Anda di halaman 1dari 22

LAMPIRAN A

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
____________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami: Bil(20)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 5 Januari, 2010
Pengurus Pasukan Bola Sepak,
SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________

Tuan/Puan,

MESYUARAT KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2010

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa satu mesyuarat berkaitan perkara di atas akan
diadakan pada ketetapan seperti berikut:-

Tarikh : 13 Januari, 2010.


Hari : Selasa.
Masa : 3.00 petang.
Tempat : Bilik Mesyuarat
SK.Sungai Setar, Nibong Tebal.

3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:


3.1 Ucapan Pengerusi Pengelola Pertandingan.
3.2 Ucapan Pengerusi/Setiausaha Zon/Wakil.
3.2 Taklimat Penyelaras Teknik MSSPP Zon.
3.3 Taklimat Penyelaras Pengadil MSSPP Zon.
3.4 Penetapan Tarikh dan Tempat Pertandingan.
3.5 Pengesahan Penyertaan.
3.6 Undian Kumpulan.
3.7 Hal-Hal Lain.

4. Sehubungan itu, tuan/puan/wakil adalah dijemput hadir ke mesyuarat berkenaan. Sekiranya


tiada wakil yang hadir, sekolah tuan/puan adalah dianggap tidak berminat untuk menyertai kejohanan
berkenaan.

5. Kehadiran dan kerjasama pihak tuan/puan sangatlah dihargai bagi menjamin kelancaran
kejohanan ini dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan/puan


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k. 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
LAMPIRAN B – sekolah rendah

BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN


PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP
ZON ........................................ TAHUN 2010

Saya __________________________________________________ No.KP: _________________________

sebagai _____________________________ bagi pasukan sekolah ________________________________

* bersetuju / tidak bersetuju menyertai pertandingan _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Kami bersetuju untuk mematuhi semua perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, syarat-


syarat dan pekeliling-pekeliling oleh MSSPP untuk menyertai pertandingan ini.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

________________________
(Tandatangan & Cop Sekolah)

NAMA
NO.KAD PENGENALAN
TARIKH
JAWATAN
NO.TELEFON

UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA

Permohonan diluluskan / di tolak

No.Pendaftaran: _____________ ____________________________


Setiausaha Pengelola

* Sila potong yang tidak berkenaan.


LAMPIRAN B – sekolah
menengah
BORANG PENGESAHAN PENYERTAAN
PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP
ZON ....................................TAHUN 2010

Saya __________________________________________________ No.KP: _________________________

sebagai _____________________________ bagi pasukan sekolah ________________________________

* bersetuju / tidak bersetuju menyertai pertandingan _____________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Kami bersetuju untuk mematuhi semua perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, syarat-


syarat dan pekeliling-pekeliling oleh MSSPP untuk menyertai pertandingan ini.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

________________________
(Tandatangan & Cop Sekolah)

NAMA
NO.KAD PENGENALAN
TARIKH
JAWATAN
NO.TELEFON

UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA

Permohonan diluluskan / di tolak

No.Pendaftaran: _____________ ____________________________


Setiausaha Pengelola

* Sila potong yang tidak berkenaan.


LAMPIRAN B – sekolah rendah
menengah
BORANG PENDAFTARAN PEMAIN
ZON ............................... TAHUN 2010
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK
SEKOLAH : _________________________________
JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 12 TKB

