Anda di halaman 1dari 9

ANALISIS PERSEKITARAN ( SWOT ) 2011

SEKOLAH KEBANGSAAN KUBU


Kekuatan (S) Kelemahan ( W)
S1 Bilangan guru yang mencukupi
S2 3 guru JU ( Sheela/ Suraiya/ Azni )
S3 1 guru pemeriksa kertas ( Rohayah )
S4 2 jurulatih Bola baling negeri
S5 2 pengadil bola baling kebangsaan
S6 1 pengadil boling kebangsaan
S7 1 pemain boling negeri
S8 1 pemain sepaktakraw negeri
S9 Guru opsyen mencukupi
S10 95 % guru terlatih
S11 Pentadbir anak tempatan
S12 Peralatan 20 kompang
S13 1 guru jurulatih tarian


W1 30 % guru kurang pengalaman
W2 bilangan murid terhad ( bercampur dlm 1 kelas )
W3 kelas kurang kondusif ( keceriaan dsb )
W4 budaya membaca murid kurang
W5 kurang guru terlatih dalam kokurikulum
W6 kurang kemudahan asas/ fizikal
W7 kewangan yang terhad
W8 murid berasal dari kawasan luar/ luas
W9 murid bermasalah kesihatan (sakit/ obesiti )
W10 10 % guru hadir lewat
W11 20% guru tidak memberikan sepenuh komitmen
W12 murid terlibat dgn aktiviti ibubapa
W13 Guru Besar baru 2 tahun
W14 5% murid hadir lewat ke sekolah
W15 kehadiran kokurikulum murid tidak memuaskan
W16 bilangan staf sokongan yang terhad
W17 5% murid ponteng
W18 agihan murid dlm kelas sukar (PPKI)
W19 penglibatan koku murid PPKI terhad
W20 murid PPKI takut mendapatkan rawatan

Peluang ( O) Cabaran ( T)
O1 Berhampiran dgn balai polis
O2 Berhampiran dgn sekolah kluster
O3 Berhampiran dgn SJKC dan SJKT
O4 Sokongan PIBG yang mantap
O5 Sokongan agensi luar yang baik( termasuk jurulatih tarian/
jurusolek)
O6 Sekolah terletak di tengah bandar
T1 Gangguan bunyi dari sekolah berhampiran
T2 Kurang kesedaran ibubapa terhadap pendidikan anak-anak
T3 Pengaruh sosial
T4 Kurang bantuan kewangan
Isu & Matlamat
Bidang Isu Matlamat
Kurikulum 1. Prestasi keseluruhan UPSR tahun 2010 menurun
sebanyak 9%

1. Meningkatkan peratus keseluruhan UPSR
2. Mengekalkan peratus pencapaian kualiti UPSR
Hal Ehwal
Murid
1. Prestasi kehadiran murid ke sekolah( lewat/ ponteng )
kurang memuaskan
2. Kelas kurang ceria
1. Memastikan tiada murid ponteng ( ponteng sifar)
2. Meningkatkan keceriaan kelas
Kokurikulum 1. Pencapaian bidang kokurikulum belum mencapai
tahap yang dikehendaki
1. Meningkatkan lagi pencapaian bidang kokurikulum
(olahraga-acara padang/sepaktakraw/bercerita
/kompang/tarian )
Pendidikan
Khas
1. Kebolehan murid-murid berkeperluan khas menguasai
kemahiran asas dan kemahiran hidup masih belum
mencapai tahap yang dikehendaki sepenuhnya.

1. Menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan
untuk murid-murid pendidikan khas bagi
membolehkan mereka menguasai kemahiran Asas
dan Kemahiran Hidup.
ISU STRATEGIK ,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN (KURIKULUM )
Kumpulan 1 :
1. En. Chai Chee Keong ( SJKC Ping Ming )
2. Pn. Safiah Binti Sharif ( SK Tengkera 1 )
3. Pn. Faizah Binti Hj.Abd.Karim ( SRA JAIM Batang Tiga Timur )
4. Pn. Asmah Binti Latip ( SK Kubu )
5. Pn. Norizan Binti Mohd.Salleh ( SK Limbongan )
Bidang Isu-isu
Strategik
Matlamat Strategik Objektif KPI SASARAN
( 2011-2013)
Strategi
TOV
10
11 12 13
Pengurusan
Kurikulum
Pencapaian
akademik
menurun 3
tahun
berturut-
turut
Pencapaian
akademik
ditingkatkan ke
tahap
cemerlang
Kualiti
pencapaian BI
ditingkatkan
Peningkatan
keputusan
UPSR
Peratus
Lulus
UPSR
56 66 76 86
Peningkatan
pencapaian
5A
Bilangan
murid
1 3 5 7
Peningkatan
pencapaian BI
Peratus
Lulus BI
56 70 80 90
ISU STRATEGIK ,MATLAMAT,OBJEKTIF,KPI DAN SASARAN (KURIKULUM )
Bidang Isu-isu
Strategik
Matlamat Strategik Objektif KPI SASARAN
( 2011-2015)
Strategi
TOV
10
11 12 13
Pengurusan
Kurikulum
Prestasi
keseluruhan
UPSR tahun
Meningkatkan
peratus
keseluruhan UPSR
Peningkatan
keputusan
UPSR
Peratus
Lulus
UPSR
57 60 63 66
2010
menurun
sebanyak 9%

