Anda di halaman 1dari 40

1.

Fungsi pengurusan sumber manusia
2. Langkah2 pengurusan stor peralatan/sukan


3. 6 langkah2 kerja memajukan sukan negara
elaun dan pencen harus diberikan kepada mereka yang bergiat aktif
dalam mewakili Malaysia, tidak kira sama ada atlet tersebut menang
ataupun kalah.
Di samping itu, suatu organisasi harus ditubuhkan untuk menjaga
kebajikan atlet Malaysia.
pendedahan haruslah dimulakan dari peringkat kanak-kanak. Sekolah
sukan haruslah dibina di setiap daerah atau disetiap negeri. Sekolah
sukan berkaitan pula dibina dari peringkat sekolah rendah.
Di sekolah tersebut, kelengkapan sukan haruslah lengkap. Segala
ilmu seperti teknik pernafasan yang betul diajar selain teknik
menguasai permainan sukan yang dipilih.
Subjek sukan dimasukkan dalam silibus dan diuji, sama seperti ujian
bagi mata pelajaran lain.Oleh itu, pelajar tersebut akan memandang
serius dalam subjek tersebut.
4. Agensi-agensi sukan di M'sia
5. Format-format pertandingan sukan
Kelebihan dan Kelemagan Sistem Kalah Mati Sekali
kelebihan
Format pertandinga mudah difahami
mampu menerima penyertaan yang banyak
bilangan perlawanan yang sedikit
memerlukan kemudahan yang sedikit
masa dan perbelanjaan yang sedikit
pemenang dapat ditentukan dengan cepat
kelemahan
pemain hanya dapat bermain sekali sahaja
separuh daripada pemain atau pasukan tewas pada peringkat awal permainan
penggunaan kemudahan secara minimun
penentuan pemain pilihan adalah penting
pemenang diperingkat awal atau kedua tidak semestinya peserta atau pasukan pilihan
Kelemahan dan Kelebihan Sistem Kalah Mati Dua Kali
kelebihan
peserta berpeluang bertanding dua kali
peserta yang kalah berpeluang untuk menang
dapat memilih pemenang yang sebenar
penentuan peserta penunggu tidak diperlukan
kelemahan
memakan masa yang lebih panjang
perlawanan banyak, oleh itu memerlukan banyak gelanggang
jadual perlawanan yang kompleks dan mengelirukan

6. Program mengenalpasti bakat (TID)
PROGRAM YANG TELAH DIRANCANG UNTUK MEMILIH BAKAL-BAKAL ATLIT YANG
BERBAKAT UNTUK DISERAPKAN KE SEKOLAH-SEKOLAH SUKAN.
UJIAN-UJIAN TID PERINGKAT SEKOLAH
UJIAN ANTHROPOMETRIK

1. KETINGGIAN BERDIRI (STANDING HEIGHT)
2. KETINGGIAN DUDUK (SITTING HEIGHT)
3. PANJANG DEPA ( ARMSPAN)
4. BERAT BADAN
UJIAN KECERGASAN

5. LARI PECUT 40 METER
6. JANGKAUAN MELUNJUR
7. LARI ULANG ALIK (1O METER)
8. LOMPAT JAUH BERDIRI

Program Mengenalpasti Bakat Sukan (TID)


Kenapa "TID"
Satu proses penapisan dan mengenal pasti bakat sukan yang dapat dicungkil
berdasarkan kebolehan semasa mengikuti aktiviti ujian fizikal dan sukan spesifik.
- Lawrie Woodman


Keperluan "TID"
Program mengenalpasti bakat di peringkat awal dapat membantu mengasah bakat serta
meningkatkan kebolehan atlet melalui program latihan jangka pendek dan jangka
panjang.
- Lawrie WoodmanMekanisme Program TID, KPM
- Program TID, KPM berpandukan kepada model TID Donabedian (1966)
- Struktur, proses dan hasilan TID bergantung kepada 3 dimensi yang berkualiti;
Pemilihan Bakat (Talent Selection)
Pengenalpastian Bakat (Talent Identification)
Pembangunan Bakat (Talent Development)

Tujuan
1. Program TID merupakan syarat wajib kemasukan ke Tingkatan 1 bagi Sekolah
Sukan Malaysia.
2. Program ini di adakan untuk mewujudkan satu sistem pemilihan atlet yang
berstruktur dari peringkat rendah hingga kebangsaan bagi menguji murid
sekolah tahun 6 untuk penempatan ke Sekolah Sukan Malaysia.
3. Murid yang berbakat ini akan dilatih untuk diketengahkan sehingga peringkat
Antarabangsa.

Kumpulan Sasaran
- Atlet yang bermain di peringkat MSSM Negeri dan Kebangsaan.
- Atlet yang berbakat dan berpotensi.


Kriteria Pelajar
1. Murid yang mempunyai bakat dan kemahiran sukan.
2. Murid yang mempunyai susuk tubuh yang sesuai dalam bidang sukan,
kecergasan fizikal yang baik. (Contoh : Ketinggian atlet lelaki 1.5 meter dan atlet
perempuan 1.6 meter)
3. Keupayaan berfikir yang tinggi (Contoh: berkebolehan membuat keputusan
segera dan tepat dalam situasi permainan/ pertandingan)
4. Berkedudukan ranking terbaik dalam kalangan atlet yang terpilih.

tujuan
test
konsep
7. Fair play
Cara atasi :
1. Meningkatkan mutu pengadilan
2. mengenakan dendaan
3. rasa hormat - sikap professional
4. insentif dan hadiah kepada pasukan fair play
8. Permainan tradisional
9. Skim persijilan kejurulatihan
konsep
tujuan
Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan (SPKK)

SPKK adalah suatu piawai kebangsaan bagi pengiktirafan bersistematik (tahap I, II dan
III) bagi keperluan jurulatih dengan membekalkan kursus-kursus secara progresif
dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran para Jurulatih.

SPKK mengandungi komponen asas:
i) Kursus Sains Sukan
Pengajaran tentang prinsip-prinsip asas kejurulatihan dan Sains Sukan yang
dikendalikan oleh Cawangan pengurusan Kejurulatihan, Majlis Sukan Negara (MSN).

ii) Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik
Ceramah dan pengajaran amali tentang kemahiran sukan spesifik, teknik dan
kejurulatihan yang dikendalikan oelh Persatuan-Persatuan Sukan Kebangsaan (PSK)
dan Badan Sukan si peringkat antarabangsa.

iii) Latihan Amali (Praktikum)
Latihan Amali adalah mengikut prosedur dan peraturan-peraturan Persatuan Sukan
Kebangsaan.
Skim Persijilan Kejurulatihan Sukan Kebangsaan
tugas utama Lembaga Kejurulatihan Kebangsaan
mewujudkan Skim persijilan Kejurulatihan Kebangsaan
menyusun dan menggubal kurikulum kejurulatihan
menyelaras segala kegiatan kejurulatihan
melaksanakan apa-apa tugas dari semasa ke semasa
objektif skim ini diwujudkan
melatih, melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang Sains Sukan
menyediakan program yang sistematik untuk menambah bilangan jurulatih
menyelaras dan melaksanakan semua program aktiviti persijilan kejurulatihan pada semua peringkat
KONSEP