Nama Pemain : _______________________________________________________

BORANG
Alamat PemainPENDAFTARAN PEMAIN
: _______________________________________________________
ZON ................................ TAHUN 2010
_______________________________________________________ Lekatkan gambar
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK ukuran passport
SEKOLAH : _________________________________
No.Kad Pengenalan: ______________________ No.Telefon (rumah) : ________________ di sini
JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 15 TKB / 18 TKB
No.Daftar Sekolah : ___________________ No.Pendaftaran Pelajar : ________________
Nama Pemain : _______________________________________________________
AKUAN KEBENARAN IBU BAPA/PENJAGA
Alamat Pemain : _______________________________________________________
_______________________________________________________ Lekatkan gambar
Nama Ibu/Bapa/Penjaga: ___________________________________________ No.KP: ________________________
ukuran passport
No.Telefon
No.Kad (pejabat): ______________________
Pengenalan: _______________________________ No.Telefon
No.Telefon (rumah) Bimbit: ______________________________
: ________________ di sini
Saya ibu/bapa/penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar
terbaru adalah
No.Daftar betul.
Sekolah Saya juga membenarkan
: ___________________ anak/jagaan Pelajar
No.Pendaftaran saya didaftarkan sebagai pemain BOLA SEPAK untuk
: ________________
pasukan ________________________ dan bersetuju mematuhi perlembagaan, undang-undang, peraturan, pekeliling
dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini. Saya juga yakin pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan
AKUAN KEBENARAN
akan mengambil langkah-langkah keselamatan IBU BAPA/PENJAGA
dan pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut.

Tandatangan : ____________________ Tarikh: _________________________


Nama Ibu/Bapa/Penjaga: ___________________________________________ No.KP: ________________________
No.Telefon (pejabat): _______________________________ No.Telefon Bimbit: ______________________________
Saya ibu/bapa/penjaga kepada
AKUAN pelajar di atas mengesahkan
PENGETUA/GURU segala PENOLONG
BESAR/GURU keterangan di atas adalah benar dan gambar
KANAN
terbaru adalah betul. Saya juga membenarkan anak/jagaan saya didaftarkan sebagai pemain BOLA SEPAK untuk
pasukan ________________________ dan bersetuju mematuhi perlembagaan, undang-undang, peraturan, pekeliling
dan
Namasyarat-syarat mengenai _______________________________________
Pengetua/GP.Kanan: pertandingan ini. Saya juga yakin pihak tuan sentiasa memberikan
No.Telefon segala
Sekolah: penerangan dan
_______________
akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan yang diperlukan sepanjang kejohanan tersebut.
Alamat Sekolah : ________________________________________________________________________________
Tandatangan : ____________________ Tarikh: _________________________
________________________________________________________________________________

AKUAN
Saya mengesahkan segala PENGETUA/GURU
keterangan di atas adalahBESAR/GURU PENOLONG
betul dan gambar KANAN
di atas adalah terbaru dan benar.

__________________________________ ________________________
Nama (Tandatangan
Pengetua/GP.Kanan:
dan cop_______________________________________
rasmi) No.Telefon Sekolah: _______________
Tarikh

Alamat Sekolah : ________________________________________________________________________________


AKUAN PENGURUS PASUKAN/SETIAUSAHA AGUNG MSSM NEGERI/KETUA UNIT SUKAN JPN
________________________________________________________________________________

Diakuimengesahkan
Saya penama di atassegala
adalahketerangan
ahli pasukandiini yang
atas menyertai
adalah betulkejohanan/pertandingan Majlisterbaru
dan gambar di atas adalah Sukan dan
Sekolah-Sekolah
benar.
Malaysia (MSSM) dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.
__________________________________ ________________________
__________________________________
(Tandatangan dan cop rasmi) ________________________________________________
Tarikh
(Pengurus Pasukan) (Setiausaha Agung MSSM Negeri/Ketua Unit Sukan Negeri)

Nama :AKUAN PENGURUS PASUKAN/SETIAUSAHA Cop AGUNGRasmiMSSM


: NEGERI/KETUA UNIT SUKAN JPN
No.KP :
Jawatan:
Diakui
Tarikh penama
: di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai kejohanan/pertandingan
Tarikh : Majlis Sukan Sekolah-Sekolah
Malaysia (MSSM) dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

__________________________________ ________________________________________________
(Pengurus Pasukan) (Setiausaha Agung MSSM Negeri/Ketua Unit Sukan Negeri)

Nama : Cop Rasmi :


No.KP :
Jawatan:
Tarikh : Tarikh :
LAMPIRAN B – sekolah
rendah
BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
ZON ..................................... TAHUN 2010
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK
SEKOLAH :
JANTINA : LELAKI KUMPULAN UMUR : 12 TKB
JERSEY BAJU SELUAR STOKIN

Bil Nama Pegawai Jawatan Kelulusan Tahun

1. Pengurus
2. Jurulatih
3. Pen.Jurulatih
4. Fisioterapi

Bil Nama Pemain No. Kad Tahun Posisi


Pengenalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang
R 01.