Mengekalkan
peratus
pencapaian
kualiti UPSR
Peningkatan
pencapaian
5A
Bilangan
murid
4 5 5 6

MATRIKS TOWS ( KURIKULUM )

DALAMAN


LUARAN


KEKUATAN(S)
S1 Bilangan guru yang mencukupi
S2 3 guru JU ( Sheela/ Suraiya/ Azni )
S3 1 guru pemeriksa kertas ( Rohayah )
S4 2 jurulatih Bola baling negeri
S5 2 pengadil bola baling kebangsaan
S6 1 pengadil boling kebangsaan
S7 1 pemain boling negeri
S8 1 pemain sepaktakraw negeri
S9 Guru opsyen mencukupi
S10 95 % guru terlatih
S11 Pentadbir anak tempatan
S12 Peralatan 20 kompang
S13 1 guru jurulatih tarian

KELEMAHAN (W)
W1 30 % guru kurang pengalaman
W2 bilangan murid terhad ( bercampur dlm 1
kelas )
W3 kelas kurang kondusif ( keceriaan dsb )
W4 budaya membaca murid kurang
W5 kurang guru terlatih dalam kokurikulum
W6 kurang kemudahan asas/ fizikal
W7 kewangan yang terhad
W8 murid berasal dari kawasan luar/ luas
W9 murid bermasalah kesihatan (sakit/
obesiti )
W10 10 % guru hadir lewat
W11 20% guru tidak memberikan sepenuh
komitmen
W12 murid terlibat dgn aktiviti ibubapa
W13 Guru Besar baru 2 tahun
W14 5% murid hadir lewat ke sekolah
W15 kehadiran kokurikulum murid tidak
memuaskan
W16 bilangan staf sokongan yang terhad
W17 5% murid ponteng
W18 agihan murid dlm kelas sukar (PPKI)
W19 penglibatan koku murid PPKI terhad
W20 murid PPKI takut mendapatkan rawatan

PELUANG(O)

O1 Berhampiran dgn balai polis
O2 Berhampiran dgn sekolah kluster
O3 Berhampiran dgn SJKC dan SJKT
O4 Sokongan PIBG yang mantap
STRATEGI S-O
( Menggunakan kekuatan bg merebut peluang)

S6 + O1+O2+O3
Meningkatkan pencapaian akademik dgn kerjasama
komuniti.
STRATEGI W-O
(Menggunakan peluang bg mengatasi
kelemahan)
W4+W7+O4
Meningkatkan penggunaan perpustakaan
Desa
O5 Sokongan agensi luar yang baik(
termasuk jurulatih tarian/ jurusolek)
O6 Sekolah terletak di tengah
bandar

CABARAN (T)

T1 Gangguan bunyi dari sekolah
berhampiran
T2 Kurang kesedaran ibubapa
terhadap pendidikan anak-anak
T3 Pengaruh sosial
T4 Kurang bantuan kewangan


STRATEGI S-T
(Menggunakan kekuatan bagi mengatasi cabaran)


S3+S6+S8+T1+T3+T4
Meningkatkan tahap penggunaan ICT di kalangan
murid


STRATEGI W-T
(Mewujudkan pelan pertahanan untuk
menghalang kelemahan organisasi drpd
diganggu oleh cabaran luar )