Skim Persijilan Kebangsaan ialah satu program pembangunan dan pendidikan kejurulatihan
yang seragam dan berterusan yang mengandungi tiga komponen iaitu:


Sains Sukan
o Prinsip-prinsip am kejurulatihan dan Human Performance
Pengkhususan Sukan
o Kemahiran, Teknik dan strategi khusus kepada sukan-sukan tertentu.
Praktikum
o Practice of Coaching.
OBJEKTIF SKIM

Objektif Skim ini ialah untuk:

melatih, melengkap dan meningkatkan pengetahuan jurulatih dalam bidang-bidang sains
sukan, pengkhususan sukan dan praktikal dengan tujuan dapat memajukan lagi prestasi
dan pencapaian atlet kebangsaan.
mewujudkan satu program yang sistemaik untuk menambah bilangan jurulatih dan
menyediakan peluang-peluang kepada jurulatih meningkatkan pengetahuan
dalam bidang kejurulatihan.
mewujudkan sati sistem dan pendekatan yang profesional serta saintifik dalam bidang
kejurulatihan ke arah memajukan sukan negara.
menyelaras dan melaksanakan semua program dan aktiviti persijilan kejurulatihan di
semua peringkat.

10. langkah2 kerja memajukan ~
11. Konsep pengurusan/pentadbiran

Konsep & Definisi Pentadbiran

Mengikut Daughtrey & Woods ( 1976 ), pentadbiran merupakan koordinasi aktiviti oleh individu
dalam kumpulan yang tersusun. Pentadbiran juga melibatkan pengurusan kakitangan,
perancangan organisasi, penghasilan dan perhubungan awam.

Mengikut Leith ( 1990 )pula, pentadbiran melibatkan perancangan, pengelolaan, bimbingandan
kawalan ke atas sumber-sumber yang wujud untuk menghabiskan kerja yang
diharapkan atau untuk mengarahkan program kepada pencapaian matlamat-matlamattertentu.

Konsep dan definisi pengurusan

Menurut Boles dan Davenport (1976), pengurusan adalah satu proses sosial dibentuk,
disusun untuk mengujudkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli dalam
sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu objektif.

Kesimpulannya, pengelolaan, pentadbir dan pengurus adalah satu fungsi yang sama meliputi
aktiviti-aktiviti merancang, menghimpun dan menganalisis, mengawal dan menyebar
maklumat-maklumat dalam usaha mencapai objektif yang telah ditetapkan.
Pengurusan Sukan
perancangan
penilaian
pengelolaan
pengawalan
pimpinan
penyediaan belanjawan
pengarahan

12. Pengendalian sukan - tanggungjawab/peranan
pengurus sukan

Mengawal dan bertanggungjawab di atas semua peraturan, latihan dan penggalakan ke
arah kemajuan permainan yang di bawah kendaliannya.
Membentuk pasukan sekolah. Menyediakan senarai keperluan / alat dan mencadangkan
pembeliannya melalui kerjasama setiausaha sukan.
Mengatur program latihan dan kegiatan pasukan bagi sepanjang tahun.
Bertindak sebagai pengurus pasukan sekolah.
Memupuk semangat dan minat di kalangan pemain-pemain dengan mengadakan aktiviti
menonton video/filem berkaitan, lawatan dan lain-lain rangsangan.
Menghadiri mesyuarat peringkat sekolah / daerah dan mematuhi keputusan minit
mesyuarat tersebut.
2) Menandatangani Kad Kokurikulum ahlinya dalam setiap pertandingan.
3). Menyediakan dan melengkapkan borang tuntutan tambang, makan dan
minum, pengangkutan
serta keperluan ahlinya dalam acara-acara yang dianjurkan oleh sekolah
/PPD/BAHAGIAN/JPN/KPM
atas persetujuan Pengetua
4) Mendapatkan dan menyimpan surat kebenaran ibubapa/penjaga sebelum
membawa ahli yang terlibat
dalam sesuatu acara di luar kawasan sekolah. Salinan hendaklah diserahkan kepada PK
HEM atau PK
KOKU. untuk makluman.
5). Mengiringi ahlinya yang terlibat dalam acara-acara di luar kawasan sekolah dalam
keadaan selamat
pergi dan balik.
6) Memaklumkan setiap keputusan pertandingan kepada Pengetua, PK KOKU dan S/U
Sukan / S/U
KOKUM untuk makluman dan rekod
7) Membuat laporan/Post Mortem tentang prestasi pasukannya selepas pertandingan
dan serahkan
laporan kepada S/U Sukan S/U KOKUM untuk tindakan selanjutnya (dokumentasi).


Nota PJM 3112 : Soalan Ulangkaji dan Latihan (spot)


Langkah-langkah yang akan dilaksanakan :

(a) Pengendalian Mesyuarat Panitia

- Sebagai pengerusi mesyuarat panitia PJ dan PK.
- Mengarah dan memastikan setiausaha panitia :
Menyediakan agenda mesyuarat panitia selepas berbincang dengan pengerusi.
ii. Menyediakan surat panggilan mesyuarat
iii. Menyediakan minit mesyuarat yang lepas
iv. Membuat tempahan bilik mesyuarat
v. Membuat pesanan minuman/makanan untuk mesyuarat.
vi. Menyediakan laporan tahunan Panitia PJ dan PK.


(b) Pengurusan stor peralatan sukan
i. Pengelolaan Stor Sukan
Mempunyai guru pengawas/penyelia sama ada setiausaha sukan atau guru Pj dan PK yang
bertanggungjawab.
Mempunyai pembantu-pembantu yang terdiri daripada murid-murid bagi menyenangkan tugas
guru penyelia stor.
Peraturan Stor Sukan disenaraikan dengan jelas untuk pengetahuan dan makluman semua
pihak yang ditampal di pintu.
Papan kenyataan - menampal dan mempamerkan notis/risalah tentang sukan.


ii. Penyusunan dan Penyimpanan Alatan
Stor mempunyai kemudahan-kemudahan seperti almari, rak bertingkat, kotak-kotak kayu, bakul,
penyangkut pada dinding untuk menyenangkan simpanan alatan.
Alatan berharga seperti jam randik/`stop watch`, pita ukur, pembesar suara disimpan dalam
almari yang berkunci.
Alatan yang berat seperti peluru/cakera diletakkan di bahagian bawah. Lembing disimpan dengan
mata tajam menghadap ke bawah.
Stor sukan sentiasa dalam keadaan bersih dan kemas


iii. Pengurusan Peralatan
Penyemakan stok alatan sukan dilakukan bagi mengesan kehilangan dan kerosakan alatan.
Mematuhi peraturan penggunaan alatan sukan
Merekodkan alatan yang dikeluarkan dan disimpan semula
Melaporkan kerosakan dan kehilangan alatan.
Memasti dan mengekalkan stor sukan dalam keadaan bersih, kemas dan teratur.
Mempunyai sistem pelabelan untuk memudahkan pengurusan.


iv. Rekabentuk Stor Peralatan Sukan

Stor peralatan sukan mempunyai ciri-ciri rekabentuk seperti i. Ruang - mencukupi
ii. Keselamatan - kukuh dan seboleh-bolehnya ada jeriji.
iii. Kedudukan - berhampiran dengan padang, jimat masa.
iv. Peredaran Udara - mutu dan alat tidak mudah rosak
iv. Pembahagian- disusun dengan kemas dan teratur.
v. Pintu yang sesuai cukup luas menyenangkan simpan
barang yang besar.(c) Kaedah pengajaran dan pembelajaran

Memantau pengajaran PJ dan PK
Penulisan rancangan pelajaran dalam buku rekod pengajaran.

