Anda di halaman 1dari 20

BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 1

TAJUK : Mengenal pasti Batuan.


TUJUAN: Mengenalpasti dan dan mengelaskan tiga jenis batuan mengikut
Spesifikasi:
a) Batu Igneus
b) Batu enapan
c) Batu Metamorfik

PENGENALAN/TEORI:
Tiap-tiap batu-batan yang terdapat di lapisan dan permukaan bumi lapisan
adalah berbeza di antara satu dengan yang lain. Perbezaan ini termasuklah
corak, bentuk rupa, warna, ketelusan air, proses kejadiannya, mahupun
kekuatannya menahan kuasa hakisan serta luluhawa. Batuan terbahagi kepada
tiga bahagian iaitu batuan igneus, batuan sedimen dan batuan metamorfik.
Pengkelasan ini dibuat dengan berdasarkan kandungan mineral iaitu jenis-jenis
mineral yang terdapat di dalam batuan ini. tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk
hablur-hablur mineral di dalam batuan dan struktur batuan, iaitu susunan hablur
mineral di dalam batuan. Secara umum, batu-batan boleh digolongkan kepada
tiga kumpulan yang besar iaitu: Batuan igneus batu enapan dan batu metamorfik.
Batuan igneus terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan
magma dari dalam kerak bumi.. Batu ini biasanya berbentuk hablur, tidak berlapis-
lapis dan tidak mengandungi fosil. Batu igneus boleh dikelaskan berdasarkan
kandungan bahan-bahan logam di dalamnya. Jikalau batuan ini mengandungi
lebih banyak silika maka batu itu digolongkan sebagai batuan asid. Contohnya
batu granit, warnanya lebih cerah serta kurang padat. Batuan bes pula lebih
padat dan lebih hitam warnanya kerana banyak mengandungi oksida dan
hidroksida besi, aluminium dan magnesium. Contonya batu basalt. Batuan igneus
boleh dibahagikan kepada batu plutonik dan batu gunung berapi mengikut asal
pembentukannya.
LAPORAN AMALI 1
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 2

Proses pembentukan batu plutonik disebabkan proses penyejukan yang
perlahan yang menghasilkan hablur besar dan kasar contonya granit, diorite dan
gabro. Contoh-contoh bentuk muka bumi yang terhasil adalah seperti daik, sil,
lakolit dan batolit. Batu Gunung Berapi atau Terobosan pula adalah batu
cecair yang telah melimpah keluar dari gunung berapi sebagai lava. Lava ini
membeku dengan cepat di permukaan bumi dan hablur yang dihasilkannya
berbentuk halus. Batu gunung berapi atau batu jalar luar yang biasa terdapat ialah
batu basol. Batu basol ini menghasilkan hanyutan lava, litupan lava dan daratan
tinggi lava. membeku dalam bentuk daik yang tegak dan sil yang datar.
Kebanyakan batu igneus keras lagi kukuh. Oleh kerana itulah batu igneus
biasanya dipecahkan untuk kegunaan membuat jalan raya, tugu-tugu peringatan
dan batu-batu nisan yang berukir.
Batu Enapan atau Batuan Mendak pula terjadi daripada enapan yang
terkumpul di kawasan perairan. Kejadiannya memakan masa yang panjang.
Batuan ini dapat dibezakan daripada batuan jenis lain oleh sifat-sifatnya yang
berlapis-lapis. Oleh sebab itu batuan ini disebut batu-batan berlapis. Tebal
lapisannya berbeza-beza. Bentuknya kasar atau berbiji-biji halus, juga lembut
atau keras. Bahan-bahan yang membentuk batuan enapan ini mungkin telah
diangkut oleh sungai-sungai, glasier, angin atau binatang-binatang. Batuan
enapan tidak berhablur dan seringkali mengandungi fosil-fosil binatang, tumbuh-
tumbuhan dan hidup-hidupan halus. Batuan enapan inilah yang paling berbeza
sekali cara kejadiannya jika dibandingkan dengan batuan lain, batuan enapan
dapat dikelaskan berdasarkan umurnya. Berbagai-bagai jenis batu-batan yang
terjadi dalam jangka waktu yang sama telah dijeniskan ke dalam satu golongan.
Batuan enapan boleh dikelaskan kepada tiga jenis utama dengan berdasarkan
kepada asal kejadiannya dan kandungannya
Batuan enapan yang terjadi secara mekanik. Batuan jenis ini terjadi
daripada pemaduan bahan-bahan yang terkumpul daripada batuan yang lain. Batu
pasir merupakan batuan enapan yang paling banyak. Batuan ini terjadi daripada
pasir dan kadang-kadang serpihan batu kuarza. Susunan, kandungan dan
warnanya sangat berbeza-beza. Batu pasir banyak dipecahkan di kuari-kuari
untuk kegunaan membuat rumah atau membuat batu penggiling. Batu pasir yang
lebih besar dikenal sebagai grit. Apabila batu-batu kelikir yang lebih besar
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 3