W6+T1
Meningkatkan kesedaran ibubapa tentang
kepentingan pendidikan/BI

Pelan Taktikal dan MATRIKS TOWS
DALAMAN


LUARAN


KEKUATAN(S)
1. 100 % guru berpengalaman lebih 5 tahun
2. 100 % guru adalah terlati
3. Peralatan ICT lengkap
4. 50 % guru adalah siswazah
5. GB berpengalaman selama 7 tahun
6. Komitmen guru-guru sangat tinggi
7. Prasarana sekolah lengkap
8. Semua guru mengamalkan kerja sepasukan
9. 20 % murid terlibat dengan tuisyen luar
KELEMAHAN (W)
1.Seorang guru opsyen BI sahaja
2.Tiada pemeriksa kertas
3. Tiada J/U
4. 100 % murid menggunakan bahasa ibunda
5. 5 % murid dari golongan miskin tegar
6. Prestasi BI UPSR tahun 2010 adalah 56 %
7. 40 % murid bukan dari masyarakat
setempat
8. 6 orang guru mengambil cuti yang panjang
PELUANG(O)
1.Sokongan padu dari wakil rakyat
2. Ada sumbangan individu dan
masyarakat
3. Hubungan yang baik dengan PIBG
4. Berdekatan dengan Perpustakaan
Desa
5. Berdekatan dengan Balai Polis


STRATEGI S-O
( Menggunakan kekuatan bg merebut peluang)
1. Sumbangan kpd guru kelas tambahan dari
YB
2. Mengujudkan keluarga angkat
3. Hadiah kpd murid cemerlang


STRATEGI W-O
(Menggunakan peluang bg mengatasi
kelemahan)
1. Hadiah/saguhati kpd murid yg kerap
menggunakan Perpustakaan Desa


CABARAN(T)
1.13% ibubapa tidak memberi
sokongan
2.Berdekatan dengan siber kafe
3.Pengaruh rakan sebaya dari luar
4.Bersebelahan dengan pusat akses
komuniti

STRATEGI S-T
(Menggunakan kekuatan bagi mengatasi cabaran)
1. Membentuk software yang menarik
2. Menggalakkan murid2 membuat latihan dgn
komputer
3. Menggunakan ICT/komunikasi maya
berinteraksi dgn murid/ibubapa
4. Kerjasama dari Pegawai Perhubungan Polis
5. Penggunaan bilik computer selepas waktu
sekolah

STRATEGI W-T
(Mewujudkan pelan pertahanan untuk
menghalang kelemahan organisasi drpd
diganggu oleh cabaran luar )

1. Perjumpaan dengan ibubapa
2. Perbincangan dengan PIBG
3. Kelas belajar BI selepas waktu sekolah
kpd murid yg lemah

PENILAIAN STRATEGI TERBAIK
KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1 STRATEGI 2 STRATEGI 3 STRATEGI 4
S6 + O1+O2+O3
Meningkatkan
pencapaian
akademik dgn
kerjasama komuniti
W4+W7+O4
Meningkatkan
penggunaan
perpustakaan Desa


S3+S6+S8+T1+T3+T
4
Meningkatkan
tahap penggunaan
ICT di kalangan
murid

W6 + T1
Meningkatkan
kesedaran ibubapa
tentang
kepentingan
pendidikan/BI

Tahap kesukaran proses kerja 2 5 3
Kompentensi staf yg bertanggungjawab 5 5 2
Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat 3 5 3
Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5 5 3
Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 3 2
Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk
mencapai mencapai objektif,matlamat,isu,visi
dan misi
4 4 2
Akur kepada kepatuhan dan mandate 3 5 2
Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 3 5 3
Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 3
Jumlah skor 33 41 23
Keputusan 2 1 3

Pilih A3PELAN TAKTIKAL KURIKULUM
Strategi A3: Meningkatkan tahap penggunaan ICT di kalangan murid
Bil. Program ( PT ) T/Jawab Tempoh Kos/Sumber Output KPI Pelan
Kontigensi
1 Membentuk software yang
menarik
Guru Media 1 x seminggu RM 200 Murid berjaya
menghasilkan
software sendiri
Bilangan software-
sekurang-kurangnya
1/bln
Khidmat
Juruteknik PKG
2 Menggalakkan murid2
membuat latihan dengan
Guru M/P 1x seminggu RM470 Murid berjaya
menjawab 80%
Peratus jawapan
betul
Khidmat Ketua
Panitia
computer ( Zoom A )

soalan dengan
betul
3 Pertandingan membuat
powerpoint

Guru ICT 2x setahun RM 200 Powerpoint
terbaik
peringkat
sekolah
Ranking Khidmat PPD/
BTPN
4 Menggunakan
ICT/komunikasi maya
berinteraksi dgn
murid/ibubapa

Guru kelas 1x sebulan RM 0 Kehadiran murid
ke kelas 100%
Peratus kehadiran Lawatan ke
rumah
5 Penggunaan bilik computer
selepas waktu sekolah

Guru ICT/
Juruteknik
1x seminggu RM 200 Penggunaan
bilik computer
oleh murid
meningkat
Bilangan kehadiran
dalam buku log
Khidmat GPK 1