Merancang aktiviti peningkatan prestasi pengajaran dan pembelajaran.
Mengadakan kursus kaedah pengajaran dan pembelajaran PJ untuk pendedahan kepada guru-
guru baru.(d) Pengendalian peperiksaan penggal
Menyediakan jadual pembinaan item soalan peringkat sekolah untuk setiap guru panitia PJ dan
PK.
Memastikan guru-guru PJ menyediakan soalan PJ mengikut takwim peperiksaan sekolah untuk
diselaraskan.
Menyemak soalan PJ supaya mengikut aras yang sesuai dan betul.
Memastikan guru-guru PJ menyemak soalan peperiksaan dan markah diserahkan kepada
setiausaha peperiksaan mengikut tempoh yang diberi.2. Anda telah dipilih untuk menguruskan Program Lawatan Ilmiah ke Kesatuan Olahraga Amatur
Malaysia (KOAM).

Rancangkan satu Ahli Jawatankuasa dan bincangkan tanggungjawab serta peraturan yang perlu
dipatuhi supaya program di atas dapat diuruskan dengan sempurna.


Ahli Jawatankuasa Induk Lawatan Ilmiah ke KOAM

Penaung Projek
Ketua Penasihat
Timbalan Ketua Penasihat
Pensyarah Penasihat

Ahli Jawatankuasa Kerja Lawatan Ilmiah ke KOAM

Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
Bendahari
J/Kuasa Perhubungan/Pengangkutan
J/Kuasa Penginapan
J/Kuasa Persegaran
J/Kuasa Dokumentasi/Pelaporan
J/Kuasa Publisiti
J/Kuasa Cenderahati
J/Kuasa Keselamatan dan Kebajikan
J/Kuasa Peralatan
J/Kuasa Tugas-tugas Khas


Tanggungjawab dan Peraturan Jawatankuasa


Mengikut bidang kuasa masing-masing
Contoh :
I. Setiausaha :
Menguruskan semua urusan rasmi yang berkaitan dengan surat-menyurat.
Koordinasi dengan Pengerusi
Koordinasi dengan Naib Pengerusi

II. J/Kuasa Persegaran :
Menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman pelajar semasa dalam
perjalanan dan semasa berada di tempat lawatan mengikut pekeliling/arahan dari pihak
pentadbiran IPGM Kampus Kota Bharu.
Koordinasi dengan Bendahari projek (bajet)
Koordinasi dengan J/Kuasa Penginapan (urusan makanan)


3. Pilih dua jenis permainan tradisional dan terangkan bagaimana permainan tersebut dimainkan.

Penerangan anda perlu mengambilkira perkara-perkara berikut:

(a) Objektif permainan

(b) Peralatan dan gelanggang

(c) Peraturan permainan

(d) Cara pengelolaan


GALAH PANJANG


(a) Objektif Permainan

Mempromosi permainan tradisional sebagai pertunjukan di pesta-pesta kebudayaan serta
dipertontonkan untuk pelancong oleh golongan dewasa.
Membina agiliti dalam kalangan pemain
(b) Peralatan dan Gelanggang

Tali/tepung/cat untuk garisan.
Gelanggang Permainan

- Sederhana luas
- Di atas tanah, kawasan bertar atau bersimin
dan di atas padang.
- Tiada ukuran khas ( 6-8 meter lebar dan jarak
bagi setiap garisan lintang gelanggang
antara 3 - 4 meter).
- Jumlah garisan lintang bagi awak-awak tidak
terhad, ia mengikut jumlah pemain bagi
setiap pasukan.


(c) Peraturan Permainan
Kesemua pemain pasukan penyerang akan dikira mati jika salah seorang dari mereka dicuit oleh
pemain pasukan bertahan.
Pemain pasukan penyerang tidak boleh berundur kebelakang setelah melepasi garisan
gelanggang, ia dikira mati yang akan menyebabkan pertukaran kedudukan pasukan.
Pasukan penyerang dikira mati jika terdapat pemainnya terkeluar dari garisan gelanggang.
Pasukan penyerang dikira menang jika salah seorang dari pemainnya dapat melepasi kesemua
garisan hingga kembali ke garisan permulaan. Satu mata diberikan kepada pasukan ini dan
permainan akan dijalankan semula.
Mana-mana pasukan yang dapat mengumpul mata tertinggi akan dikira memenangi perlawan
tersebut.
(d) Cara Pengelolaan
Sejurus sebelum permainan dimulakan, ketua pasukan penyerang akan menepuk tangan ketua
pasukan bertahan di petak kepala gelanggang. Ini menandakan permainan sudah dimulakan dan
awak-awak boleh mula menyerang, samada secara individu atau beramai-ramai.
Setiap pemain hendaklah melepasi semua garisan hingga ke garisan belakang sekali dan
kembali semula hingga ke garisan hadapan tanpa dapat dicuit oleh pasukan bertahan. Jika salah
seorang dapat dicuit oleh pasukan bertahan maka pasukan itu dikira mati. Pertukaran kedudukan
akan dilakukan iaitu pasukan yang bertahan akan jadi pasukan penyerang dan sebaliknya.


CONGKAK

(a) Objektif Permainan

Mempromosi permainan tradisional sebagai pertunjukan di pesta-pesta kebudayaan serta
dipertontonkan untuk pelancong oleh golongan dewasa.
Membina kemahiran membilang (matematik) dalam kalangan pemain
Menghiburkan hati pada waktu lapang.

(b) Peralatan dan Gelanggang

Papan congkak
Biji getah
Biji guli
Gelanggang
Boleh bermain dimana-mana sahaja seperti di dalam rumah dan luar rumah.
Menggunakan papan congkak atau lubang yang digali di atas tanah.


SKOP PJM 3112
TAJUK 1
Konsep, Definisi (Beza Maksud Pentadbiran, Pengurusan N Pengelolaan)

PENTADBIRAN :

-Proses menyelaras aktiviti-aktiviti organisasi

-melalui pembentukan matlamat & polisi

-serta menentukan langkah2 yg diambil utk mencapainya


- Tentang apa & bagaimana

- Apa= isi penting kpd pengelolaan organisasi spt pngetahuan
&kemahiran

- Bagaimana = teknik2 pengurusan & prinsip2 yg digunakan kea rah
pncapaian mtlmt organsasi.


PENGURUSAN:

- MENCARI CARA & MENYELESAIKAN KERJA

- Satu usaha

- Untuk mengelola dan menyelesaikan satu tugasan

- Secara bersama orang lain, sekumpulan orang, @ beberapa kmpln

- Semata-mata- untuk mbantu & mcapai objektif sesebuah orga.


