Anda di halaman 1dari 21

KUIZ (5%)

Soalan:
Manusia mengalami kemurungan, kebimbangan
dan tekanan perasaan apabila berlaku konflik
antara id, ego dan superegonya. Jelaskan
peranan id, ego dan superego. Bincangkan
kaedah yang boleh membantu seseorang
individu dalam mengurangkan kebimbangan
akibat berlaku sesuatu peristiwa yang memberi
tekanan perasaan kepadanya.
PENDEKATAN
TRET
MINGGU 6
RAYMOND CATTELL


Personality is that which permits a
prediction of what person will do in a given
situation.
-Raymond Cattell
Matlamat untuk membuat andaian terhadap
tingkah laku
Apa yang akan dilakukan manusia sebagai
respon ke atas sesuatu rangsangan
Tidak berfokus ke arah modifikasi tingkah laku
bukan mudah untuk ubah tingkah laku tanpa
mengetahui apa yang sepatutnya diubah
Kajiannya berdasarkan pemerhatian dan
pengumpulan data yang luas

Perkenalkan prosedur statistik iaitu analisis
faktor
Penilaian terhadap hubungan antara sepasang
alat ukur yang berkemungkinan mengukur
perkara yang sama.
Sekiranya hubungan korelasinya tinggi,
bermakna kedua-dua alat ukur mengukur benda
yang sama, iaitu aspek personaliti yang
berkaitan
Faktor-faktor yang dianalisis adalah tret.

KONSEP DAN PRINSIP
Tret

Kecenderungan reaksi yang tetap, merupakan
asas struktur unit personaliti.
Bahagian tret:
Tret Biasa (Common) dan Tret Unik (Unique)
Tret Kebolehan (Ability), Tret Tabiat
(Temperament), dan Tret Dinamik (Dynamic)
Tret Permukaan (Surface) dan Tret Sumber
(Source)
Tret Biasa (Common Trait)
Tret yang dimiliki oleh semua orang tapi dalam darjah
yang tersendiri seperti kecerdasan dan sifat ektrovert.
Semua orang ada tret ini, tetapi ada yang lebih ada
yang kurang.

Tret Unik (Unique Traits)
Aspek personaliti yang dikongsi oleh beberapa orang.
Jelas dalam bentuk minat dan sikap
Contoh, seseorang individu yang minat mengenai
ikan, manakala individu lain minat mengumpul spesis
rama-rama.


Tret Kebolehan (Ability Traits)
Menentukan sejauhmana individu efisien dalam
mencapai matlamatnya, seperti kecerdasan.

Tret Tabiat (Temperament Traits)
Menerangkan gaya tingkah laku umum individu
sebagai respon terhadap persekitarannya.
Trait ini mempengaruhi cara manusia memberi
reaksi terhadap persekitarannya.
Contohnya, sejauhmana seseorang itu bersifat
tegas, cepat marah atau mudah mesra.

Tret Dinamik (Dynamic Traits)
Tret yang menerangkan motivasi dan minat
seseorang.
Kuasa yang mendorong tingkah laku, dan
menentukan motivasi manusia.
Contohnya, minat dan cita-cita

Tret Permukaan (Surface Traits)
Ciri personaliti yang berkaitrapat antara satu
sama lain, tetapi tidak dianggap sebagai satu
faktor personaliti kerana ia tidak ditentukan
oleh satu sumber.
Ia kurang stabil dan tidak tetap.
Contohnya, neurotik tidak dianggap sebagai
faktor personaliti kerana ia tidak terhasil dari
satu sumber sahaja tetapi hasil daripada
elemen kebimbangan, was-was, dan
ketakutan yang tidak bertempat.Tret Sumber (Source Traits)
Faktor personaliti yang lebih stabil dan tetap
asas kepada analisis faktor
Setiap tret sumber, mewakili satu faktor
personaliti
Tret sumber terbahagi kepada:
Constitutional Traits tret sumber yang
berasal daripada ciri-ciri biologi dan fisiologi
Contohnya, pengambilan alkohol akan
menyebabkan wujud tingkah laku cuai,
banyak cakap di kalangan individu
Environmental-mold Traits tret sumber yang
dipelajari daripada interaksi sosial dan
persekitaran
Contohnya, pegawai atasan tentera
menunjukkan corak tingkah laku yang
berbeza akibat orientasi ketenteraan yang
dipelajari.
Tret Sumber: Faktor Asas Personaliti

Cattell mengenalpasti 16 sumber trait.
Mencipta alat ukur 16 PF (Sixteen Personality
Factor Questionnaire)

PERINGKAT PERKEMBANGAN
PERSONALITI
Stage Age Development
Infancy 0-6 Weaning. Toilet training,
formation of ego, superego
and social attitudes
Childhood 6-14 Independence from parents
and identification with peers
Adolesce
nce
14-23 Conflict about independence,
self-assertion, and sex
Maturity 23-50 Satisfaction with career,
marriage and family
Late
maturity
50-65 Personality changes in
physical and social
circumstances
Old age 65+ Adjustment to loss of
friends, career and status
LAIN-LAIN PENDEKATAN TRET
HANS EYSENCK
Extraversion, Neuroticism, Psychoticism
Extraversion /
Introversion
Pandai bersosial, ceria, aktif, yakin,
sensasi, dominan, suka mengambil
risiko
Neuroticism /
Emotional Stability
Bimbang, murung, rasa bersalah,
penghargaan kendiri rendah, tegang,
tidak waras, malu, beremosi
Psychoticism /
Impulse Control
Agresif, beku, egosentrik,
bersendirian, anti-sosial, kreatif, kuat
fikiran
ROBERT McCRAE & PAUL COSTA
The Five-Factor Model

Neuroticism Bimbang, rasa tidak selamat,
gementar
Extraversion Pandai bersosial, banyak cakap,
mudah mesra, penyayang, prihatin
Openness Bebas, asli, kreatif, berani
Agreeableness Baik hati, dipercayai, sopan
Conscientiousness Berhati-hati, boleh dipercayai, kuat
kerja, teratur
ARNOLD BUSS & ROBERT PLOMIN
Teori Temperament
Mengandungi emosi, aktiviti dan kebolehan
bersosial basic building block of personality
Personaliti terdiri daripada jumlah temperamen
yang berbeza.
Setiap temperamen bergabung menghasilkan
corak personaliti atau supertraits seperti
introversion dan ekstroversion

Tamperamen emosi
Tahap kebangkitan/semangat yang
ditunjukkan
3 komponennya: tekanan, kebimbangan
dan kemarahan
Emosi yang tidak sihat

IMEJ CIRI SEMULAJADI MANUSIA
KEBEBASAN
UNIVERSAL
PENGALAMAN
SEKARANG
PERSEKITARAN
DITENTUKAN
UNIK
PERWARISAN
PENGALAMAN
LEPAS
PERKEMBANGAN KESEIMBANGAN
PESIMISM OPTIMISM