Anda di halaman 1dari 4

Haldi Budiman

Contoh pengenalan pola dengan algoritma Hebb


Diketahui dua buah pola seperti huruf T dan U seperti
gambar . gunakan jaringan Hebb untuk mengenali pola tersebut
:

Jawab:
1
Pola 1 = [4
7
1
Pola 2 = [4
7

2
5
8
2
5
8

3
1
6]= 1
9
1
3
1
6] = [1
9
1

Input

Target

Pola 1

Pola 2

-1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1]
1

Algoritma pelatihan Hebb


Inisialisasi bobot dan bias :
w1 = w2 =w3=w4=w5=w5=w6=w7=w8=w9= 0 dan bias b= 0
Pola ke 1 :
Perubahan bobot dan bias untuk pola ke 1
w1(baru) = w1(lama) + x1*y = 0+1*1 = 1
w2(baru) = w2(lama) + x2*y = 0+1*1 = 1
w3(baru) = w3(lama) + x3*y = 0+1*1 = 1
w4(baru) = w4(lama) + x4*y = 0+(-1)*1 = -1
w5(baru) = w5(lama) + x5*y = 0+1*1 = 1
w6(baru) = w6(lama) + x6*y = 0+(-1)*1 = -1
w7(baru) = w7(lama) + x7*y = 0+(-1)*1 = -1
w8(baru) = w8(lama) + x8*y = 0+1*1 = 1
w9(baru) = w9(lama) + x9*y = 0+(-1)*1 = -1
b(baru) = b(lama) + y = 0+1=1
Pola ke- 2
Perubahan bobot dan bias untuk pola ke 2
w1(baru) = w1(lama) + x1*y = 1+1*(-1) = 0
w2(baru) = w2(lama) + x2*y = 1+(-1)*(-1) = 2
w3(baru) = w3(lama) + x3*y = 1+1*1 = 1

w4(baru) = w4(lama) + x4*y = (-1)+1*(-1) = -2


w5(baru) = w5(lama) + x5*y = 1+(-1)*(-1) = 2
w6(baru) = w6(lama) + x6*y = (-1)+1*(-1) = -2
w7(baru) = w7(lama) + x7*y = (-1)+ 1*(-1) = -2
w8(baru) = w8(lama) + x8*y = 1+1*(-1) = 0
w9(baru) = w9(lama) + x9*y = (-1)+1 * (-1) = -2
b(baru) = b(lama) + y = 1+ (-1)=0
diperoleh nilai :
w1 =0 w2 = 2 w3= 1 w4= -2 w5= 2 w6= -2 w7= -2 w8=0 w9= -2
dan bias b= 0

Pengenalan Pola 1
Net == +
Net = x1.w1+x2.w2+x3.w3+x4.w4+x5.w5+x6.w6+x7.w7+x8.w8+x9.w9+0

Aktifasi Y=f(net) ={


<

Pengenalan Pola 2
Net == +
Net = x1.w1+x2.w2+x3.w3+x4.w4+x5.w5+x6.w6+x7.w7+x8.w8+x9.w9+0

Aktifasi Y=f(net) ={


<