehamilan,
secara umum wanita sangat mudah lelah bahkan ada sebagian yang sampai
pingsan oleh karena tekana darah yang rendah. Karena itu, jangan paksakan diri
Anda melakukan pekerjaan yang berat. Jangan beridiri terlalu lama dan janga
pula duduk terlampau lama. Usahakan istirahat Anda cukup. Namun jangan juga
terlalu lama berdiam diri sebab akan membuat badan Anda justru semakin tidak
enak.
2. Tips menjaga kehamilan muda selanjutnya adalah menghindari rokok, obat-
obatan tertentu, kafein, alkohol dan semua zat-zat yang bisa membahayakan
kehamilan. Alkohol juga rokok bisa menganggu dan menghambat
perkembangan janin Anda. bahkan kabarnya, jika sang ibu perokok, maka
kemungkinan bayi terlahir tidak sempurna akan semakin besar. Sementara itu
kafein juga sangat direkomendasikan untuk dihindari sebab bisa mempengaruhi
jumlah zat besi di dalam darah dan akan memperparah gejala anemia yang lazim
diderita wanita yang sedang hamil. Jadi, sebaiknya cermat!

3. Tips selanjutnya adalah menjaga asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh.
Saat hamil muda, biasanya wanita diserang rasa mual hingga nafsu untuk makan
hilang. Hal ini memang normal adanya tapi walau bagaimanapun, perasaan ini
tak boleh diikuti sebab jika calon ibu tidak makan maka janin akan kehilangan
asupan nutrisi penting yang ia inginkan.
4. Tips selanjutnya adalah pandai-pandailah mengelolas emosi sebab saat jamil
muda biasanya mood wanita layaknya yoyo, naik dan turun. Hal ini disebabkan
kondisi hormone yang sedang tak stabil karena kehamilan. Hal ini harus dilawan
sebab ibu yang stress sangat rentan membahayakan janin yang ia kandung.
Kelola emosi dengan benar, banyak-banyaklah mendekatkan diri pada tuhan,
bercengkrama dengan suami, latihan meditasi dan masih banyak lagi lainnya.
Bagi Anda yang terbiasa mengusir stess dengan cokelat sebaiknya untuk
sementara merubah kebiasaan tersebut sebab coklat juga mengandung kafein!
5. Tips menjaga kehamilan muda selanjutnya terkait dengan aktifitas seksual
suami dan istri. Memang hal tersebut adalah fitrah dan sah-sah saja dilakukan.
Tapi di awal kehamilan aktifitas tersebut bisa berujung pada keguguran jika tidak
dilakukan sesuai kondisi sang wanita. Jadi, sebaiknya konsultasikan ke dokter
kandungan. Aktifitas seksual harus dilakukan secara hati-hati (bahkan ada
sebagian orang yang memilih stop sementara) jika kehamilan tersebut sangat
beresiko tinggi seperti keguguran, ada riwayat melahirkan premature, adanya
pendarahan di dalam vagina, plasenta previa dan semacamnya.5 Posisi Tubuh Membantu Anda Menjaga Kehamilan
Written by Bidanku.com
Ketika sedang hamil, anda banyak
sekali memikirkan posisi yang baik
dan nyaman untuk janin dan aktivitas
anda. Perubahan fisik yang semakin
berubah di masa kehamilan memasuki
usia tua semakin membuat anda
mencari posisi yang tepat.
1. Berjalan dan berdiri
Untuk anda yang aktif bergerak, anda
bisa melakukan jalan yang tepat ketika masa kehamilan sebagai berikut anda bisa
berjalan dengan kepala yang tegak ke depan. Usahakan anda menjaga bahu anda
untuk tetap tegak, selain itu poisikan kaki anda sama rata dalam menahan beban
badan anda. Hindari terlebih dahulu menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi
karena akan membuat anda cepat pegal dan mengganggu kesehatan anda. Untuk
anda yang sedang hamil pada usia kandungan tua, jangan sampai berdiri dalam
posisi yang sama dalam waktu yang lama. Jikapun diharuskan untuk berdiri
cobalah untuk mengangkat satu kaki dengan beristirahat di bangku atau
sejenisnya. Setelah beberapa menit, ganti posisi kaki anda. Saat bekerja di dapur
dan mengharuskan anda berdiri, lakukan istirahat satu kaki bergantian dan ubah
kaki setiap lima sampai 15 menit.
2. Duduk
Disarankan untuk ibu hamil, posisi duduk adalah dengan punggung lurus dengan
bahu yang ditarik ke belakang. Peningkatan berat badan yang anda alami akan
mempengaruhi otot sehingga menyebabkan nyeri pada area tubuh tertentu
sehingga menyulitkan anda mendapatkan posisi ternyaman. Dengan posisi duduk
seperti ini diharapkan anda akan nyaman. Menyandarkan tubuh di kursi dan sofa
menjadi alternatif anda. Sandarkan pinggul dan bahu pada kepala sofa sehingga
anda dapat merasa lebih nyaman. Menyeimbangkan berat badan ketika sedang
duduk dapat menjadi pilihan anda, selama kehamilan kaki akan rentan terhadap
nyeri karena adanya beban dari berat badan anda. Anda bisa mengubah posisi
duduk sehingga mengalami perubahan selama 30 menit dari posisi awal.
3. Bangun dari posisi tidur
Anda mungkin akan kesulitan ketika bangkit dari posisi tidur anda.Maka anda
dapat mengambil cara yang tepat dengan tubuh anda yang dimiringkan terlebih
dahulu simpan satu tangan anda di bagian sisi tubuh anda. Geser tangan anda
secara berlahan untuk bangkit dari posisi tidur sehingga anda bisa duduk terlebih
dahulu sebelum betul -betul siap bangun. Kemudian tarik nafas untuk relaksasi.
4. Mengambil benda yang terjatuh
Seringkali anda kesulitan untuk mengambil benda yang posisinya lebih rendah
dari badan anda. Anda dapat mengambil posisi dengan usaha postur tulang
punggung tegak lurus lalu sedikit demi sedikit menekuk salah satu kaki anda.
Cara yang lebih aman adalah dengan berpegangan pada benda atau tempat yang
kuat. Anda dapat menundukan punggung sedikit untuk menjaga keseimbangan.
Cara untuk berdiri yang tepat adalah dengan satu tangan yang tertumpu pada
benda yang kuat kemudian pelan-pelan berdiri tegak lurus.
5. Mengangkat benda
Anda terlebih dahulu bisa melihat berat beban yang akan anda angkat. Tidak
disarankan untuk mengangkat beban yang melebihi 5 kg dalam waktu yang lama.
Apalagi melebihi berat 5 kg. Adapun jika memang anda diharuskan mengangkat
beban yang berat bisa membagi beberapa bagian, cara ini lebih aman untuk anda
ketika diharuskan membawa berat beban yang besar. Perhatikan pula jarak
tempuh barang atau benda anda. Sehingga beban anda tidak menggangu kesehatan
janin dan anda

Sumber : 5-posisi-tubuh-membantu-anda-menjaga-kehamilan http://bidanku.com/5-
posisi-tubuh-membantu-anda-menjaga-kehamilan#ixzz2qWitkjAy