• Jumlah Dif dipentas

• Jemputan seorang- 5/7 • Jemputan berpasangan – 4/6 • Penghormatan kepada individu tertentu

• Host dan tetamu kehormat
• Penganjur /tuan rumah di kanan tetamu kehormat

• Kedudukan berpasangan
• Isteri sentiasa di kiri suami

• Keutamaan Tempat Duduk
Susunan tempat duduk dif-dif jemputan hendaklah mengikut keutamaan masing-masing.

• Rajah Tempat Duduk

Pelbagai Rajah susunan tempat duduk boleh diaturkan berdasarkan kesesuaian majlis yang diadakan.

• Prinsip Asas Susunan Tempat Duduk

Dif yang paling hampir sekali dengan Tetamu Kehormat ialah dif yang terkanan mengikut susunan keutamaan.

• Tetamu yang paling kanan hendaklah ditempatkan di sebelah kanan tetamu kehormat. Di sebelah kirinya di tempatkan tetamu kedua terkanan.

• Tempat duduk di pentas
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, D.Y.M.M. Raja-Raja atau D.Y.M.M. Raja Perempuan hendaklah sebaris dengan tetamu utama yang lain. Kerusi kuning bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, D.Y.M.M. Raja-Raja atau D.Y.M.M. Raja Perempuan atau Raja Muda dan Tengku Mahkota

Bentuk susunan tempat duduk

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bentuk Teater Stadium Mini Bilik Darjah Ladam Kuda Huruf I Bulatan

Rajah A B C D E F

RAJAH A

Bentuk Teater
pentas

RAJAH B

Bentuk Stadium Mini

RAJAH C

Bentuk Bilik Darjah

pentas

RAJAH D

Bentuk Ladam Kuda

RAJAH E

Bentuk Huruf I

RAJAH F

Bentuk Bulat


(i)

Prinsip Asas
Dif yang paling hampir dengan Tetamu Kehormat ialah dif yang paling utama sekali dan akan berada di sebelah kanan tuan rumah. Keutamaan bermula dari kanan Tetamu Kehormat sama ada bersebelahan, beriringan atau pun bersetentangan.

(ii)

• Prinsip-prinsip susunan • Susunan tempat duduk sama ada di pentas khas atau di tempat para jemputan ianya hendaklah mengikut Susunan Keutamaan. • Jika jemputan tanpa isteri, keutamaan di pentas khas bermula dari kanan Tetamu Kehormat diikuti dengan kiri sehingga selesai. • Bagi jemputan bersama isteri, kekananan bermula dari kanan Tetamu Kehormat membawa ke tepi (suami/isteri) dan kiri isteri Tetamu Kehormat membawa ke tepi (isteri/perempuan).

• Susunan dipentas dihadkan
• (i) jemputan seorang

jumlahnya angka ganjil 5,7 dan 9.

• (ii) jemputan dengan isteri
jumlah angka genap 6, 8, 10 @12.

• (iii) Prinsip ini diwujudkan bertujuan untuk memberi penghormatan dan tumpuan kepada mereka yang berkenaan/berkaitan sahaja

• Kedudukan Tuan Rumah atau host
Tuan Rumah biasanya dikenali sebagai orang yang menjemput atau bertanggungjawab menganjurkan sesuatu majlis atau upacara.

• Kedudukan Isteri disisi suami
kedudukan isteri sama ada majlis siang atau malam ialah isteri duduk di sebelah kiri suami kecuali dalam keadaan keadaan tertentu

.