berpadu dengan kukuhnya sehingga menjadi batu besar, maka batuan itu disebut
konglomeret (sekiranya bulat) dan brekia (sekiranya bersegi-segi). Batuan
enapan yang lebih halus menjadi tanah liat yang banyak digunakan untuk
membuat bata, syil atau batu lodak. Pasir dan batu kelikir mungkin terdapat dalam
bentuk yang tidak berpadu.
Batuan enapan yang terjadi secara organik pula merupakan batu yang
terhasil daripada bangkai hidup-hidupan yang halus. Contohnya, organisma
seperti karang dan kerang yang telah reput dagingnya akan meninggalkan kulit-
kulit yang keras. Kebanyakan batu yang terjadi secara ini terdiri daripada jenis
kalkeria antaranya termasuklah batu kapur dan kapur. Batu yang mengandungi
karbon juga terjadi secara organik. Batuan ini terjadi daripada pemendapan
tumbuh-tumbuhan yang telah reput seperti yang terdapat di kawasan paya dan
hutan. Batuan di atas memberikan tekanan kepada tinggalan tumbuh-tumbuhan
itu dan memampatkannya menjadi jisim karbon yang padat. Akhirnya tinggalan ini
menjadi gambut, lignit atau arang batu. Semua bahan-bahan ini sangat tinggi
nilainya dari segi ekonomi.
Batuan enapan yang terjadi secara kimia pula merupakan batu yang
terenap melalui tindakan kimia larutan yang berbagai jenis. Natrium klorid (garam
batu) berpunca daripada lapisan yang pada satu masa dahulu berada di dasar laut
atau tasik. Gipsum atau kulsium sulfat didapati dari penyejatan yang berlaku di
tasik-tasik masin seperti Laut Mati yang sangat masin airnya itu. Kalium karbonat
dan nitrat juga terjadi dengan cara yang sama.
Batu Metamorfik pula terhasil daripada proses tekanan dan haba yang
sangat tinggi akan menyebabkan semua batu-batuan, baik batuan igneus
mahupun batuan enapan akan bertukar menjadi batuan metamorfosis. Batu ini
juga dikenali sebagai batu jelmaan. Proses perubahan yang berlaku
menyebabkan perubahan terhadap sesuatu batuan dar segi kandungan, struktur
dan bentuk akibat tindakan tekanan dan pemanasan melalui bebrapa cara
tertentu. Impikasinya , mineral lama akan diubah menjadi mineral baru.
Perubahan terhadap batuan akibat suhu dan tekanan yang tinggi ini di namakan
metamorfisme. Sifat-sifat asal batuan tersebut mungkin berubah oleh di sebabkan
tekanan dan haba diterutamanya apabila pergerakan bumi yang sangat kuat
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 4