___________________
Tandatangan Pengurus Cop Rasmi Tarikh : ______________

Posisi
GK - Penjaga Gol LD - Pertahanan Kiri LMF - Pemain Tengah Kiri
D - Pertahanan RD - Pertahanan Kanan RMF - Pemain Tengah Kanan
CD - Pertahanan MF - Pemain Tengah F - Penyerang

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 03 sahaja yang layak didaftarkan dalam
borang R 02 ini
Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan
Ms. Word/mssm.borang/Borang Senarai Pendaftaran Pasukan R 02
LAMPIRAN B – sekolah
menengah
BORANG PENDAFTARAN PASUKAN
ZON .................................. TAHUN 2010
PERMAINAN/SUKAN : BOLA SEPAK
SEKOLAH :
JANTINA : LELAKI. KUMPULAN UMUR :
15TKB/18TKB
JERSEY BAJU SELUAR STOKIN

Bil Nama Pegawai Jawatan Kelulusan Tahun

1. Pengurus
2. Jurulatih
3. Pen.Jurulatih
4. Fisioterapi

Bil Nama Pemain No. Kad Tahun Posisi


Pengenalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam Borang
M 01.

___________________
Tandatangan Pengurus Cop Rasmi Tarikh : ______________

Posisi
GK - Penjaga Gol LD - Pertahanan Kiri LMF - Pemain Tengah Kiri
D - Pertahanan RD - Pertahanan Kanan RMF - Pemain Tengah Kanan
CD - Pertahanan MF - Pemain Tengah F - Penyerang

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 03 sahaja yang layak didaftarkan dalam
borang R 02 ini
Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan
Ms. Word/mssm.borang/Borang Senarai Pendaftaran Pasukan R 02
LAMPIRAN C
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
______________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(22)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 14 Januari, 2010

Pengetua/Guru Besar,
Sekolah yang berkenaan.

Tuan/Puan,

MEMOHON KEBENARAN MENGGUNAKAN PADANG SEKOLAH BAGI KEJOHANAN BOLA SEPAK


12TKB MSSPP ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2010

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pertandingan bolasepak seperti di atas akan
diadakan seperti berikut:

Tarikh : 20 hingga 29 Januari, 2010.


Masa : 2.00 petang hingga 6.30 petang.
Tempat : Padang SK.Sungai Setar.
Padang SK.Sungai Acheh.
Padang SK.Seri Sentosa.

3. Sehubungan itu, dipohon jasa baik tuan/puan agar dapat memberi kebenaran kepada jawatan
-kuasa pertandingan menggunakan padang sekolah tuan pada tarikh-tarikh tersebut.

Kerjasama tuan dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
LAMPIRAN D
PEJABAT PELAJARAN DAERAH
SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
_________________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(23)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 14 Januari, 2010

Ketua Balai,
Balai Polis Nibong Tebal,
14300 Nibong Tebal.

Tuan,

MEMOHON BANTUAN POLIS MENGAWASI KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12 TKB ZON NIBONG
TEBAL TAHUN 2009

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa SK.Sungai Setar telah dilantik untuk mengelolakan
Kejohanan Bola Sepak MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal bagi tahun 2010.

3. Oleh yang demikian, pihak Pejabat Pelajaran Daerah Seberang Perai Selatan memohon jasa baik
pihak tuan agar dapat memberi bantuan kawalan keselamatan kepada pihak pengelola sepanjang kejohanan
ini berlangsung.

4. Bersama-sama ini disertakan jadual, tempat dan masa perlawanan. Kerjasama pihak tuan sangatlah
dihargai bagi menjamin kelancaran kejohanan ini dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
LAMPIRAN E – sekolah rendah

BORANG PERLAWANAN
PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP
12TKB ZON .....................................

NAMA PASUKAN
BAJU SELUAR STOKIN
WARNA JERSEY

Bil Nama Pegawai Jawatan Kelulusan Sekolah

1. Pengurus
2. Jurulatih
3. Pen.Jurulatih
4. Fisioterapi

Bil Nama Pemain No. Jersey P S N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam
Borang R 02.

