Anda di halaman 1dari 46

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

NAMA :……………………………………………………………. …………… ..

KOD

: B2D2E1

KELAS :

MENYATAKAN NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT BAGI NOMBOR BULAT SEHINGGA 1 000

Arahan :

1 Nyatakan nilai digit bagi nombor yang digaris.

 • a) 215

  • b) 638

SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KOD : B2D2E1 KELAS :
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KOD : B2D2E1 KELAS :
 • 2 Tuliskan nilai te mpat bagi digit yang bergaris.

  • a) 18 7

  • b) 5 92

SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KOD : B2D2E1 KELAS :
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KOD : B2D2E1 KELAS :
 • 3 Tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberi.

 • a) 375

 

Nilai digit

Nilai tempat

3

7

5

 • b) 491

 

Nilai digit

Nilai tempat

4

9

1

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

 • 4 Padankan mengikut nilai tempat yang betul.

a) 253 2 Puluh Sa 5 ratus 3 b) 704 7 Puluh 0 Sa 4 ratus
a)
253
2
Puluh
Sa
5
ratus
3
b)
704
7
Puluh
0
Sa
4
ratus
5
Nyatakan nilai digit pada manik yang berwarna kelabu.
a)
..................................
b)

.................................

SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 Padankan mengikut nilai tempat yang betul. a) 253

MENGUASAI

…………………..

BELUM MENGUASAI ……………………

T/TANGAN :

TARIKH:

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………… ..

KOD : B3D1E3

MENULIS AYAT MATEMATIK DARAB DAN BAHAGI BERDASAR4KAN SITUASI

Arahan : Tuliskan ayat matematik bagi darab di bawah.

1

1 X = 2 X = 3
1 X = 2 X = 3
 
X =
X =
 • X =

 
X =

2

 
1 X = 2 X = 3
 
 
X =
X =
 • X =

 
X =
 
 
1 X = 2 X = 3
1 X = 2 X = 3
1 X = 2 X = 3
1 X = 2 X = 3
 

3

3
3
3
3

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

4

5

X = X =
X
=
X
=
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 5 X = X = X = MENGUASAI
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 5 X = X = X = MENGUASAI
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 5 X = X = X = MENGUASAI
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 5 X = X = X = MENGUASAI
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 4 5 X = X = X = MENGUASAI
 • X =

MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH: NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………… ..
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:
NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………… ..

KOD : B2D2E2

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

MENCERAKINKAN SEBARANG NOMBOR DALAM RATUS, PULUH DAN SA.

Arahan :

 • 1 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai digit.

 • a) 408 =>

 • +

 • +

a) 408 => + +
 • b) 940 =>

 • +

 • +

b) 940 => + +
 • 2 Cerakinkan nombor berikut mengikut nilai tempat.

 • a) 345 =>

ratus +

puluh +

sa

 • b) 606 = >

ratus +

puluh +

sa

 • 3 Tuliskan nombor di bawah.

 • a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =

a) 2 ratus, 5 puluh dan 7 sa =
 • b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =

b) 8 ratus, 0 puluh dan 9 sa =
 • 4 Padankan nilai digit yang telah dicerakinkan dengan nombor yang betul.

300

+ 40 + 3

600 + 0 + 5

200

+ 50 + 8

900

+ 30 + 3

0 + 50 + 2

52

933

343

258

343

SK Bandar Putra Segamat

 

Matematik Tahun 2

 
 
 • 5 ratus + 0 puluh + 3 sa

 

151

 
 • 9 ratus + 8 puluh + 0 sa

980

 • 0 ratus + 7 puluh + 9 sa

709

1 ratus + 5 puluh + 1 sa

79

 • 7 ratus + 0 puluh + 9 sa

503

MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH:
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :…………… ..

KOD : B3D2E1

MEMBUNDARKAN NOMBOR BULAT SEHINGGA 1000 KEPADA PULUH DAN RATUS YANG TERDEKAT

Arahan : Cari jawapan bagi setiap masalah yang diberi

 • 1 Bundarkan 853 kepada ratus yang terdekat.

 • 2 Bundarkan dan tuliskan jawapan kepada puluh yang terdekat

a.

264

b.

266

 • 3 Tandakan ( / ) pada jawapan yang betul

637
637

Bundarkan kepada puluh yang terdekat :

630

640

647

 • 4 Pilih dan bulatkan nombor yang paling hampir dengan nombor yang terdapat di dalam kotak

725
725

720

730

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

Warnakan jawapan anda.

415 420 425 MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH: NAMA :………………………………………………………… KELAS:…………… ..
415
420
425
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:
NAMA :…………………………………………………………
KELAS:…………… ..

SK Bandar Putra Segamat

Matematik Tahun 2

KOD B3D1E1

MELAKUKAN OPERASI ASAS TAMBAH BAGI SEBARANG 3 NOMBOR BULAT HINGGA 3 DIGIT DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000.

Arahan : Selesaikan dalam bentuk lazim.

1

113 + 251 + 34 =

 

2

436 + 41 + 112 =

 

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

 

+

+

 
 • 3 142 + 200 + 150 =

 

4

231 + 124 + 232=

 
 

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

 

+

+

 
 • 5 215 + 352 + 121 =

 

6

21 + 206 + 331 =

 
 

ratus

puluh

sa

ratus

puluh

sa

 

+

+

 
 • 7 25 + 462 + 10 =

 

8

113 + 25 + 137 =

 
SK Bandar Putra Segamat Matematik Tahun 2 ratus puluh sa ratus puluh sa + + 9
SK Bandar Putra Segamat
Matematik Tahun 2
ratus
puluh
sa
ratus
puluh
sa
+
+
9
239 + 42 + 181 =
10
65 + 177 + 398 =
ratus
puluh
sa
ratus
puluh
sa
+
+
MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH:
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:

NAMA :………………………………………………………

KOD B3D1E2

KELAS :…………… ..

MELAKUKAN OPERASI ASAS TOLAK BAGI SEBARANG 2 NOMBOR BULAT HINGGA 3 DIGIT.

Arahan : Jawab semua soalan.

1

305 - 15

 

2

5 5 1 - 40

3

0

5

 
 

1

5

 

_

 

_

3

284 - 9

4

351 - 160

   

_

_

5

230 -

6

999 - 222

   

_

 

_

7

630 -

8

701 - 201

   

_

 

_

9

789 -

10

891 - 209

5 230 - 6 999 - 222 _ _ 7 630 - 8 701 - 201

_

_ _ MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH: NAMA :……………………………………………………… KOD B4D1E3 KELAS :……………
_ _ MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH: NAMA :……………………………………………………… KOD B4D1E3 KELAS :……………
_ MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH:
_
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:

NAMA :………………………………………………………

KOD B4D1E3

KELAS :…………… ..

PENYELESAIAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENOLAKAN DUA NOMBOR.

ARAHAN : Cari jawapan setiap masalah yang diberi.

 • 1 Di dalam sebuah bakul ada 104 biji bola merah dan biru. 70 biji bola berwarna merah. Berapakah bilangan bola biru?

 • 2 Siti ada 248 biji guli. Ayu ada 123 biji guli kurang daripada Siti. Berapakah bilangan guli Ayu?

 • 4 Di dalam baling A ada 615 biji butang. Balang B ada 329 biji butang. Cari beza bilangan butang di dalam 2 buah baling itu.

 • 5 Zamri menternak 743 ekor ayam. 69 ekor ayam itu telah dijual di pasar malam. Berapakah jumlah ayam yang diternak oleh Zamri sekarang?

MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH:
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:

NAMA :……………………………………………………………KELAS :…………… ..

KOD B4D1E1

MENYELESAIKAN MASALAH YANG MELIBATKAN PENAMBAHAN DUA NOMBOR DAN HASIL TAMBAHNYA TIDAK MELEBIHI 1000

Arahan : Selesaikan masalah berikut .