berlaku dan dengan cara ini tanah lempung akan berubah menjadi batu loh, batu
kapur menjadi batu marmar, batu pasir menjadi kuarzit, batu granit menjadi gneis,
syal menjadi syis, arang batu menjadi grafit dan grafit menjadi berlian. Batuan
metamorfosis seperti batu marmar dan syis banyak dijumpai di Malaysia. Batu
marmar misalnya boleh didapati di Pulau Langkawi dan syis pula boleh didapati di
kawasan pergunungan di Sarawak.
Suhu yang diperlukan untuk berlakunya proses metamorfik ialah
antara 100C hingga 800C. Pada suhu ini batuan masih lagi berkeadaan lembut.
Dalam keadaan yang lembut ini, batuan boleh berubah dari segi susunan
mineralnya. Hablur dalam mineral pula boleh berubah dari segi saiz dan
bentuknya. Komposisi batuan juga boleh berubah akibat tindak balas kimia.
Tekanan yang kuat mungkin menghimpit hablur menjadi rata atau panjang.
Apabila magma panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun
memasuki celah-celah rekahan, batuan kerak bumi yang disentuhnya berubah
menjadi batuan metamorfosis..
Batuan metamorfik mempunyai ciri-ciri yang jelas. Kesemua batuan
metamorfosis mempunyai struktur berhablur. Batuan metamorfosis mempunyai
mineral yang sama seperti batuan igneus, tetapi sering terdapat juga mineral yang
hanya terbentuk pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Sesetengah batuan
metamorfosis mampat dan menjadi lebih padat akibat tekanan yang sangat tinggi
yang dialaminya. Pemadatan batuan menyebabkan molekulnya menjadi lebih
rapat dan isipadu batuan lebih kecil. Sesetengah batuan metamorfosis yang
berjalur mempunyai mineral yang tersusun dalam lapisan-lapisan yang selari.
Batuan metamorfosis berjalur ini terjadi apabila mineral dalam batuan itu
mengalami penghabluran semula atau terhimpit akibat tekanan. Contoh batuan
berjalur ialah batu loh dan syis. Batuan ini boleh pecah menjadi lapisan-lapisan
yang nipis. Batuan metamorfosis tidak berjalur seperti batu marmar dan kuarzit
pula tidak boleh pecah kepada beberapa lapisan.BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 5

RADAS: 1. Kanta
2. Sebuah bekas untuk mengisi batuan
3. Sebuah alat penimbang eletronik
4. Bikar 250 ml
5. Sebuah kamera DSLR
6. Jadual Pemerhatian

BAHAN : 1. Batuan- batuan yang dikutip
2. Air


PROSEDUR:
1. Enam jenis batu dipilih dari persekitaran/kejiranan
2. Setiap batu di tandakan dengan A,B, C , D, E dan F
3. Setiap jenis batu diperhatikan dari segi warna, struktur, tekstur, kilauan,
kekerasan dan corak pada batuan.
4. Jisim setiap batu diukur degan menggunakan penimbang elektronok untuk
mengetahui jisim batuan.
5. Setiap batu dimasukkan ke dalam bikar untuk mengukur isipadu batuan.
Kepadatan batuan dikaji dengan menggunakan hubungan jisim dengan
isipadu batuan.
6. Semua maklumat yang diperolehi dan dikumpul di catatkan dalam jadual
seperti dalam jadual 1.
7. Berdasarkan data yang diperolehi nama-nama batauan yang dikaji
ditentukan.BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 6

PROSEDUR

1. MENGUMPUL BATUANBeberapa jenis batu dikumpulkan.


2. MENGKATEGORIKAN BATUAN

1.


Batuan dipilih dan dikelaskan ke dalam
kumpulan metamorfik.

2.

Batuan dipilih dan dikelaskan ke dalam
kumpulan Igneous

3.
Batuan dipilih dan dikelaskan ke dalam
kumpulan sedimen.BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 7


3. MEMILIH JENIS BATUAN
6 jenis batuan dipilih sebagai bahan
kajian .
Batuan yang dipilih dilebelkan dengan
A, B, C ,D, E dan F.4. PEMERHATIAN KE ATAS BATUAN
Sifat fizikal batuan dari segi
Warna, corak,lapisan, kekerasan,
tekstur, dan struktur diperhatikan
menggunakan kanta tangan.


Pemerhatian terhadap batuan
dicatatkan
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 8


MENENTUKAN JISIM BATUANSetiap batuan ditimbang menggunakan
neraca elektronik
`

MENGUKUR ISIPADU BATUAN


Langkah 1Batu dimasukkan ke dalam bikar dan
diisi dengan air dengan memastikan
keseluruhan batu tenggelam di dalam
airke dalam sebuah bikar.
Bacaan dicatatkan sebagai bacaan awal

Langkah 2
Batu di keluarkan dari dalam air
meggunakan forsep.
Bacaan paras air dicatatkan sebagai
bacaan akhir.