__________________________
Tandatangan Pengurus/Jurulatih Tarikh : ____________

Nota: P - Pemain Utama. S - Simpanan. N - Neutral.

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang R 01 dan R 02 sahaja yang layak didaftarkan dalam
borang R 03 ini
Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan
Ms. Word/mssm.borang/Borang Perlawanan Pasukan R 03
LAMPIRAN E – sekolah
menengah
BORANG PERLAWANAN
PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP
15TKB / 18TKB ZON ……………………

NAMA PASUKAN
BAJU SELUAR STOKIN
WARNA JERSEY

Bil Nama Pegawai Jawatan Kelulusan Sekolah

1. Pengurus
2. Jurulatih
3. Pen.Jurulatih
4. Fisioterapi

Bil Nama Pemain No. Jersey P S N


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar seperti di dalam
Borang M 02.

__________________________
Tandatangan Pengurus/Jurulatih Tarikh : ____________

Nota: P - Pemain Utama. S - Simpanan. N - Neutral.

Nota: Hanya Pegawai dan Pemain yang didaftarkan dalam borang M 01 dan M 02 sahaja yang layak didaftarkan dalam
borang M 03 ini
Untuk Jurulatih isikan Peringkat dan Tahun Kelulusan
Ms. Word/mssm.borang/Borang Perlawanan Pasukan M 03
LAMPIRAN F
BORANGPENGAWAS PERLAWANAN
KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB
ZON .................................... TAHUN 2010

NO.PER: _______________________ TARIKH: ______________________


VENUE : _______________________ MASA : ______________________

PASUKAN A : PASUKAN B :

No. Minit No. Minit No. Minit No. Minit

PENJARING GOL PENJARING GOL

No. Minit No. Minit No. Minit No. Minit

PEMAIN KELUAR PEMAIN KELUAR

No. Minit No. Minit No. Minit No. Minit

PEMAIN MASUK PEMAIN MASUK

No. Min Kes* No. Min Kes* No. Min Kes* No. Min
Kes*

KAD KUNING KAD KUNING

No. Min Kes* No. Min Kes* No. Min Kes* No. Min
Kes*

KAD MERAH KAD MERAH

No. (/) (X) No. ( / ) (X) No. (/) (X) No. (/) (X)

SEPAKAN DARI SEPAKAN DARI


TANDA PENALTI TANDA PENALTI

Laporan insiden: Ada/Tiada (jika ada gunakan lampiran) .

___________________________ ____________________________ ____________________________________


Disediakan dan T.T oleh P4 Disemak, Disahkan dan T.T oleh P Disahkan dan T.T. oleh KP

___________________________ ____________________________________
Nama Pegawai Pasukan A Nama Pegawai Pasukan B

___________________________ _________________ ____________________________ ________________


T.T Pegawai Pasukan A Masa T.T Pegawai Pasukan B Masa
(Lihat Kod Kesalahan di sebelah)

AMARAN/WARNING PERINTAH KELUAR/SENT OFF


(KAD KUNING/YELLOW CARD) (KAD MERAH/RED CARD)

K1 Bersalah kerana kelakuan tidak M1 Bersalah kerana bermain dengan


bersemangat sukan amat kasar
Is guilty unsporting behaviour Is guilty of serious foul play

K2 Membantah dengan perkataan atau M2 Bersalah kerana berkelakuan ganas


perbuatan Is guilty of violent conduct
Shows descent by word or action
M3 Meludah pemain lawan atau orang lain
K3 Sentiasa melanggar undang-undang Spits at an opponent or any person
permainan
Persistently infringers the Laws of the Menggagalkan jaringan gol pasukan
game M4 lawan atau peluang jelas untuk
menjaring gol dengan sengaja
K4 Melambat-lambat memulakan semula memegang bola (Ini tidak terpakai
permainan kepada penjaga gol yang berada di
Delays the restart of play dalam kawasan penalti)
Denies the opposing team a goal or an
K5 Gagal beredar ke jarak yang obvious goal-scoring opportunity by
dikehendaki apabila permainan deliberately handling the ball (This does
dimulakan semula dari sepakan penjuru not apply to a goalkeeper within his own
atau sepakan percuma penalty area)
Fail to respect the required distance when
play is restarted within a corner kick or free Menggagalkan peluang jelas untuk
kick M5 menjaringkan gol oleh pemain lawan
yang menuju ke arah gol lawannya
K6 Masuk atau masuk semula ke padang dengan melakukan kesalahan yang
permainan tanpa kebenaran pengadil boleh dihukum dengan sepakan
Enter or re-enter the field of play without percuma atau penalti
Referee’s permission Denies an opponent goal-scoring
opportunity to an opponent moving
K7 Dengan sengaja meninggalkan padang towards the player’s goal by an offence
permainan tanpa kebenaran pengadil punishable by a free kick or penalty kick
Deliberately leaves the field of play without
the Referee’s permission Menggunakan bahasa yang
M6 menyinggung perasaan, menghina
atau kata-kata kesat dan / atau gerak
laku
Uses offensive or insulting or abusive
language and / or gestures

Menerima amaran kedua di dalam


M7 perlawanan yang sama
Receives a second caution in the same
match
LAMPIRAN
G
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG
PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2010

BAUCER BAYARAN PENGADIL

PERLAWANAN : __________________________________________________________________

KUMPULAN : __________________________________________________________________

TARIKH : _______________________________________ HARI : ___________

PENGADIL : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 1 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 2 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

...........................................................................sila potong.............................................................................

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG


PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2010

BAUCER BAYARAN PENGADIL

PERLAWANAN : __________________________________________________________________

KUMPULAN : __________________________________________________________________

TARIKH : _______________________________________ HARI : ___________

PENGADIL : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 1 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 2 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

...........................................................................sila potong.............................................................................

MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG


PERTANDINGAN BOLA SEPAK MSSPP PERINGKAT ZON / NEGERI TAHUN 2010

BAUCER BAYARAN PENGADIL

PERLAWANAN : __________________________________________________________________

KUMPULAN : __________________________________________________________________

TARIKH : _______________________________________ HARI : ___________

PENGADIL : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 1 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________

PEN.PENGADIL 2 : _______________________________________ TANDATANGAN: ___________


LAMPIRAN
H
BORANG PERTUKARAN PEMAIN
KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB
ZON …………………………….. TAHUN 2010
KELUAR MASUK
(OUT) (IN)
NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT

Tandatangan Pegawai

__________________

………………………………………..………sila potong di sini.……..………………………………………………

BORANG PERTUKARAN PEMAIN


KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB
ZON .......................................... TAHUN 2010
KELUAR MASUK
(OUT) (IN)
NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT

Tandatangan Pegawai

__________________

………………………………………..………sila potong di sini.……..………………………………………………

BORANG PERTUKARAN PEMAIN


KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB
ZON ………………………… TAHUN 2010
KELUAR MASUK
(OUT) (IN)
NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT NOMBOR NAMA PEMAIN MINIT

Tandatangan Pegawai

__________________
LAMPIRAN
I
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG
PERTANDINGAN BOLA SEPAK

BORANG BANTAHAN/PROTES

(Bantahan hanya diterima dalam tempoh 30 minit setelah permainan tamat)

NAMA SEKOLAH : ________________________________________________________________

NO.TELEFON : ________________________________________________________________

NAMA PENGURUS : ________________________________________________________________

NAMA JURULATIH : ________________________________________________________________

TARIKH: ________________________ HARI: ___________________ MASA: __________________

NAMA PENGADIL : ________________________________________________________________

PEN.PENGADIL 1 : ________________________________________________________________

PEN.PENGADIL 2 : ________________________________________________________________

SEBAB BANTAHAN :

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Bersama ini saya sertakan wang bantahan sebanyak RM 300.00 (Ringgit Malaysia: Tiga Ratus Sahaja)
kepada Penganjur sebagai syarat bantahan. Wang bantahan tidak akan dipulangkan sekiranya bantahan
ditolak oleh penganjur.