- Atasan mbuat polisi/dasar dan keputusan

- Kakitgn melaksana tgs2 rutin yg lbh tperinci

- Atasan mbuat polisi/dasar yg lbh meluas

- Kakitgn melaksana polisi/dsr

Pentadbiran vs pengurusan=
PENGELOLAAN:

- Aspek2 berkaitan 1m 4p ( mengelola, pengarahan, pengawalan,
pengurusan, penyelenggaraan

- Spya= program yg dirncg dpt dilaksana dgn smpurna

- Mgkt prncgn yg disediakan.


SKOP PENGELOLAAN, PENGURUSAN & PENTADBIRAN PJ

Bagaimana ?

- Pengelolaan, pengurusan n ptadbiran PJ adalah

- Cara @ kaedah kita mtadbir & muruskan m/p PJ

- Spya PJ spaya m/p ini dpt dilaksanakan @ di ajar dgn efektif n efesian

- Serta mcapai obj yg diharapkan

Prinsip pengurusan PJ:

A) PJ , mprtgkt n mgekalkan kecergasan

-basaskan domain kognitif n afektif

b) mlhrkn msykt yg akn mjdikan senaman n akt fizikal sbgai budaya,
rutin, n bterusan

c) pljr mguasai kemahiran asas pergerakan n pmainan, ikut kemampuan

- ikut 3 tunjang

d) mlhrkn msykr yg aplikasi pgthuan kshtn n kslmtn dlm kgiatan fizikal

e) mlhrkn msykt yg amal nilai murni, sahsiah n disiplin diri yg sesuai dgn
norma msykt.


Prinsip pengurusan sukan :

a) 1 ak y bksn mbtk kcrgsn n kshtn dr sgi fzikal n mental

b) 1 pglibatan pmbgunan sosial

- Melalui pnyrtaan bramai2 (keluarga, shbt, msykt stmpt, n msykt asing)

c) Kperluan asas manusia- mrangkumi plbagai2 faktor dr kpluaran
fiziologi kpd kpuasan mutlak.


PENGELOLAAN PJ:

- Utamakan unsur pendidikan

- Melalui aktviti2 fizikal,

- Yg merupakan subjek akademik di sek2

- Mempunyai kurikulum trcng &Tatur


PENGURUSAN PJ:

- Merupakan sebarang gabungan kemahiran2 bkaitan dgn:

Ptdbrn

Prncgn

Pngelolaan

Pgarahan

Pgawalan

Pngurusan bajet

Kepimpinan dan

Penilaian

Dlm kntks pkhdmtn bkaitan dgn PJ & Sukan

- 1. Kurikulum PJ

1. Pj m/p teras di sek2 MAS

2. PJ diajar 11 tahun

3. PJ, merangkumi aspk kemahiran, sukan, rek, pen.sukan, n kesihatan

4. PJ digubal utk memenuhi pertumbuhan n perkmbgn indivdu= msykt
seimbg.

5. 3 tunjang=kemahiran, kecergasan, kesukanan

6. 3 tnjag ini mbntu capai objktif pj

7. Utk bntk penghayatan, pljr prlu mmhami, mghayati pgtahuan,kmhrn &
pglaman pj=msykt yg aml gya hdp sihat.

8. Kuriklm pj trncg, dn psktrn kndsf, mglkkn pnp bg mtgktkn potensi pljr
ke thp optimum

- 2. Objektif pj = Btujuan mbntu murid mjdi cergas, mlalui pbljrn akt
fizikal n amln kcrgasan

o Tgkt dn aml kcrgsn berasaskn kshtn & plakuan motor

o Kuasai kemahiran asas dan permainan ikt kemampuan

o Bntk sahsiah & disiplin

o Mbuat kptsn

o Lakukan senaman & aktiviti fizikal sbg rutin harian

o Aplikasi pgthuan kshtan & kslmatn dlm plbagai aktiviti fizikal

- 3. Organisasi

GB/PGTUA-PEN.KANAN AKA GURU PANATIAN PJ SU GURU2 PJ LAIN

- 4. Bidang kuasa ketua Panatia PJ

o Ajk meeting di sek

o Pengerusi meeting pj

o Pastikan rncgn tahunan panatia disediakan

o Agih n simpan SP PJ

o Periksa bku lthn murid

o Rncg pbelian alatan panatia

o Sediakan anggrn prblnjaan panatia

o Rncg latihan dalaman

- 5. Perancangan Belanjawan

o Pelan dn sistem yg sistematik

o Ketua Panatia Pj perlu sedia prancangan belanjawan tahunan

o KP PJ perlu sedia senarai dn susun ikt kpntgn

o Prncgn bljawan ikut pruntukan PJ

- 6. Pengurusan stor pj

1. Stor PJ= Bilik yg digunakan u myimpan brg2 PJ

2. Stor kemas- mmudahkn guru PJ myimpan n mngeluarkan barangan

3. Brgn pj kerap digunakan, jd stor prlu diselenggarakan dgn krjasama
semua pihak.

- Ciri2:

1. KP btnggungjwb mnyelis &mrgka peraturan stor PJ

2. Guru Penyelia Stor=sediakan buku stok bg alatan stor

=menerima & membeli palatan baru

= buku catatan keluar masuk- merekod pgerakan alatan

= mbuat pemeriksaan stok sekurang2nya sekali setahun

Keperluan stor :

1. Ruang

2. Rak

3. Lokasi

4. Tingkap

5. Siling

6. Pedaran udara

7. Keselamatan

8. Pintu

- 7.Penjagaan alatan

1. Alatan berat disusun di tmpt khas, bawah rak simpanan

2. Alatan tajam= letak tegak, matanya ke bawah

3. Tiada alatan bsepah di lantai

4. Alatan logam, ( peluru, cakera, lembing) di lap, u elak karat

5. Alatan kayu, elk lembap, x reput

6. Wujud pedaran udara, spya kering

7. Tdk sesak, mdh ambil barang, u kslmatan

8. Bersih dan kemas


SKOP PENGELOLAAN, PENGURUSAN& PENTADBIRAN SUKAN

Maksud sukan : aktiviti yg diptandingkan mengikut peraturan dan
undang2

- Tlh ditetapkan o satu bdn psekutuan sukan antarabangsa


PENGELOLAAN SUKAN:

- Segala aspek

- Mengelola dan menyertai permainan

- Serta mengelola dan menyertai pasukan

- Utk ptndgn yg lbh formal


PENGURUSAN SUKAN

- Sukan = bentuk permainan yg dikelolakan dgn tatur

- Dan mpnyai unsur ptandingan

- TANPA PTANDINGAN= permainan & rekreasi

- Sukan, mlbtkn prncgn, kmhrn motor dn strategi

- Merupakan sebarang gabungan kemahiran2 bkaitan dgn:

Ptdbrn

Prncgn

Pngelolaan

Pgarahan

Pgawalan

Pngurusan bajet

Kepimpinan dan

Penilaian

Dlm kntks pkhdmtn bkaitan dgn PJ & SukaNPENTADBIRAN SUKAN

- Diatur oleh badan amatur & professional

- KBS Mengelola & mtadbirkan psatuan sukan

- MSN badan btggjwb mnyelaras bdn2 sukan di bwh naungannya

- Dasar Sukan Negaradi pknl o KBS, 20 JAN 1988BUKTI piktirafan
kerajaan thdp kemajuan sukan Negara.
3 elemen utama, menentukan kjyaan dlm sesebuah ptdbiran n
pngelolaan PJ&SUKAN:

1. Persediaan professional

2. Sikap professional

3. Pkmbgn professional


Cari maklumat :

Skop Kerja Pengurus Dan Pentadbir

Pengurus Bawahan- Gred Rendah, Teknikal

Pengurus Pertengahan- Bawa Maklumat Dari Atasan Kpd Bawahan,
Teoritikal Dan Praktikal

Pengurus Atasan- Perancang, Lbh Kpd TeoritikalTAJUK 2
Perlembagaan: Undang2 Persatuan, Belanjawan Jatuh Pada Undang2
Keberapa.