 • 1 Di dalam sebuah bekas ada 212 biji guli biru dan 126 biji guli merah. Berapakah jumlah guli kesemuanya?

 • 2 Di taman A terdapat 275 ekor rama- rama . Di taman B terdapat ekor rama –rama. Berapakah jumlah rama-rama yang terdapat di kedua –dua taman tersebut?

523

 • 3 Encik Amin telah menghantar 132 pucuk surat pada waktu pagi dan

146

pucuk surat pada waktu petang. Berapakah jumlah pucuk surat Amin hantar kesemuanya?

yang telah Encik

 • 4 Puan Siti telah membeli 236 biji manik.Dia sudah ada 41 biji manik. Berapakah jumlah biji manik yang dia ada sekarang?

 • 5 Ben mempunyai 365 keping setem .Emaknya telah memberi sebanyak 45 keping setem lagi kepadanya.Berapakah jumlah setem yang dia ada kesemuaanya?

MENGUASAI T/TANGAN : ………………….. BELUM MENGUASAI …………………… TARIKH:
MENGUASAI
T/TANGAN :
…………………..
BELUM MENGUASAI
……………………
TARIKH:

MATEMATIK TAHUN 1

NAMA :……………………………………………………………. ……………..

KELAS

:

KOD B4D1E5 : Menyelesaikan Masalah Tambah Dan Tolak Yang Melibatkan Wang

Arahan : Selesaikan masalah berikut.

1.

Lani membeli sekotak pensel warna yang berharga RM7.80 dan sebatang pensel yang berharga 70 sen. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayarnya?

 
 

Lani perlu membayar

.

 

2.

 

Sebatang pensel berharga 80 sen. Afiqah ada 50 sen. Berapakah wang yang diperlukannya lagi untuk membeli pensel itu ?

 

Afiqah perlukan

lagi.

3.

 

Amalina ada wang sebanyak RM15. Dia membeli sekeping kad ucapan harijadi yang berharga RM3.50 dan sebungkus coklat yang berharga RM4.75. Berapakah wang baki yang akan dia perolehi.

 

Wang baki Amalina adalah

.

4.

 

Nenek Nurul memberi wang kepadanya sebanyak RM3. Bapanya memberi wang sebanyak RM6 dan ibunya pula memberi wang sebanyak RM4. Dia membeli sebuah majalah Kuntum yang berharga RM2.50. Berapakah baki yang akan diperolehinya nanti ?

 

Baki yang akan diperoleh oleh Nurul ialah

 

.

5. Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato
5.
Jumlah harga sebotol sos tomato dan sebotol jus
strawberi ialah RM22.85. Jika harga sos tomato ialah
RM3.90, cari harga bagi sebotol jus strawberi itu.
Harga sebotol jus strawberry ialah
.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………… ..

B3D1E3:

Menulis ayat matematik darab dan bahagi berdasarkan situasi.

ARAHAN : Tuliskan ayat matematik bagi setiap penyataan di bawah.

 • 1. Ana membeli 6 beg epal. Setiap beg berisi 5 biji epal. Jumlah

epal yang dibelinya ialah 30 biji.

Ayat matematik

:

 • 2. Sue Ling minum 2 gelas susu setiap hari. Dalam 4 hari, dia telah

minum 8 gelas susu.

Ayat matematik

:

3. Halim membahagikan 24 biji kek secara sama banyak ke dalam 4 buah kotak. Terdapat 6 biji kek dalam setiap kotak.

Ayat matematik

:

 • 4. 30 batang pokok ditanam dalam 5 baris yang sama. Bilangan

pokok yang ditanam dalam setiap baris ialah 6 batang.

Ayat matematik

:

 • 5. Terdapat

20

biji

rambutan

dalam

sebuah

bakul.

Nani

membahagikannya sama banyak kepada 2 orang kanak-kanak. Seorang

kanak-kanak mendapat 10 biji rambutan.

Ayat matematik :

NAMA :…………………………………………………………….