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat hadir seorang kedudukan berdua dan bertiga mengadap pentas

Pentas 1

Pentas 2

2

1

3

1

2

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat di atas pentas dan tetamu jemputan seorang

Pentas 1 1 2

Pentas 2 2 1 3

7

5

3

1 9

2 10

4

6

8

9 7

5

3

1

2

4

6

8 10

11 12

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat berpasangan di atas pentas dan tetamu jemputan berpasangan

Pentas 1 3 1 2 4

Pentas 2 3 1 2 4

6 5 2 1 10 9

3 4 7 8 11 12

8 7 6 5

1 2 3 4 13 14 15 16

9 10 11 12

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat berpasangan di atas pentas dan tetamu jemputan berpasangan

Pentas 1 3 1 2 4

Pentas 2 3 1 2 4

6 5 2 1 10 9

3 4 7 8 11 12

8 7 6 5

1 2 3 4 13 14 15 16

9 10 11 12

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat dan tetamu jemputan seorang mengadap pentas

Pentas 1 2 1 8 6 4 2 10 1 9 3 5 7 10 8 6 4

Pentas 2 3 2 1 1 2 3 5 7 9

12 11

Prinsip susunan tempat duduk tetamu kehormat dan tetamu jemputan berpasangan mengadap pentas

Pentas 1 4 2 1 3 8 7 4 3 1 2 5 6 12 11 10 9

Pentas 2 4 2 1 3 4 3 1 2 5 6 7 8

1211 9 10

1615 1314

Prinsip susunan jemputan seorang dikelompok berdasarkan kedudukan tetamu kehormat di atas pentas

Pentas 1 3 1 2 4 7 5 3 1 2 4 6 8 8 7 6 5 b

4

Pentas 2 2 1 3 5 3 1 2 4 a 9 10 11 12 c

Prinsip susunan jemputan seorang mengikut gender dan jemputan berpasangan mengikut kelompok

Pentas 1 2 1 3 5 4 3 2 1 Lelaki 1 2 3 4 5 Wanita

Pentas 2 3 1 2 4 10 9 6 5 2 1 3 4 7 8 1112

Prinsip susunan tetamu kehormat dan jemputan seorang bagi susun atur stadium mini

A

B

Kontingen sukan C D 5 3 1 2 4 6 4 2 1 3 5 7 5 3 1 2 4 6

E

F

5 4 3 2 1

1 2 3 4 5

Prinsip susunan jemputan berpasangan secara dikelompok berdasarkan kedudukan tetamu kehormat di atas pentas

Pentas 1 3 1 2 4 10 9 6 5 2 1 3 4 7 8 1112 8 7 b 6 5

Pentas 2 3 1 2 4 2 1 a 3 4 9 10 1112 c

Prinsip susunan jemputan seorang mengikut kategori dan susunan berpasangan mengikut kelompok

Pentas 1 2 1 3 5 4 3 2 1 Jemputan Persekutuan 1 2 3 4 5 Jemputan Negeri 4 3 2 1 Jemputan kedutaan

Pentas 2 3 1 2 4 6 5 2 1 3 4 Jemputan Persekutuan 1 2 3 4 Jemputan Negeri

Prinsip susunan tetamu kehormat dan jemputan berpasangan bagi susun atur stadium mini

A

B

Kontingen sukan C D 4 2 1 3 8 7 4 3 1 2 5 6 8 7 4 3 1 2 5 6

E

F

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

Prinsip susunan tetamu kehormat dan jemputan bagi susun atur ladam kuda

16 18 15 13 11 9 7 5 3 1 2 14 12 10 8 6 4 14 12 10 8 6 4 2

17 15 13 11 9 7 5 3 1

Prinsip susunan tetamu kehormat dan jemputan bagi susun atur huruf ‘I’ dan bentuk bulat
7 5 3 1 2 4 6 6 4 2 1 3 5 7 7 5 3 1 2 9

10

8 6 4

Susunan meja dan tempat duduk dalam jamuan

• Susunan Meja Panjang
Bagi majlis-majlis beristiadat, seperti Jamuan Negara dan Jamuan Pertabalan. Contoh seperti di Rajah A.

• Susunan Meja Bulat
Susunan meja bulat pula disediakan bagi majlis-majlis rasmi biasa. Contoh seperti di Rajah B dan C.

• Susunan Meja Gabungan Meja Panjang dan Meja Bulat
Meja panjang dijadikan sebagai meja utama manakala meja-meja bulat sebagai meja-meja tetamu. Contoh seperti di Rajah D.

• Prinsip Asas
Dif yang paling hampir dengan Tetamu Kehormat ialah dif yang paling utama sekali.