PERLEMBAGAAN ORAGANISASI BADAN SUKAN KEBANGSAAN:

- Mrupakan asas pengurusan n pntdbiran orga sukan

- Peraturan n undang2 Tubuh bg orga sukan

- Plmbgaan, tcatat butiran, idea bg ahli2 psatuan mtadbir n
mgurusakan organisasi tsbt.

- Plmbagaan orga, dirgka ikt khndk n keadaan smsa.

- Sbrg pindaan/prubahan dlm prlmbgaan, ikut ketetpan n prinsip yg
tkndg dlm plmbgaan itu sndiri.

- Smua orga skn, ada plmbgaan sndiri

- Sejauh mana diberi tmpt yg swajarnya, bgntg kpd pndrian ahli2 ptbhn
skn m;beri pghrgaan thdpnya

- Amnya, ada 21 peraturan/undang2 yg dknli sbg artikel.

Artikel 11 kewangan

Seksyen 1: Tahun kewangan
Seksyan 2: Yuran Masuk n Yuran Tahunan
Seksyen 3: Kumpulan Wang Persatuan
Seksyen 4: Sistem kewangan
Pentadbiran Organisasi Sukan: Tugas Pengerusi, Naib Pengerusi, Semua
Tugas Ajk.
Perbandingan Pengelolaan Sukan Dan Lawatan: Beza Pada Ajk Teknikal,
Contohnya Dalam Amali Permainan Tradisional, dan Lawatan. Ajk Induk,
Sama.


PENGENDALIAN MESYUARAT- MEMO PERLU SIAP BILA, MINIT,
APA ITU AHLI KORUM, SUSUNAN PANEL2 DLM MESYUARAT,
TEMPAT DUDUK PENGERUSI, NAIB PENGERUSI, SU, BENDARI DAN
SETERUSNYA, KEDUDUKAN VIP, BERAPA BILANGAN KERUSI.


Sebelum msyurat:

1. Berbincang (tarikh, masa, agenda)

2. Tempahan (b.mesyuarat)

3. Kemudahan (tmpt slsa, palatan mnckpi)

4. Kertas kerja/minit mesy. Terdahulu tindakan SU n urusetia

- 15 hari sebelum msyrt


Menyusun agenda mesyuarat

1. Maksud presidn bncg dgn su pkara yg hndk dibncgkan.

2. Rangka - ringkasan tajuk2 yg dibncgkan

3. Salinan presiden lbh lngkp bbnding yg diedarkn kpd ahli2

4. Salinan su lbh lngkp n tprnci, utk mdh catat, n pindah dlm minit.


Urutan agenda mesyurat:

1. Pbukaan mesyuarat

2. Pngesahan minit yg lalu

3. Pkra bbgkt

4. Laporan bendahari

5. Laporan su

6. Agenda msyrt

7. Hal2 lain

8. Mntpkan tarikh msyrt akn dtg

9. Penangguhan msyrt.

Notis mesyuarat :
Cara pkhabaran: - mulut, kertas notis, papan notis, media massa.
Tempoh notis :- 21 hari (pkara khas), 10 hari (pkara biasa)

Semasa msyurat:

Sbg presiden : a) kaedah pengendalian mesyuarat

b) pembukaan

c) pengesahan

d) pkara bbangkit

e) pandangan

f)menamatkan mesyuarat.


Kaedah pengendalian mesyuarat:

1. Pengerusi-pastikan korum ckp

2. Bg msyrt jkuasa, korum= > 50% ahli2 dlm jkuasa pnh.

3. Adakala korum msyrt ditentukan o prturan msyrt ptbhn/plmbgaan
psatuan

4. Presiden, blh tggu < 15/30 minit utk korum penuh 5. Slps itu, kalu x
ckp korum, msyrt batal. 1 msyrt baru dipnggl. 6. Su rekod pmbtln msyrt,
sbb x ckp korum. 7. Pbncgn x forml, blh diadakan tnpa rkd n kuasa.
Pbukaan msyrt: 1. Agenda, minit yg lalu diedrkn, pd ahli yg x bawa. 2.
Stlh pgrusi pstikn korum ckp, isytihar msyt dimulakan dgn rasmi. 3.
Pgrusi, ucp kata aluan, tq pd yg hdr dlm msyrt. 4. Jk ada ahli baru, pgrusi
bt pngnln. 5. Jk msyrt ptma kali, pgrusi mnyatakan tujuan msyrt
diadakan. 6. Pgrusi baca agenda. 7. Su baca minit msyrt yg lalu. 8. Pgrusi
btnya kpd mana2 ahli, yg ingin mcdgkn sbrg pd minit. 9. Hanya
pembetulan ejaan, yg ttggl, n salah catat shja. Bkn + @ ubah.
Pengesahan minit: 1. Bagi stp pmbtln, pgrusi perlu tandatangan ringkas.
2. Slps tu, prusi pelawa cdgn utk sokong minit msyrt disahkan. 3.
Pcdng/pnykong, msti yg hadir dlm msyrt lps. 4. Jk x, minit dianggp x
sah, krn mrka psti tdk tahu apa yg sbnrnya blaku dlm msyrt lalu. 5. Stlh,
sah. Pgrusi tandatgn. Perkara berbangkit: 1. Agenda slps sah minit. 2.
Smua ahli tliti pkara2 yg tcatat dlm minit. Ahli2 blh mbgktkan soalan utk
dijawab olh su/org yg bkenaan ditugaskan. 3. Hanya dibnrkn, minta
maklumat shja. 4. Pbncgn baru/tmbhn thdp pkra bbgkt adlh x dibnrkn
sama skali. 5. Slps tu, balih pd agnda lain. Pandangan : 1. Pgrusi bskp
bkcuali. 2. Pgrusi, manalisis n mjlskan fakta yg dibntgkan. 3. Btujuan=
para ahli memahami mslh yg dihadapi o psatuan, agar dpt buat kptsn yg
tpt. 4. Sgla pkra yg diptskan, dptggjwbkan kpd smua ahli. Menamatkan
mesyuarat 1. Pgrusi, btndk ttp msyrt secara rasmi.. (dgn ini..) 2. Ucp tq.
3. Tetapkan tarikh msyrt akn dtg.


BELANJAWAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN- APA MAKSUD
BELANJAWAN (PERBELANJAAN, DAN PENDAPATAN).
Maksud belanjawan : - Prancangan program - yg dinyatakan dlm bntk
kewangan. - Anggaran pendapatan & pblnjaan dlm tmph setahun.
Pengurusan kewangan : Merangka Belanjawan - Pblnjaan, basaskan
aktiviti program sukan, ikt keutamaan. - Semak akaun pblnjaan n pdptn
bg tahun lalu, n tahun semasa. - Belanjawan, susun ikut butiran ttentu
spt: a) Pblnjaan mengurus ( sewa pjbt) b) Kos pembangunan ( msyrt,
ptndgn, hantar pasukan, program latihan) - Pndptn psatuan, prlu difkr
uk rangka blnjawan. - Anggaran bljawan, di bntg dlm msyrt Agung
Tahunan tuk diluluskan. Ahli2 yg bertanggungjawab mgenai kewangan
psatuan: 1. Bendahari. 2. Su 3. Presiden/pgrusi. Peraturan kwangan: 1.
Wang masuk dlm bank- yg dittpkn o psatuan msg2. 2. Sgla pmbyrn, sbk2
dgn cek. 3. Wang keluar masuk, ditadbir o bendahari=buku kira2, n
rekod kewangan. 4. Bendahari, sedia penyata bulanan, utk bntg dlm
msyrk bulanan jkuasa. 5. Penyata Bulanan kewangan, 4 kolum -bayaran
masuk -yuran bulanan -yuran tgantung -byrn yg diterima 6. Bendahari,
sedia Penyata Kewangan Thunan, utk bntg dlm msyrt Agung Tahunan. 7.
Sgla pblnjaan hdklah diluluskan o jkuasa menerusi baucar yg ditentukan.
8. Bendaharai, x blh simpan wang lbh dari yg dittpkn olh plmbgaan
psatuan. 9. Cek, ditandatangani o pgawai yg ditentukan saja, bendari &
pengerus, @bendahari & su 10. Jraudit dlm n/or luar hdklah mmeriksa
pngurusan kewangan & mbuat laporan kpd Majlis jkuasa n msyrt agung.
11. Bendahari, sedia anggaran pendapatan, n pblnjaan bg tahun
kewangan berikutnya utk diluluskan o msyrt agung tahunan. 12. Sgla
pbljaan x blh lbh anggaran yg diluluskan. Cari : - Susunan panel dlm
mesyuarat - Pbzaan pblnjaan n pendapatan - Pentadbiran Organisasi
Sukan: Tugas Pengerusi, Naib Pengerusi, Semua Tugas Ajk. TAJUK 3 a)
Kepimpinan KEPIMPINAN-MAKSUD, MAKSUD PEMIMPIN, ADAKAH SEMUA
LAYAK JADI PEMIMPIN, Maksud pemimpin: - Leaders are individuals who
establish direction for working group of individuals, who gain commitment
from these group members to this direction, and who then motivate these
members to achieve the directions outcome. Pemimpimpn berkesan: -
Bermula dgn komunikasi berkesan - Mbwa kpd pghargaan - Menghala kpd
pgruh kepimpinan berkesan. Komunikasi-> penghargaan-> kepimpinan

Maksud kepimpinan:
- Kemampuan untk mndptkan pengikut (Georges, 1987)

Kepimpinan formal:

- Tugas dilaksanakan o pemimpin formal

- Ahli organisasi yg diberi autoriti mgetuai staf-mncpi matlamat bersama

- Con: MSN, Ketua Pengarah-pemimpin formal.

Kepimpinan x formal:

- X rsmi dlm sesebuah organisasi

- Mgkn bPengaruh, tetapi tiada autoriti

- Jka pemimpin x forml ramai, = psktrn x sht

- Cnth: pkrja seni0r, mbri bimbngn kpd pkrja novis


PERBEZAAN PEMIMPIN, PENGURUS DAN PENTADBIR.

Peranan pemimpin:

- Mewujudkan suasana perubahan

- Menyelesaikan masalah

- Sebagai pentadbir

- Memberikan motivasi

Peranan pengurus:

- Kepimpinan

- Menyediakan ruang kerja

- Mengusai rangkaian kerja

- Perancangan dalaman

- Pegantara organisasi

Peranan pentadbir:


Sumber kuasa pemimpin sukan:

1. KEPAKARAN= ada kemahiran sukan

2. JAWATAN= ada autoriti

3. HUKUMAN=dpt menyedarkan atlit, jk melakukan kslhn, hkmn diberikan.

4. HORMAT= dlm pasukan

5. GANJARAN= dpt mgwl ganjaran kpd atlit.

b) Mengenal pasti dan penggunaan sumber
KENAL PASTI PENGGUNAAN SUMBER- DI SEKOLAH, APA MAKSUD
SUMBER MANUSIA?

Sumber dlm bidang sukan:

- Alat,

- Kelengkapan

- Kemudahan

- Bantuan

- Sokongan

- Yg harus diproleh utk mcpai sesuatu matlamat sukan.

c) Pngurusan sumber manusia
Maksud sumber manusia?

Penggunaan sumber manusia:

Definisi;

- Pengurusan sumber manusia sbg fungsi yg dilaksanakan secara
bersistem

- Bg memudahkan penggunaan sumber manusia scara berkesan

- Untk mcpai matlamat organisasi & individu


Tujuan :

- Memastikan manusia yg diambil bekerja o sesebuah organisasi sukan

- Digunakan dgn berkesan dan cekap

- Bagi membolehkan mrka menyumbang kpd pencapaian matlamat & obj
organisasi berkenaan.

Fungsi sumber manusia:

1- Merujuk kpd tgs & kerja organisasi dl usaha mbri & menyelaraskan
sumber manusia

2- Meliputi kompenen2:

a. Analisis pekerjaan

b. Perancangan

c. Perekrutan

d. Pemilihan

e. Latihan, orentasi & pembangunan

f. Penilaian prestasi

g. Ganjaran/pampas an

h. Keselamatan & kesihatan pekerja

d) Bekerja dgn sukarelawan
BEKERJA DGN SUKARELAWAN-

BAGAIMANA MENGENDALIKAN PROGRAM TANPA SUKARELAWAN?


DI MANA MAHU MENDAPATKAN SUKARELAWAN?


SIAPA YG BOLEH JADI SUKARELAWAN (IBU BAPA, NGO).

Siapa itu sukarelawan:

- Individu/ kumpulan yg memberikan prkhdmatan & sokongan utk tjuan
prkmbgn dan kemajuan sukan.

- Kerjasama/ bantuan mereka- mgurangkan kos penyelenggaraan &
pengurusan sukan

- Pemimpin/pengurus/pengelola sukan- prlu mberi dorongan & galakan
kpd smu sukarelawan- utk meberi ksmptn kpd smu golongn mberi
sumbngn kdp sukan.

Sebab2 mjdi sukarelawan dlm bdg sukan:

- Brkhdmat u masyarkt

- Keperluan msykt

- Penglibatan keluarga

- Penghormatan

- Keperluan bergaul

- Kepentingan kebendaan

Kategori sukarelawan:

1. KEPIMPINAN PENTADBIR

- AJK kerja

- Con: SU, Bendahari

- Boleh jd Ahli Lembaga Persatuan Sukan

- Perlu ada masa

- Ada kebolehan, kemampuan n kelayakan dlm bdg tertentu

- Bertujuan-memudahkan mrk mlksanakn tgsn yg dipertanggungjwb
secara sistematik dan efesien.