KELAS :…………… ..

KOD B3D1E4

MELAKUKAN OPERASI ASAS DARAB ( SIFIR DUA, LIMA SEPULUH DAN EMPAT)

BAHAGI (MELIBATKAN PEMBAHAGIAN DENGAN DUA, LIMA , SEPULUH DAN EMPAT).

ARAHAN

Lengkapkan ayat matematik di bawah.

1. 2 x
 • 1. 2

x

= 12

 • 2. 4

x

2. 4 x

=

16

 • 3. 20 ÷

3. 20 ÷

=

4

4. ÷ 10
 • 4. ÷ 10

=

5

32

 • 5. =

8

x

32 5. = 8 x
6. x
 • 6. x

2

=

14

 • 7. 4

x

7. 4 x

=

8

 • 8. 30

÷

8. 30 ÷ = 6

=

6

9. ÷ 10
 • 9. ÷ 10

=

1

10.

40

=

8

x

10. 40 = 8 x

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :……………………………………………………………. ……………..

KELAS

B4D1E4 :

Menyelesaikan masalah bahagi yang melibatkan pembahagian dengan dua ,lima, sepuluh dan empat.

:

ARAHAN: Cari jawapan setiap masalah yang diberi.

1) Ali ada 20 batang pensel. Dia agihkan sama banyak kepada 4 orang

rakannya. Hitungkan bilangan pensel seorang

rakannya dapat ?

2) Dalamsebuahkumpulan, terdapat 40 orang kanak-kanak. Mereka telah

diagihkan

kepada 10 kumpulan yang sama banyak. Berapakah bilangan

kanak-kanak di setiap kumpulan ?

3)Lim membeli 18 biji oren.Dia memasukkan setiap dua biji oren itu ke dalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukannya?

4)5 orang budak lelaki berkongsi 30 biji gula-gula secara sama banyak. Berapakah jumlah gula-gula yang diperoleh setiap budak lelaki itu?

5)Mariam membahagikan 70 biji bola secara sama banyak ke dalam 10 buah kotak. Berapakah bilangan bola di dalam setiap kotak?

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :

……………..

KOD EVIDENS

:

B5D1E1

(Menyelesaikan

 

KELAS

:

masalah

matematik

melibatkan operasi asas mengikut prosedur)

ARAHAN

: CARI JAWAPAN BAGI SETIAP MASALAH YANG DIBERI

 • 1. En.Afdlin membelikan 20 cawan aiskrim untuk 4 orang anaknya. Anak- anaknya telah membahagikan aiskrim itu dengan sama rata. Berapakah jumlah aiskrim yang diterima oleh setiap seorang anaknya ?

 • 2. Mr.Khan membeli 45 biji epal. Dia telah memasukan

setiap

5

biji

epal

kedalam sebuah bakul. Berapakah jumlah bakul yang diperlukan olehnya

?

 • 3. Andy Lau telah membeli sebuah buku cerita yang mempunyai 70 muka surat dan ingin membacaanya dalam masa 10 hari sahaja. Berapakah helaian yang perlu Andy Lau baca pada setiap hari ?

 • 4. Seorang guru telah membahagikan 35 buah buku latihan kepada 5 orang muridnya secara sama rata. Berapakah bilangan buku yang akan diterima oleh setiap orang murid ?

 • 5. Pn.Maya mempunyai 32 kuntum bunga ros dan dikongsikan bersama 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang akan diperolehi oleh Pn.Maya.

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :……………………………………………………………. …………… ..

KELAS :

KOD B2D3E1:

Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya satu hingga

sembilan dan penyebutnya hingga 10.

Arahan :

Nyatakan pecahan bagi bahagian yang berwarna daripada seluruh

rajah.

Ga mb a r pe ca h a n

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KELAS : KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya

Contoh:

2

6

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KELAS : KOD B2D3E1: Menyatakan pecahan wajar yang pengangkanya
1 2. 3. 4.

1

2.

1 2. 3. 4.