Yang Benar,

____________________________
Pengurus Pasukan

UNTUK KEGUNAAN PENGELOLA

BANTAHAN DITERIMA DARI SEKOLAH: __________________________________________________

TARIKH: _________________________ MASA: _____________________

NAMA PENERIMA BANTAHAN: _________________________________________________________

BAYARAN BANTAHAN: RM: _________________________________________________________

TANDATANGAN: ______________________________________________
LAMPIRAN
J
MAJLIS SUKAN SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG (MSSPP)
KEJOHANAN BOLA SEPAK 12TKB MSSPP
ZON ........................................ TAHUN 2010

PERSETUJUAN LANTIKAN PENGADIL TIDAK BERTAULIAH


UNTUK BERTUGAS DALAM PERLAWANAN

No.Perlawanan : _______________________ Tarikh : ____________________ Masa : ______________

Pasukan : ____________________________ lwn Pasukan: _________________________________

Tempat : ______________________________________________________________________________

Dengan ini kedua-dua pasukan bersetuju dengan lantikan yang dibuat ke atas Pengadil/Penolong Pengadil
tidak bertauliah untuk bertugas sebagai pegawai perlawanan di atas disebabkan bilangan pengadil yang
bertauliah tidak mencukupi untuk menjalankan perlawanan ini.

Dengan persetujuan ini juga, maka kedua-dua pasukan tidak berhak untuk membuat bantahan semasa
dan selepas perlawanan ini tamat berhubung dengan keputusan pegawai-pegawai perlawanan dan
keputusan perlawanan ini.

Ditandatangani oleh Pengurus/Jurulatih Pasukan A Ditandatangani oleh Pengurus/Jurulatih Pasukan B

________________________________________ ________________________________________
(Tandatangan) (Tandatangan)

________________________________________ ________________________________________
(Nama) (Nama)

________________________________________ ________________________________________
(Sekolah) (Sekolah)

Disaksikan oleh Koordinator Perlawanan

________________________________________
(Tandatangan)

________________________________________
(Nama)

________________________________________
(Sekolah)
LAMPIRAN
K PEJABAT PELAJARAN DAERAH
SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
_________________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(24)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 14 Januari, 2010
Guru Besar,
SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________

Tuan/Puan,

KEBENARAN DAN PELEPASAN GURU DARI TUGAS UNTUK MENJADI PEGAWAI KEJOHANAN BOLA
SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2010.

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa SK.Sungai Setar telah diberi mandat menganjurkan
kejohanan bola sepak seperti di atas yang akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:

2.1 Tarikh : 20 hingga 29 Februari, 2010.


2.2 Masa : 2.00 petang hingga 6.30 petang.
2.3 Tempat : Padang SK.Sungai Setar.
Padang SK.Sungai Acheh.
Padang SK.Seri Sentosa.

3 Oleh itu, Pejabat Pelajaran Daerah Seberang Perai Selatan memohon jasa baik pihak tuan/puan
untuk memberi kebenaran dan pelepasan dari tugas untuk pegawai sekolah tuan/puan supaya dapat
bertugas dengan sempurna sebagai pegawai kejohanan tersebut.

4. Butir-butir pegawai adalah seperti berikut:

4.1 Nama Pegawai : ______________________________________


4.2 Sekolah/Jabatan : ______________________________________
4.3 Tarikh : ______________________________________
4.4 Masa : ______________________________________
4.5 Tempat/Padang : ______________________________________

5. Kerjasama daripada pihak tuan/puan dalam hal ini diucapkan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
CONTOH-CONTOH
SURAT
DAN
BORANG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
____________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(21)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 14 Januari, 2010
Pengurus Pasukan Bola Sepak,
Sekolah-sekolah berkenaan.

Melalui ;
Pengetua/Guru Besar,
Sekolah menengah dan rendah,
Seberang Perai Selatan.

Tuan/puan,

KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG TEBAL TAHUN 2010

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa pertandingan bola sepak seperti di atas akan
diadakan seperti berikut:

Tarikh : 20 hingga 29 Januari, 2010


Masa : 3.00 petang hingga 6.30 petang.
Tempat : Padang SK.Sungai Setar.
Padang SK.Sungai Acheh.
Padang SK.Seri Sentosa.

3. Bersama ini disertakan: 3.1 Minit Mesyuarat Pertandingan.


3.2 Borang Pengesahan Penyertaan.
3.3 Borang Pendaftaran Pemain.
3.4 Borang Pendaftaran Pasukan.
3.5 Jadual pertandingan.
3.6 Surat kebenaran/pelepasan tugas pegawai dan pengadil.

4. Kerjasama tuan/puan dalam hal ini amatlah dihargai.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
3. Penyelaras Teknik Bola Sepak MSSPP Zon.
4. Penyelaras Pengadil Bola Sepak MSSPP Zon.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
_____________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(25)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 20 Januari, 2010

Yang Berhormat/Yang Berusaha/Tuan/Puan,


___________________________________

Tuan/Puan,

JEMPUTAN KE MAJLIS PENUTUPAN KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG
TEBAL TAHUN 2010

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa satu Majlis Penutupan Kejohanan Bola Sepak
MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal tahun 2009 akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 29 Januari, 2010.


Hari : Rabu.
Masa : 3.30 petang.
Tempat : Padang SK.Sungai Setar.

3. Oleh yang demikian, tuan/puan dijemput hadir ke majlis tersebut bagi memeriahkan lagi majlis
yang diadakan.

4. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Guru Besar SK.Sungai Setar selaku Pengerusi Pengelola
Kejohanan. Kerjasama dan perhatian tuan/puan untuk hadir ke majlis tersebut amatlah diharapkan dan
diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan.


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
3. Penyelaras Teknik Bolasepak MSSPP Negeri Pulau Pinang.

PEJABAT PELAJARAN DAERAH


SEBERANG PERAI SELATAN NO.TEL : 04-5824580
14200 SUNGAI JAWI 04-5824569
SEBERANG PERAI SELATAN NO.FAX: 04-5824680
____________________________________________________________________________________________
Ruj.Kami : Bil(26)dlm.PPDS/008/05/3
Tarikh : 20 Januari, 2010

Guru Besar,
SK/SJK(C)/SJK(T) __________________________________

Tuan/Puan,

UJIAN PEMILIHAN DAN LATIHAN PUSAT PASUKAN BOLA SEPAK MSSPP 12TKB ZON NIBONG
TEBAL KE PERINGKAT NEGERI TAHUN 2010

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dengan segala hormatnya adalah dimaklumkan bahawa Ujian Pemilihan dan Latihan Pusat
Pasukan Bola Sepak MSSPP 12TKB Zon Nibong Tebal akan diadakan seperti ketetapan d bawah:

Tarikh : 2 Februari hingga 14 Februari, 2010.


Masa : 3.30 petang hingga 6.30 petang.
Tempat : Padang SK.Sungai Setar.

3. Sehubungan itu, dipohon kerjasama tuan/puan untuk membenarkan pegawai dan pemain dari
sekolah tuan/puan seperti lampiran untuk menjalani ujian dan latihan di atas.

4. Kerjasama dan perhatian tuan/puan amatlah diharapkan dan diucapkan ribuan terima kasih.

Sekian untuk tindakan dan makluman tuan.


Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(HAJI MOHD ZAKI BIN HAJI HARUN)


Pegawai Pelajaran Daerah,
Seberang Perai Selatan.

s.k: 1. Ketua Unit Sukan, JPN.


2. Pegawai Sukan PPD Selatan.
3. Penyelaras Teknik Bolasepak MSSPP Negeri Pulau Pinang.
BAUCAR BAYARAN TUNAI
KEJOHANAN MSSPP

JENIS PERMAINAN : BOLA SEPAK 12TKB / 15TKB / 18TKB MSSPP ZON ............................................. TARIKH :
___________________
TEMPAT : _____________________________________

TARIKH DAN WANG YANG DITERIMA


BIL. NAMA PENERIMA SEKOLAH JUMLAH TANDATANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

JUMLAH BESAR

Saya mengaku bahawa bayaran yang telah dibuat adalah seperti penyata di atas.

Tandatangan Pembayar : _________________________________________

Nama ________________________________________ Sekolah : ____________________________________