2.KEPIMPINAN TEKNIKAL SUKAN

- jurulatih, pengawai, fisioterapi

- harus ada pgthuan, pglaman, dan kelayakan dlm sukan trtentu

- arif n bergerak cergas dlm sukan yg diceburi

- con yg ada kelulusan=pendidik

Con yg ada pglaman= ahli2 sukan, jurulatih, pelajar PJ/SS@ yg terlibat
dlm latihan kursus professional yg lain.


3.PERKHIDMATAN bukan PROFESIONAL

- prkhdmtn dlm tugas2 bkn bercorak professional

-con:hal2 berkaitan pendaftaran/ penyediaan alatan

-jga bdg mproleh dana utk persatuan sukan

- kurang kelulusan, tetapi mpunyai bnyk masa luang utk mlbtkan dr dlm
prgrm sukan brpanjangan.


Kriteria pemilihan & penempatan sukarelawan sukan:

- Jangka masa kejohanan

- Keperluan kerja

- Sikap bekerja

SIAPA YG BOLEH JADI SUKARELAWAN (IBU BAPA, NGO).

Sumber2 sukarelawan:

1. Individu yg pernah terlibat dlm sukan

2. Ahli keluarga para peserta program

3. Pesara staf kerajaan/swasta

4. Ahli2 profesional PJ- CON: guru/pentadbir sekolah

5. Pelajar yg sdng dlm latihan professional con: guru pelatih/siswa PJ

6. Ahli2 persatuan sukan

7. Suri rumah yg aktif dlm bdg sukan

8. Warganegara yg amat berminat dlm prkmbgn& pmbangunan sukan

9. Staf kerajaan (askar/polis) & staf swasta-suka mlbtkan dri secara aktif
flm program sukan


e) SUMBER KEWANGAN
SUMBER KEWANGAN- PERTAMA, PERUNTUKAN DARI KPM, SEKOLAH
GRED A, B, BERAPA RIBU? KEDUA, DERMA, KETIGA YURAN KEAHLIAN.


SUMBER DANA PERSATUAN SUKAN:

1. Yuran ahli persatuan sndiri.

2. Yuran pendaftaran ahli2 baru.

3. Pungutan yuran bulanan/tahunan

4. Program amal( sukaneka/pertunjukan kebudayaan)

5. Pesta Ria-jual makanan/minumam/alt sukan

6. Majlis sosial-makan malam/surat rayuan memohon derma

7. Penajaan kursus2 sukan & permainan & jualan kraftangan tmptan.

8. Jualan cenderamata

9. Prtndgn sukan mganjurkan permainan-golf

10. Prtndgn walkton/ jogathon

11. Mngadakan Hari Bendera/Tayangan Perdana

12. Peruntukan drpd kerajaan

13. Tajaan drpd syarikat swasta-CELOM

14. Ahli2 korporat- mghulurkan bantuan sbg khdmt msykt.

15. Smbgn drpd warganegara yg minat sukan.


F)PERANCANGAN
PERANCANGAN-RUJUK PJ PADA SUKATAN PELAJARAN, UNTUK
KOKURIKULUM DAN SUKAN, RUJUK KALENDER SUKAN YG DIKELUARKAN
OLH MSN.


DEFINISI PERANCANGAN:

- Merupakan usaha mengenal pasti & menentukan tindakan yg bakal di
ambil

- O sesebuah organisasi yg mlbtkan aspek2 teknikal & kemanusiaan

PROSEDUR PELAKSANAAN PERANCANGAN:

1. Sedia kertas kerja program

2. Mesyuarat, bincang kontan kertas kerja

3. Diluluskan/dipersetujui

4. Program dilaksanakan spt dirancang

MENGAPA PERLU MERANCANG:

1. Mcpai kejayaan lbh baik, melalui kptsn pengurus yg bijaksana.

2. Mengambil kira idea sbhgian besar ahli orga.

3. Memantau & mprbaiki urusan harian.

4. Mbuat kptsn adil & selaras dgn objktf organisasi.

5. Mncari cara lain sbg pilihan mlksanakan krja.

PRINSIP PERANCANGAN:

1. Kepentingan

- Pengurusan sumber

- Mengawasi prbrlanjaan

- Menyelaraskan kerja

- Menangani masalah pengurusan

- Peluang & faedah pengurusan

2. Konsep

- Memenuhi wawasan organisasi

- Maklumat lengkap-sokongan data

- Kualiti diutamakan

- Kawalan & penilaian prestasi

- Praktikal & logic

- Pengguna & cita rasa mereka

3. Sistem-

- Rancang

- Tempat

- Tujuan

- Falsafah

- Prioroti

- polisi

4. Peranan pengurus-

- Kepimpinan

- Menyediakan ruang kerja

- Mengusai rangkaian kerja

- Perancangan dalaman

- Pengantara organisasi

5. Proses-

- Menetapkan matlamat

- Menilai keperluan sumber

- Membuat ramalan

- Menentukan jenis perancangan

6. Penilaian-

- Ciri2 utama perancangan

- Penyelidikan

- Perancangan sistematik & efektifg) Penyelesaian Masalah
MASALAH PJ DI SEKOLAH:

1. guru opsyen, n bukan opsyen,(house traning)

2. penggunaan sumber, alatan, (penyusunan jadual waktu antara
pelaksanaan pj dan pk),

3. mslh pelajar x tukar baju pj.

PENDEKATAN RASIONAL MENYELESAIKAN MASALAH:

1. Mbntk, mgakui & mentafsirkan mslh dgn jelas, pdt & ringkas.

2. Mengenal pasti, menganalisis & menerangkan faktor2 yg berkaitan dgn
mslh yg dihadapi.

3. Mengumpul maklumat & pgthuan tntg mslh yg brlaku.

4. Memikirkan sgla penyelesaian yg mgkn tntg mslh.

5. Memilih penyelesaian alternative

6. Menguji penyelesaian yg dicdgkan itu dgn tepat & menilai kptsn ujian
yg tlh dikaji dan diuji itu.

6 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN YG AFEKTIF:

1. Kenal pasti keperluan, situasi & masalah

2. Diagnosis & analisis sebab

3. Pembentukan alternatif

4. Pemilihan alternative

5. Perlaksanaan alternative

6. Penilaian dan maklum balas.

MEMBUAT KEPUTUSAN:

1. Mentafsir objektif

2. Pengumpulan maklumat

3. Pecambahan fikiran

4. Penilaian & keputusan

GAYA PENYELESAIAN MASALAH:

1. Autokratik

2. Mempaparkan maklumat

3. Perundingan

4. Perbincangan

5. Perwakilan

h) Penilaian
DEFINISI PENILAIAN-

- Merupakan perkara mustahak yg pelu dilakukan

- Terhdp sebarang program & kegiatan sesebuah persatuan/pertubuhan
sukan.