Isipadu batu;

Bacaan awal bacaan akhir
= ______________BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 9

JADUAL PEMERHATIAN
1 Batu Peridotite kriteria batuan


Jenis : Batu Igneous
Warna : hitam
Berat : 32 gram
Isipadu : 10cm
Kilauan : berkilau
Kekerasan : keras
Lapisan : tidak berlapis
Tekstur : padat
Corak : tiada corak
Batu granite Kriteria batu


Jenis : batu Igneous
Warna : cerah, putih, hitam, jernih
Berat : 92g
Isipadu :15cm
Kilauan : berkilat
Kekerasan : keras
Lapisan : tidak berlapis
Tekstur : padat, butiran kasar
Corak : mempunyai corak/bertompok


Batu Gnesis

Kriteria batuJenis : Batu Metamorfik
Warna : cerah, jernih, oren
Berat : 64g
Isipadu : 25cm
Kilauan : berkilau
Kekerasan : sangat keras
Lapisan : tidak berlapis
Tekstur : berhablur/butiran halus
Corak : tidak berjalur /bertompokA
B
C
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 10

Batu Phylite Kreteria batuanJenis : batu Metamorfik
Warna : cerah-putih,kelabu,
Berat : 82 g
Isipadu : 25cm
Kilauan : berkilau sebahagian
Kekerasan : sangat keras
Lapisan : tidak berlapis
Tekstur : berkaca
Corak : tidak mempunyai corak/jalur

Batu kapur/ Limestone

Kriteria batuan
Jenis : batu sedimen
Warna : cerah, putih
Berat : 50g
Isipadu : 30cm
Kilauan : tidak berkilau
Kekerasan : rapuh
Lapisan : tiada lapisan
Tekstur : halus
Corak :tidak mempunyai corak

Batu Pasir/sandstaone

Kreteria batuan

Jenis : batu sedimen
Warna : cerah-kelabu, putih
kekuningan
Berat : 120g
Isipadu : 60cm
Kilauan : berkilau
Kekerasan : rapuh
Lapisan : tiada lapisan
Tekstur : halus, berkaca sebahagian
Corak : bertompok-tompokD
E
F
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 11JADUAL 1: Ciri-ciri batuan yang dikenalpasti


Batu

Jenis
batuan

Warna


berat

isipadu

kilauan

Kekerasan

lapisan

tekstur

corak

A

Batu
igneous

hitam

32g

10cm

berkilau

keras

berlapis

Padat
Tiada
corak

B

Batu
igneous
Cerah
Hitam
putih

92g

15cm

berkilau

keras

berlapis

padat

Bercorak
bertompok

C
Batu
metamorfik
Cerah
Jernih
oren

64g

25cm

berkilau

Sangat
keras
Tidak
berlapis
berhablur
Kurang
padat

bertompok

D
Batu
metamorfik
Cerah
Putih
kelabu

82g

25cm

berkilau

Sangat
keras
Tidak
berlapis
berhablur
Kurang
padat

berjalur

E

Batu
sedimen

Cerah
putih

50g

30cm
Tidak
berkilau

Tidak keras
berhablur
padat
tiada
corak

F

Batu
sedimen

Cerah
Hitam,
putih

120g

60cm

tidak
berkilau

rapuh

berhablur

padat

bertompok
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 12

DATA DAN ANALISIS DATA
Berdasarkan data telah diperolehi tentang keenam-enam jenis batuan yang
dikenalpasti. Terdapat beberapa berbezaan serta persamaan di anatara batuan
yang dikaji. Batuan A merupakan batauan jenis batu enapan. Batuan A
mempunyai ciri-ciri seperti warna yang cerah, kelabu, oren, berat 500g,isipadu
210cm, berkilau bertompok-tompok, rapuh, tidak keras, tidak berlapis , tekstur
berhablur ,dan corak tidak berjalur /bertompok. Berdasarkan kepada stuktur an
warna batuan yang pelbagai dan berbeza bermakna batuan ini telah mengalami
pemaduan antara pelbagai jenis bahan. Ia terjadi daripada pasir dan kuarza.
Sususnan kandungan warnanya sangat berbeza-beza. Kebanyakan batu ini
dijadikan sebagai untuk kegunaan membuat rumah atau batu penggiling.
Bentuknya yang bulat dan besar, ia disebut sebagai batu konglomerat.Batu ini
terjadi secara mekanik.
Batuan B berwarna cerah putih,kelabu, kekuningan dengan berat 300
g,isipadu 165cm, berkilau , rapuh, tidak berlapis, tekstur berkaca dan tidak
mempunyai corak atau jalur. Batuan D berwarna putih, menunjukkan ia terjadi
secara organik. Batu ini terjadi daripada bangkai hidupan-hidupan halus.
Contohnya seperti tumbuhan karang yang mati dan mereput serta kerang dan
siput-siput yang telah mereput dagingnya dan meninggalkan kulit-kulitnya yang
keras. Batu ini terdiri daripada jenis kalkeria Contoh batu yang dikaji iaitu batu
kapur atau pun kapur.
Batuan C ia mempunyai ciri-ciri seperti mempunyai kilauan, licin, corak
yang bergaris, sangat keras,serta bewarna cerah(merah) berdasarkan ciri-ciri
yang ada pada batu tersebut, ia boleh dikelaskan sebagai batu metamorfik iaitu
sejenis batu kuartza. Manakala batuan D berwarna cerah, putih, coklat, kelabu,
dengan , berat 160g, Isipadu 125cm. Kedua-dua batuan A dan B juga bersifat
licin dan berkilau,, keras dan padat serta tidak mempunyai corak. bersifat rata dan
struktur panjang merupakan proses yang telah berlaku terhadap batu ini
menunjukkan ia merpakan batuan metamorfik. Sifatnya ini menunjukkkan ia telah
mengalami tekanan yang kuat ang menghimpit hablur menjadi rata atau
panjang.Batuan ini mempunyai ciri-ciri yang amat jelas. Ia sangat padat akibat
tekanan yang sangat tinggi. Tekanan yang tinggi menyebabkan molekulnya
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 13

