Anda di halaman 1dari 9

Rajah 1

1. Rajah 1 menunjukkan mesin kimpalan arka yang perlu disenggara. Bagaimanakah


kerja-kerja menyenggara mesin tersebut. (5 skor)
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
.........................................................................................................................................
.
2. Senaraikan 5 langkah keselamatan semasa mengimpal arka. (5 skor)
(i)

.............................................................................................................................
.

(ii)

.............................................................................................................................
.

(iii)

.............................................................................................................................
.

(iv)

.............................................................................................................................
.

(v)

.............................................................................................................................
.

3. Anda telah merombak dan memeriksa motor penghidup. Pilih dan tandakan ( ) pada
LIMA kerja yang betul semasa melakukan kerja tersebut pada ruang jawapan di
Jadual 1. (5 skor)
Bil

Aktiviti

Ruang
2

Jawapan
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Menguji kebolehgunaan galas motor penghidup.


Memeriksa kebolehgunaan injap.
Menguji tanpa beban pada motor penghidup.
Menanggalkan motor penghidup dari motosikal.
Memeriksa kebolehgunaan gigi gegancu hadapan.
Memeriksa kebolehgunaan berus karbon.
Melaras kelajuan komutator.
Memeriksa kekotoran pada komutator.
Menanggalkan punca bateri motosikal.
Jadual 1

Rajah 2
4. Rajah 2 menunjukkan ceraian komponen motor penghidup yang telah dirombak.
Berdasarkan Jadual 2, tuliskan langkah kerja mengikut turutan yang betul. (5 skor)

Bil.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Langkah Kerja
Menanggalkan set bolt
Menanggalkan pegas
Menanggalkan angker
Menanggalkan galas
Menanggalkan set berus
Jadual 2

i. .......................................................................................................
ii. .......................................................................................................
iii. .......................................................................................................
iv. .......................................................................................................
3

v. .......................................................................................................

Rajah 3
5. Anda telah melakukan kerja menjujuh brek cakera hadapan sebuah motosikal seperti
Rajah 3. Lengkapkan bagaimana kerja tersebut dilakukan. (5skor)
a) Tarik dan lepaskan tuil beberapa kali dan tahan tuil tersebut dalam keadaan tarik.
b) ...................................................................................................................................
.
c) ...................................................................................................................................
.
d) ...................................................................................................................................
.
e) Ulangi proses berkenaan beberapa kali sehingga tiada udara terperangkap di
dalam sistem brek cakera hadapan tersebut.

Rajah 4
6. Rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada kerja merombak dan membersihkan
kepala silinder enjin 2 lejang. Pilih dan tandakan ( ) langkah kerja yang betul dan ( x
) yang salah dalam ruang jawapan di Jadual 3. (5 skor)

Bil
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Langkah Kerja
Menanggalkan kepala silinder
Menanggalkan blok silinder dan pepasangan omboh
Menanggalkan pam minyak pelincir
Menanggalkan bolt silinder secara berturutan
Membersihkan permukaan omboh
Memeriksa keratan permukaan kepala silinder
Memeriksa pam minyak pelincir secara visual
Memasang bolt kepala silinder secara bersilang
Membersihkan kepala silinder menggunakan petrol
5

Ruang
Jawapan

Jadual 3

7. Bengkel anda telah mendapat tawaran menservis dan menukar pam minyak pelincir
bagi 200 unit motosikal. Jadual menunjukkan kos alat ganti bagi 200 unit motosikal
yang akan diservis dan ditukar pam minyak pelincir. (10 skor)
Bil.
1
2
3
4
5

Alat ganti
Pam minyak pelincir
Penapis minyak pelincir
Gasket
Gelang O
Drain plug

Kos (RM)/ 200


Unit
4000
4000
1500
500
3500

a) Berdasarkan jadual , hitungkan:


(i) Jumlah kos bahan langsung alat ganti

(ii) Jumlah kos operasi keseluruhan sekiranya kos buruh langsung RM 2000
dan kos overhed RM 500

b) Kos operasi bagi sebuah motosikal

c) Jumlah untung bersih bagi 200 unit motosikal sekiranya satu unit dikenakan
bayaran RM100

8. Anda telah menservis sebanyak 100 buah motosikal satu silinder empat lejang. Kos
bahan langsung yang terlibat bagi kerja tersebut seperti dalam jadual di bawah.
(10 skor)

Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Perkara
Minyak pelincir
Palam pencucuh
Penapis udara
Penapis bahan api
Palam buang minyak
Pad brek
Nat pelaras

Kos bagi 100


unit (RM)
1000.00
450.00
300.00
400.00
100.00
500.00
50.00

Berdasarkan maklumat di dalam jadual hitung:


(a) Jumlah kos keseluruhan jika kos upah ialah RM500 dan kos overhead ialah
RM300.

(b) Jumlah kos keseluruhan bagi seunit motosikal

(c) Untung jika 25% daripada kos keseluruhan seunit motosikal

9. Motosikal anda mengalami masalah enjin tidak boleh dihidupkan menggunakan


motor penghidup walaupun bateri motosikal diganti baru. Terangkan kemungkinan
masalah dan cara mengatasi masalah tersebut. (10 skor)
...............................................................................................................................................
. .............................................................................................................................................
...
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
10. Motosikal anda mengalami masalah enjin tidak dapat dihidupkan. Terangkan
kemungkinan masalah dan cara mengatasinya. (10 skor)
8

...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.

11. Ramai pelanggan anda selalu memberi komen motosikal yang dibaiki di bengkel anda
mengalami kerosakan semula selepas dibaiki oleh pekerja anda. Dengan kreativiti
anda, terangkan bagaimana anda menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak.
(10 skor)
9

...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.
...............................................................................................................................................
.

10