Anda di halaman 1dari 4

Tahun : 6C

Masa : 7.45 8.45


M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid mengelas haiwan-haiwan
berikut samada hidup dlm
kumpulan atau bersendirian.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

13 / 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 3B
Masa :9.15 9.45
M.Pelajaran :
PENDIDIKAN MORAL

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Perayaan Kawan Saya
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1.
Repleksi :

5 / 6 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 5B
Masa : 10.40 11.40
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Mikroorganisma
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
di pamerkan.
2. Murid mengenalipasti jenis-jenis
mikroorganisma.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

28 / 32 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6A
Masa : 11.40 12.10
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid mengelas haiwan-haiwan
berikut samada hidup dlm
kumpulan atau bersendirian.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

18 / 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.

Tahun : 5B
Masa : 8.15 8.45
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Mikroorganisma
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
di pamerkan.
2. Murid mengenalipasti jenis-jenis
mikroorganisma.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

13 / 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6A
Masa :10.40 11.10
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid mengelas haiwan-haiwan
berikut samada hidup dlm
kumpulan atau bersendirian.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 3B
Masa : 11.10 11.40
M.Pelajaran :
PENDIDIKAN MORAL

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Perayaan Kawan Saya
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2
STRATEGI :
4.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6C
Masa : 11.40 12.10
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid mengelas haiwan-haiwan
berikut samada hidup dlm
kumpulan atau bersendirian.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.


Tahun : 3B
Masa : 8.45 9.45
M.Pelajaran :
PENDIDIKAN MORAL

TEMA :
TAJUK :Perayaan Kawan Saya
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
5.
Repleksi :

/ 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6A
Masa :12.10 12.40
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid mengelas haiwan-haiwan
berikut samada hidup dlm
kumpulan atau bersendirian.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

/ 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 4A
Masa : 12.40 1.30
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :KEMAHIRAN SAINTIFIK
TAJUK :
S.K :1.1
S.P :1.1.1 ( MEMERHATI )
STRATEGI :
1. Murid memerhati gambar yang
dipamerkan.
2. Murid menyenaraikan apa yang
terdapat dalam gambar tersebut.
3. Murid membuat latihan.
Repleksi :

/ orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.

Tahun : 5B
Masa : 7.45 8.15
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
6.
Repleksi :

13 / 18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 4A
Masa :8.15 8.45
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
2.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6A
Masa : 9.15 10.15
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Mikroorganisma
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2
STRATEGI :
7.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 3B
Masa : 11.10 11.40
M.Pelajaran :
PENDIDIKAN MORAL

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
8.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.
Tahun : 6C
Masa : 12.40 1.10
M.Pelajaran : SAINS

TEMA :Menyiasat Alam Kehidupan /
Benda Hidup
TAJUK :Interaksin Antara Hidupan
O. U :1.1
O. K :1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4
STRATEGI :
1.
Repleksi :

/18 orang murid dapat
menguasai tajuk yang diajar.