menjadi lebih rapat dan isipadu nya lebih kecil berbanding batuan igneus dan
enapan. Batuan ini tidak berjalur dan tidak boleh dipecahkan kepada beberapa
lapisan. Maka ia dikenali sebagai batu marmar atau kuarzit. Batu yang di tanda A
da B mempunyai batuan homogeny yang terdiri dari komposisi kimia yang sejenis
seperti kuarza dan felsfar merupakan batuan yang stabil dan paling sukar terurai
berbanding dengan jenis heterogen seperti olivine dan angit.
Batuan E adalah jenis batu igneus . Ciri-cirinya yang berwarna gelap
dan hitam, berat : 280g, isipadu : 185cm, tidak berkilau , keras dan tiada lapisan
,Tekstur adalah kasar serta tidak mempunyai corak.. Ciri ciri ini menunjukkan ia
adalah bataun jenis igneus. Ia berwarna hitam dan berhablur kasar. menunjukkan
bahawa ia banyak mengandungi oksida bes seperti besi, aluminium dan
magnesium. Ini bermakna ia merupakan batuan bes .Ia terjadi daripada
penyejukan dan pembekuan magma dari kerak bumi dan berbentuk hablur serta
tidak berlapis-lapisserta tidak mengandungi fosil.Ia juga terhasil daripada natuan
igneus Plutonik atau rejahan.. Hablurnya yang kasar menujukkan penyejukakn
dan pembekuan cecair berlaku secara perlahan-lahan di bahagian bawah kerak
bumi. Ia juga I panggil batu jalar dalam.
Batuan F yang mepunyai ciri-ciriJenis batu igneus, berwarna cerah-
kelabu, putih kekuningan, berat 320g, isipadu 170cm, berkilau, keras, tiada
lapisan, Tekstur halus, berkaca sebahagian. Corak batuan ini yg bertompok-
tompok , keras dan kukuh menunjukkan ia terjadi daripada batuan gunung berapi
atau terobosan. Hablur yang dihasilkan berbentuk halus.batu ini dikenali sebagai
batu basol . Batu basol ini adalah batu gunung berapi jalar luar. Batu igneus
biasanya dipecahkan untuk kegunaan membuat jalanraya, tugu-tugu peringatan
batu-batu nisan yang berukir.
Struktur batuan seperti batuan yang mempunyai rekahan atau retakan
membantu mempercepatkan proses luluhawa terhadap batuan berbanding batuan
yang tiada rekahan.Penguraian batuan disebabkan oleh tindakan pembesaran
akar pokok dapat berlaku dengan lebih mudah melakukan penguaraian secara
bongkah.Secara umumnya batuan yang berwarna gelap lebih mudah dan cepat
mengalami luluhawa dan hakisan berbanding dengan batuan yang cerah.
Contohnya batuan basol dan gabro yang bewarna gelap dapat menyerap jumlah
haba yang banyak.
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 14