3.

1 2. 3. 4.
1 2. 3. 4.
1 2. 3. 4.

4.

1 2. 3. 4.
1 2. 3. 4.
1 2. 3. 4.
 • 5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai.

3 4
3
4
1 3
1
3
6 7
6
7
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai. 3 4 1 3 6 7
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai. 3 4 1 3 6 7
5. Arahan : Suaikan pecahan dengan gambar yang sesuai. 3 4 1 3 6 7
2 6
2
6
2 6 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KELAS : K O D B 3

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :……………………………………………………………. …………… ..

KELAS :

K O D B 3 D 3 E 1 : Melorek dan menulis pecahan wajar yang pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya hingga 10.

Lorekkan rajah mengikut pecahan yang diberi.

2 6 MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. …………… .. KELAS : K O D B 3

a)

b)

satu perlapan

b) satu perlapan satu perem pat c) satu perlim a

satu perem pat

c)

b) satu perlapan satu perem pat c) satu perlim a

satu perlim a

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah.

a)

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah. a) = b) =

=

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah. a) = b) =

b)

Tuliskan pecahan wajar bagi setiap gambarajah di bawah. a) = b) =

=

c)

c) =

=

c) =

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :……………………………………………………………. KELAS :…………… ..

KOD B3D4E1: Melorek dan menulis pecahan persepuluh kepada perpuluhan

Arahan:

Warnakan pecahan. Kemudian tuliskan pecahan

kepada perpuluhan.

1. = 2.
1.
=
2.
= 3. 7 = 10 4. = 5.

=

= 3. 7 = 10 4. = 5.

3.

7

= 10 4. = 5.
=
10
4.
=
5.
= 3. 7 = 10 4. = 5.

1

10

=

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. ……………..

KELAS

:

KOD B5D1E2 : Menyelesaikan projek Matematik yang diberi mengikut prosedur dengan menggunakan pelbagai strategi.

Hasilkan buku skrap dengan melekatkan gambar-gambar

yang diberi

dan nyatakan jawapan yang betul di bawah hasil

kerja tersebut mengikut arahan yang diberi..

 • 1. Cikgu suzi menyusun 14 buah buku sama banyak ke dalam 2 kotak. Berapakah buah buku yang ada dalam setiap kotak?

 • 2. Tuliskan ayat matematik.

 • 3. Lukis gambar rama-rama bagi ayat matematik bahagi ini.

10 ÷

2 = 5

4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi.

30 ÷ 2

=

5. Tampalkan gambar dan tulis ayat matematik daripada gambar tersebut. Ceritakan situasi berdasarkan gambar tersebut.

Tempoh : seminggu

Gambar untuk soalan 1.

4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar
4. Bina satu garis nombor yang menunjukkan operasi bahagi. 30 ÷ 2 = 5. Tampalkan gambar

Gambar untuk soalan 2.

Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.

Gambar untuk soalan 5.

Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.
Gambar untuk soalan 2. Gambar untuk soalan 5.

MATEMATIK TAHUN 2

NAMA :……………………………………………………………. ……………..

KELAS

:

KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan wajar yang pengangkanya satu dan penyebutnya hingga 10.

Nama : …………………………………… …………………

Kelas : ………………….

Tarikh :

Arahan: Bandingkan nilai dua pecahan wajar di bawah. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1.

MATEMATIK TAHUN 2 NAMA :……………………………………………………………. …………….. KELAS : KOD B3D3E2 : Membandingkan nilai dua pecahan wajar
2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada
2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada

2.

lebih besar daripada
lebih besar daripada
2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada
 • lebih kecil daripada

3.

2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada
2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada
2. lebih besar daripada lebih kecil daripada 3. lebih besar daripada

lebih besar daripada

4. lebih kecil daripada 5.
4.
lebih kecil daripada
5.
4. lebih kecil daripada 5. lebih besar daripada

lebih besar daripada

4. lebih kecil daripada 5. lebih besar daripada