- Kerana

- Penilaian mencerminkan perjalanan, pengurusan, dasar, struktur, &
latihan

- Dlm sesebuah persatuan sukanBENTUK PENILAIAN:

- KECERGASAN( SEGAK),

- UKJK,

- PENILAIAN KEMAHIRAN UNTUK UJI KEMAHIRAN,

- KESUKANAN(FOLIO),

- BIDANG SUKAN (BATERI2 UJIAN, BLIP TEST (IKUT BUNYI BLIP) ),

- PRESTASI DARI SEMASA KE SEMASA.

KEPENTINGAN PENILAIAN:

1. Perubahan-

Tahap kemjuan yg diketahui, memberi perubahan & pembangunan trhdp
persatuan sukan tsbt secara berterusan.

2. Golongan-

Dgn penilaian- wjd golongan yg menitikberatkan kestabilan dlm
pengurusan sukan, & wjd golongan yg mementingkan perubahan yg perlu
dlm pntadbiran sukan.

3. Kerjasama-

Mwujudkan krjasama dlm klngn ahli2 sukn dlm persatuan-kolaborasi u
tgktkan kemajuan.


BIDANG2 PENILAIAN PERSATUAN SUKAN:

1. Penialian program

2. Penilaian terhadap kemudahan

3. Penilaian terhadap ahli2 sukarelawan

4. Penilaian trhdp perhubungan persatuan sukan

5. Penilaian trhdp aktiviti sukan

PENGELOLAAN/ PROSEDUR DLM PENILAIAN:

1. Tempat

- Sunyi, aman

- Kwsan yg sesuai utk ujian

- Kwsan dan peralatan yg digunakan utk ujian praktikal

-

2. Peralatan

- Jam randik, tali, bola, kad skor, alat2 tulis/alatan utk ujian


3. Pembantu

- Tentukan tugasan n tggjwb pembantu

- Lantik ketua kumpulan

- Pencatat masa, & pencatat skor, prlu dilantik untk memberikan skor.

4. Masa

- Tarikh ujian diumumkan secara meluas.

5. Melaksanakan ujian

- Terangkan tujuan ujian dilakukan

- Adakan demonstrasi

- Maklumkan tntg sistem pemberian markah

- Beri peluang mencuba

6. Waktu ujian

- Smu pesrta perlu lakukan pemanasan badan sblm melakukan ujian

- Kurangkan ketegangan pserta- memberikan motivasi, n suasana ceria

- Pembantu, harus beri galakan kpd peserta.


7. Penilaian

- Tentukan semua pesrta fahm mksud skor

- Rekod skor-utk rujukan msa depan.

i) Komunikasi
DEFINISI: Proses komunikasi wjd hsl drpd interaksi dan perbuatan ahli2
dlm organisasi & juga msykt global. (Omardin, 1998)

KOMUNIKASI-BENTUK2 KOMUNIKASI YG DIGUNAKAN DLM SUKAN
(LISAN N BKN LISAN), PROSES PENGHANTARAN MAKLUMAT, PEMBERI
MAKLUMAT, PENERIMA MAKLUMAT.


TUJUAN:

1. Mewjdkan dn menyebarkan maklumat- tntg pertubuhan sukan dlm
klgn ahli2 juga msykt

2. Mengambang, memaju & memperluaskan perancangan u capai visi n
misi pertubuhan sukan.

3. Mengelola sumber n tenaga manusia0 dgn efesian

4. Memilih, mengembangkan bakat, meninggikan taraf & memajukan
kedudukan ahli2 sukan dlm msykt.

5. Membimbing, mgarah, memotivasikan & mewujudkan iklim- agar ahli2
sukan gemar memberikan sumbangan.

6. Mgwl perilaku dlm prkhdmatan kemsyarakatan, krja2 persatuan sukan.

7. Memberi prkhdmatan perundingan pd ahli2 prstuan- sedia prkhdmtan
bercorak kemasyarakatn.

KAEDAH KOMUNIKASI:

1. Bertulis

- Memo

- Faksimili

- Surat dn pekeliling

- Internet

- Buletin surat berita

- Kenyataan akhbar

- Iklan

2. Bersemuka

- Mensyuarat

- Video konfrans

- Persidangan/bengkel/seminar

JENIS KOMUNIKASI:

1. Sehala-

- Pengirim mnghantar maklumat pd penerima

- Penerima x trlibat sepnhny dlm komunikasi

- Maklumat prlu jelas, tepat, ringkas, mudah difahami

- Con:iklan

1. Dua hala

- Pentadbir (pengirim) perlu maklum bls drpd penerima- dgn segera.

- Proses komunikasi diimplimentasikan secara maks & efektif

j) Teknologi dalam Sukan
TEKNOLOGI DLM SUKAN- VIDEO, BIOMEKANIL. PSYIKOLOGI (MAKMAL),
ANATOMI, FISOLOGI, BIOMEKANIK, PERKEMBANGAN DAN
PERTUMBUHAN KANAK-KANAK, APA TEKNOLOGI YG SESUAI? BOLA
SEPAK(TERKINI REFRI GUNA EARPHONE), TENIS I-HOKE), ALATAN DLM
MAKMAL YG MEMBEZAKAN BIOMEKANIL, ANATOMI, DAN FISIOLOGI.


Sejarah telekomunikasi dlm sukan:

- 1896- Sukan Olimpik moden yg pertama, di Athens, guna Faksimili

- 1924- Sukan Olimpik Musim Sejuk-Chamonix- Saluran radio pertama.

- 1964- Olimpik di Tokyo- TV

- Prkmbgn TM, sistem hardware, mudahkan pengelolaan sukan- computer,
papan skor, kwln masa digital.

- Prkmbngn multimedia- software, dvd, cd rom, internet mudahkan atlit,
jurulatih, para pgurus/pntdbr-tgkt prestasi sukan.

- Penggunaan kamera digital, & sistem software Dartfish- tgkt aspek
kejurulatihan mereka.

Kepentingan sains sukan:

1. Prestasi sukan

2. Kesihatan

3. Rekreasi

4. Ekonomi

5. Kerjaya


Soalan Ulangkaji PJM3112. (Sila jawab dan bincangkan)

1. Definisi pengurusan sumber manusia : (Pengurusan sumber manusia merangkumi penggabungan
semua twenaga pekerja yag pelbagai ke arah mencapai matlamat persatuan sukan.)

a) Berikan 5 fungsi pengurusan sumber manusia yg meliputi pelbagai aktiviti yg memberi kesan
signifikan kpd semua bahagian dlm sebuah organisasi.

2. Atlet negara yg berjaya dlm Temasya Sukan jika diberikan ganjaran terutamanya dlm bentuk wang
tunai sebagai menghargai kejayaan mereka;
a) Huraikan 5 kebaikan dan 5 kelemahan pemberian insentif kepada atlet.

3. Jika anda dipertanggungjawabkan untuk menguruskan peralatan sukan, aspek penyemakan stok
adalah ptg bagi memastikan peralatan sukan tidak hilang dan dpt mengesan kerosakan alatan.
a) Huraikan bagaimana proses penyimpanan alatan sukan dijalankan berdasarkan kriteria susun atur
alatan dan rasionalmnya.

Anda mungkin juga menyukai