Anda di halaman 1dari 3

Arahan : Jawab soalan yang berikut.

1. Apakah nama sayur dalam gambar di atas?


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Apakah warna sayur tersebut?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Siapakah yang membeli sayur ini?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Di manakah sayur ini dimasak?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

timun

Kakak

sedap

rumah

pasar

masak

1. Ini __________________________________.
2. Timun segar ini ____________________________.
3. __________________________ beli timun segar di ______________________ .
4. Kakak ____________________________ timun segar di
____________________________.

Arahan : Bina ayat daripada perkataan berikut.

timun
1. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ayah
2. ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
sedap
3. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
pasar
4. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
rumah
5. ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________