Anda di halaman 1dari 4

asndddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddjjjjjjjjjjjjjjjjjjjRancangan Meng

ajar Harian
Mata Pelajaran : Kemahiran Hidup
Tarikh : 23 Januari 2005
Masa : 10:45 - 11:45a.m. (60 minit)
Kelas : 4 S
Bilangan Murid : 44 orang
Bidang Pembelajaran : Reka Bentuk dan Teknologi
Unit Pembelajaran : Tanaman Hiasan
Tajuk Pembelajaran : Penjagaan
Objektif Pelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i) Menyatakan cara menggembur.
ii) Mengetahui cara membaja.
iii) Mengetahui cara menyiram.
Pengalaman Sedia Ada : Murid-murid pernah melakukan kerja menggembur.
Nilai : Kerjasama, Kebersihan, berhati-hati.
ABM : Kertas Mahjong
BBM : Pasu bunga, serampang tangan, penyiram, baja,
surat khabar
Lama.
KBKK : Meneliti
Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ABM / BB
M / KBKK / Nilai
Set Induksi
( 2 minit )
Contoh soalan :
1. Adakah kamu masih ingat pelajaran pada minggu lepas ?
- Ya, Tidak.
2. Selain membina batas, apakah yang telah kamu pelajari pada minggu lepas?
- Merumput / Menggembur.
1. Guru menanyakan beberapa soalan yang murid pelajari pada minggu lepas.
? Murid menjawab soalan guru.
Langkah 1
( 5 minit )
Contoh soalan :
1. Tahukah kamu mengapa kita hendak menggembur tanah ?
- Membaiki pengudaraan tanah dan
pengedaran tanah.
2. Apakah yang patut kamu perhatikan semasa menggembur ?
- Jangan merosakkan akar
tumbuhan.
Cara Menggembur Tanah
Langkah 1
- Kenal pasti bekas yang mempunyai
permukaan yang keras.
Langkah 2
- Longgarkan tanah dengan serampang
tangan.
Langkah 3
- Gemburkan tanah dengan serampang
tangan.
Langkah 4
- Basuh dan keringkan serampang
tangan sebelum disimpan.
1. Guru menanyakan murid perkara- perkara yang perlu diberi perhatian.
? Murid ingat kembali pengajaran lepas dan menjawab soalan guru.
ABM :
Kertas
Mahjong
Langkah 2
(15 minit )
Contoh Soalan :
1. Pada pendapat kamu, kenapa kita harus membaja?
- Supaya tumbuhan dapat hidup dengan lebih subur.
Tujuan Membaja
a. Membekalkan nutrien yang lengkap kepada tananam hiasan.
b. Mengawal perosak dan penyakit
? Tujuan mengawal perosak dan penyakit adalah untuk mengurangkan serangan
perosak dan penyakit.
? Antara tanda-tanda yang menunjukkan perlu pengawalan perosak dan penyaki
t ialah terdapatnya tanda daun yang berlubang yang dimakan oleh perosak dan tomp
ok-tompok berwarna perang / layu yang disebabkan oleh serangan penyakit.
Langkah 1
? Kenal pasti tumbuhan hiasan yang perlu dibaja seperti tumbuhan yang keli
hatan tidak subur atau tumbesarannya terbantut.
Langkah 2
? Gemburkan tanah dengan serampang tangan.
Langkah 3
? Taburkan baja berbutir di sekeliling tumbuhan pada tanah yang telah dige
mburkan.
Langkah 4
? Gaulkan baja berbutir dengan tanah untuk membantu penghuraian dan penabu
ran yang sekata.
Langkah 5
? Siramkan tumbuhan selepas membaja.
Langkah 6
? Basuh dan keringkan alatan sebelum disimpan.
Langkah 7
? Simpan baja berbutir termasuk pembungkusan yang di dalam bekas bukan log
am yang tertutup.
1. Guru menunjukkan contoh baja.
? Murid menelitikan baja yang ditunjukkan oleh guru.
2. Guru mengarahkan murid cuba memberi pendapat mengenai tujuan membaja.
? Murid cuba memberi pendapat tujuan membaja.
3. Guru menjelaskan tujuan membaja.
? Murid memberi perhatian terhadap penjelasan guru.
4. Guru menunjukkan contoh daun
yang berpenyakit.
5. Guru menjelaskan tujuan dan cara mengawal perosak dan penyakit.
? murid memberi perhatian terhadap pemjelasan guru.
6. Guru memdemonstrasikan cara membaja.
? Murid memberi perhatian demonstrasi guru.
ABM :
Kertas Mahjong
BBM :
Pasu bunga,
Serampang tangan, Surat khabar lama, baja
KBKK :
Meneliti
Langkah 3
( 5 minit )
Penyiram
? Digunakan untuk menyiram.
? Gunakan penyiram yang mempunyai muncung yang berlubang halus semasa meny
iram.
Langkah 1
? Kenal pasti keadaan tumbuhan yang memerlukan air seperti permukaan yang
kering.
Langkah 2
? Pastikan muncung pemyiram tidak terlalu tinggi daripada permukaan tanah
yang kering.
Langkah 3
? Siram seminggu ke zon akar tumbuhan.

1. Guru menjelaskan sifat penyiram.
? Murid memberi perhatian terhadap pemjelasan guru.
2. Guru memdemonstrasikan cara menyiram.
? Murid memberi perhatian terhadap demonstrasi guru.
Langkah 4
(20 minit )
1. Guru membahagikan murid kepada 7 kumpulan.
? Murid dibahagikan kepada 7 kumpulan.
2. Guru mengarahkan murid melakukan kerja menggembur, membaja dan menyiram
secara kumpulan mengikut langkah.
? Guru melakukan kerja menggembur, membaja dan menyiram secara kumpulan me
ngikut langkah. BBM :
Pasu bunga, Serampang tangan, Penyiram,
Baja, Surat khabar lama.
Nilai :
Kerjasama
Langkah 5
(10 minit )
1. Guru mengarahkan murid membersihkan alatan dan tempat kerja.
? Murid membersihkan alatan dan tempat kerja.
Nilai :
Kebersihan
Penutup
( 3 minit )
Rumusan :
1. Apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini?
Menggembur, membaja, menyiram.
2. Bagaimanakah kita memastikan tumbuhan tersebut berpenyakit?
Daun berlubang yang dimakan oleh perosak dan tompok-tompok berwarna perang atau
layu yang disebabkan oleh serangan penyakit.
1. Guru menanya balik apa yang telah diajar pada hari ini.
? Murid mengimbas kembali topik yang telah diajar pada hari ini.
2. Guru memberi nota kepada murid.
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj