Anda di halaman 1dari 1

Amara Terra Mia

Cm

D. Modugno

     3    4     
   3
4
 

Cm
A7
 
 
Cm
 

 





5

 



So le al la val le e so le/al la col li na Cie li/in
So
le
al
la
val
le
e
so
le/al
la
col
li
na
Cie
li/in
fi
ni
ti/e
vol
ti
co
me
pie
tra
Tra
gli/u
li
ve
ti/é
na
ta
già
la
lu
na
 
 
A7
 
 

Cm









12
Per le cam pa gne, non c'è più nes su no; Ma ni/in cal li
Per
le
cam
pa
gne,
non
c'è
più
nes
su
no;
Ma
ni/in
cal
li
te/or
mai
sen
za
spe
ran
za;
Un
bim
bo
pian
ge/al
lat
ta/un
se
no
ma
gro;

 
C7

Fm
 
G7
 

Cm
 

 

19

  
 



Ad
di
o/ad
di
o/a
mo
re
io
va
do
vi
a
 
 
3
  
29
 
A
ma
ra
ter
ra
mi
a,
a
ma
ra/e
       G7 Cm Cm     
 

G7
Cm
Cm

 
   
1.


 
 


3.

  
33


bel
la!
la!

Fine