Anda di halaman 1dari 9

AYAT TUNGGAL (SAMBUNGAN)

Klik pada
gambar.
DISEDIAKAN OLEH :
CIKGU HAFIZZUDIN
FN + FSN
FRASA NAMA + FRASA
SENDI NAMA
Pengenalan
Penerangan
LEMBARAN
KERJA
Set Induksi
KLIK
SINI
SENARAIKAN KATA SENDI
YANG ANDA TAHU ?
di
ke
dari daripada
pada
kepada
Kata Sendi
FRASA SENDI NAMA
Frasa Sendi Nama terbentuk apabila frasa
sendi diikuti oleh kata nama di belakangnya.Frasa Sendi Kata Nama
Frasa Sendi Nama
(FSN)
ke sekolah ke sekolah.
untuk kamu untuk kamu.
FN FSN
Mereka ke sekolah.
Hadiah ini untuk kamu.
Rumahnya di sebelah sekolah.
Contoh Ayat
Petikan
Kalang dan kim ho meangkat anak-anak pokok itu ke
tepi lubang yang dingali. Kemudian, ayah kalang
menggunting dan menanggalkan pelastik hitam pada
anak pokok itu Kim ho dan haikal memasukkan anak
pokok ke dalam lubang Kalang dan Ibunya menimbus
lubang itu.
Petikan
Kalang dan Kim Ho mengangkat anak-anak pokok itu ke
tepi lubang yang digali. Kemudian, Ayah Kalang
menggunting dan menanggalkan plastik hitam pada
anak pokok itu. Kim Ho dan Haikal memasukkan anak
pokok ke dalam lubang. Kalang dan ibunya menimbus
lubang itu.