PERBINCANGAN
Kajian dilakukan dengan mengumpul batuan dalam kumpulan. Penyiasatan
telah dijalankan bersama-sama supaya perbincangan untuk mengenalpasti batuan
yang dikumpul bersama dapat dilakukan dengan lebih tepat. Pada awal
penyiasatan batuan dikumpul dari berapa lokasi yang berbeza. Ini dilakukan
kerana terdapat batuan yang berbeza pada setiap lokasi. Seterusnya batuan
dikumpul dan pemerhatian dilakukan terhadap batuan. Berdasarkan pemerhataian
betuan tersebut dikelaskan kepada 3 kumpulan. Di dapati batuan yang
mempunyai granul, berwarna hitam, merupakan batu sedimen,batuan
dikumpulkan dalam satu kumpulan batu igneous apabial didapati batuan tesebut
berbutir kasar, mempunyai campuran yang berwarna hitam, yg menunjukkan ia
adalah hasil mendapan tumbuhan dan haiwan yang mati serta mempunyai
struktur licin dan berkilau dikelaskan dalam kumpulan. Batuan dikelaskan di dalam
kumpulan metamorfik apabila ia mempunyai kepadatan yang tinggi,
permukaannya yang rata dan licin, berkilat serta bewarna jernih. Ia juga keras dan
tidak berhablur.
Seterusnya enam jenis batu dipilih untuk penyiasatan lebih
lanjut.Pemerhatian dilakukan menggunakan kanta tangan. Ia dapat membantu
melihat butiran-butiran kandungan dalam batuan tersebut , struktur dan tekstur
batuan dengan lebih jelas. Batuan tersebut telah dilebel dengan A, B, C, D, E dan
F supaya mudah untuk dikenalpasti serta mudah untuk memasukkan data hasil
pemerhatain yang di buat.Jisim batuan diukur menggunakan neraca elektronik. Ia
dapat mambuat bacaan dengan lebih tepat terutama apabila mengukur jisim batu
yang kecil dan ringan. Bagi mengukur isipadu batuan, bikar 250 ml digunakan
kerana ia bersesuaian dengan saiz batuan kajian. Bacaannya menjadi lebih jitu.
Bacaan awal diambil dengan memasukkan batuan ke dalam bikar terlebih dahulu
kemudian barulah dimasukkan air. Ini dilakukan untuk memastikan keseluruhan
batu tenggelam. Seterusnya batu dikeluarkan dari dalam bikar. Bacaan setelah
batu dikeluarkan diambil sebagai bacaan akhir. Untuk mendapatkan isipadu batu,
bacaan awal ditolak dengan bacaan akhir batu. Dengan mengukur jisim dan
isipadu batuan ini, ketumpatan batuan dapat dikenalpasti. Batuan yang mepunyai
jisim yang tinggi dan isipadu yang rendah mempunyai ketumpatan yang lebih
tinggi berbanding batuan yang mempunyai jisim yang rendah dengan isipadu yang
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 15

tinggi.pemerhatian dilakukan terhadap tekstur batuan dengan mengetuk batuan di
atas permukaan yang keras .ini bagi melihat sama ada ia bersifat keras, berbutir
kasar atau halus. Di dapati batuan sedimen mempunyai butiran yang lebih halus
berbanding bat metamorfik dan igneus. Sifat batuan yang lembut , struktur batuan
yang lemah, warna yang gelap dan tekstur yang kasar cepat mengalami
penguaraian berbanding dengan batuan yang keras , struktur yang kuat, warna
yang cerah dan tekstur yang halus. Terdapat corak yang tertentu pada batuan. Di
dapati batuan sedimen mempunyai corak berlapis. Ini kerana pelbagai lapisan
yang terdiri daripada batuan serta hidupan mati termendap bersama dengan
batuan. Tekanan yangkuat menyebabkan ia termampat dan membentuk batuan
yang berlapis atau tidak berlapis tetapi mempunyai bperbezaan warna yang
kentara pada batuan ini.

LANGKAH BERJAGA-JAGA
1. Semasa mengukur batuan pastikan tiada ralat bacaan pada neraca
penimbang.
2. Semasa menyukat isipadu batuan, batu dimasukkan ke dalam bikar
dengan cermat dan berhati-hati kerana bikar kaca mudah pecah
disebabkan batuan yang keras.
3. Semasa membuat bacaan pada bikar untuk mengukur isipadu, aras
mata dengan senggat paras air adalah selari dengan aras mata.iaitu
bacaan Meniskus.
4. Keluarkan batu dari dalam bikar menggunakn forsep untuk
mengelakkan batu terlepas dari tangan dan jatuh terhempas semula ke
dalam bikar dengan kuat yg boleh menyebabakan bikar pecah.
5. Bacaan yang diambil dicatatkan dengan serta merta ke dalam jadual
pemerhatian untuk mengelakkan timbangan dan ukuran diulang semula.BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 16

KESIMPULAN
Hasil Kajian menunjukkan bahawa terdapat berbezaan dari segi
struktur, corak, tekstur, warna dan sebagainya di antara batuan yang terdapat di
muka bumi ini. Kajian tentang batuan ini sangat penting teruama bagi ahli-ahli
geologi untuk mementukan kandungan dan perkembangan bumi secara fizikal.
Batuan yang dijumpai di sesuatu kawasan akan dapat menetukan jenis- tanah-
tanih serta dapat menentukan jens-jenis tumbuhan yang yang sesuai hidup
dikawasan tersebut. Batu-batan juga menjadi asas bagi tanah-tanih dan sedikit
sebanyaknya menentukan jenis-jenis tumbuhan dan penggunaan tanah-tanih di
sesuatu kawasan. Dalam kehidupan manusia purba batuan dijadikan sebagai
senjata. Pisau zaman purba biasanya diperbuat daripada kepingan batu jenis batu
syal. Batuan keras dan berharga permata seperti berlian, zamrud, delima , jade
dan sebagainya menjadi symbol keagunangan dan martabat sesebuah kerajaan.
Kebanyakan agama menggunakan batu jenis granit dan marmar bagi
pembuatan patung-patung pemujaan. Penganut agama islam menggunakan batu
marmar sebagai batu nisan. Pada zaman moden ini pelbagai penggunaan batuan
oleh manusia seperti perlombngan kauri, arang batu, batu perhiasan dapat
menjana ekonomi dalam membuka peluang pekerjaan. Batu jenis igneus seperti
granit penting dalam pembinaan bagunan dan jalan raya.batu jenis jelmaan
seperti marmar penting dalam perhiasan dan pembinaan bagunan. Manakala batu
enapan seperti arang batu penting sebagai sumber bahan api. Batu jenis enapan
seperti batu kapur penting untuk pembuatan simen. Batuan juga menjadi daya
tarikan pelancong. Bentuk muka bumi batu kapur seperti gua, stalaktit , stalakmit,
lubang layang-layang, sungai terbit semula dan sebagainya menarik minat
pengkaji dan pelancong seperti di Gua Niah, Gua Mulu, dan Gua tempurung.

BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 17
LAMPIRAN


Gambar 1: Radas yang digunakan untuk
menjalankan peyiasatan
Gambar 2: Mengumpul batuan di lokasi yang
dipilih ( sekitar taman perumahan)
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 18


Gambar 3: Mengenalpasti batuan dengan merujuk
pelbagai sumber( buku dan internet)
Gambar 4: Mengelaskan batuan yang dikumpul
kepada 3 kumpulan iaitu batu Igneous,
Metamorfik, Sedimen
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 19

Gambar 5: Mengukur dan mencatat jisim dan
isipadu batuan yang dikumpul
Gambar 6: Jisim dan Isipadu batuan yang telah
diukur
BUMI DAN ANGKASA LEPAS: Amali 1- Mengenal Pasti batuan Muka Surat 20

BUKU :
Rosnah Hj Salleh & Shukri Sulaiman (2011) Geografi Fizika Tingkatan 6 Rendah,
Kuala Lumpur: Penerbit Fajar bakti
Yew Poi Keng et al. (2002), Geografi Fizikal STPM. Kuala Lumpur : Penerbit
Fajar Bakti

JURNAL:
Zetty Shazlin binti Mohamed (20 April 2010) ,Durability of granite and shale for
various weathering grade,
Lai Kit Moi,(9 September 2009),STPM Geografi Fizikal,Kit Celik Konsep fizikal.

LAMAN SESAWANG:
http://inani.tripod.com/batu.htm
http://id.wikipedia.org/wiki/Batuan_metamorf
http://www.youtube.com/watch?v=J29QKWRLc8c
http://ms.wikipedia.org/wiki/Batuan_igneus
http://malaysia.images.search.yahoo.com/search/images;_ylt=A0oGkmEc_fRRBk
oAyxfjPwx.?p=batuan+igneus&fr=yfp-t-739-s&fr2=piv-web
http://library.thinkquest.org/C001408/bm/enapanf.htm

RUJUKAN

Anda mungkin juga menyukai