• Prinsip-prinsip lain
Tetamu Kehormat hendaklah duduk di sebelah kanan Tuan Rumah dalam kedudukan bergandingan. Jika Tetamu Kehormat itu jauh lebih tinggi tarafnya daripada Tuan Rumah maka beliau boleh duduk di sebelah kiri Tuan Rumah dan disusun dlm nombor ganjil. Contohnya seperti di Rajah E dan F.

• Susunan dif-dif meja utama/khas hendaklah mengikut susunan keutamaan. • Wanita tidak duduk di hujung meja khas/Diraja kecuali apabila wanita itu mempunyai kekananannya sendiri. • Walau bagaimanapun jika jemputan berpasangan maka wajarlah suami wanita itu duduk di hujung meja seperti di Rajah G dan H.

• wanita tidak duduk mengetuai meja kecuali apabila tetamu wanita itu datang berseorangan maka susunan kedudukan kekananan dirinya hendaklah dipakai. Contoh di Rajah I.

• meja bulat hendaklah penuh dalam satu bulatan iaitu 360’ kecuali dalam keadaan di mana meja tersebut berhadapan dengan Meja Utama atau pentas persembahan, kerusi yang membelakangkannya hendaklah ditiadakan.

• Kerusi kuning bagi Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong, Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, D.Y.M.M. Raja-Raja atau D.Y.M.M. Raja Perempuan atau Raja Muda dan Tengku Mahkota

RAJAH A

Susunan meja jamuan meja panjang
1 2 Meja khas

D

B

A

C

E

1- Tetamu Kehormat 2- Tuan Rumah

RAJAH B

Susunan meja jamuan meja bulat tanpa pentas
1 2 2 1 Meja khas A B

C

2 1

1 2

D

1 2

2 1

G

2 1

E

F 2 1 K 1 2 1

H 2

1

J 2 1 2

I

Meja Khas 1- Tetamu Kehormat 2- Tuan Rumah Meja lain 1- Dif paling kanan di meja tersebut 2- Dif kedua kanan

RAJAH C

Susunan meja jamuan meja bulat dengan pentas
Pentas 1 2 G 2 I 2 1 1 J 2 1 2
Meja Khas 1- Tetamu kehormat 2- Tuan Rumah Meja Lain 1- Dif paling kanan di meja tersebut 2- Dif kedua kanan

D 2 1 H 2 1 2

B 1 F 2 1 K 2 1

Meja khas 2 1 E

A 2 1

C

1

RAJAH D

Susunan meja jamuan meja panjang dan meja bulat
1 2 Meja Khas

2

C
1

A 2 1 2

B 1

D
2 1

Pentas pertunjukan

Pintu utama

Meja Khas 1- Tetamu Kehormat 2- Tuan Rumah Meja Lain 1- Dif paling kanan di meja tersebut 2- Dif kedua kanan

RAJAH E

Susunan kedudukan tetamu kehormat dan tuan rumah yang setaraf bagi jemputan seorang
Pentas

4 2 1

3

1234-

tetamu kehormat tuan rumah Dif paling kanan Dif kedua kanan

RAJAH F

Susunan kedudukan tetamu kehormat jauh lebih tinggi daripada tuan rumah bagi jemputan seorang
Pentas

3

1

2

1- tetamu kehormat 2- tuan rumah

RAJAH G

Wanita tidak duduk di hujung bagi meja panjang jemputan berpasangan
L 7 p 6 p 4 L 1 L 2 p 3 p 8 L 5

1 - tetamu kehormat 2 - tuan rumah 3- isteri tuan rumah 4- isteri tetamu kehormat 5- tetamu terkanan 6-isteri tetamu terkanan 7- tetamu kedua terkanan 8- isteri tetamu kedua terkanan L- Lelaki P -Perempuan

RAJAH H

Wanita duduk di hujung meja bagi mereka yang mempunyai susunan kekananannya sendiri
L 7 p 6 p 4 L 1 L 2 p 3 L 5 p 8

1 - tetamu kehormat 2 - tuan rumah 3- isteri tetamu kehormat 4- isteri tuan rumah 5- tetamu terkanan 6-isteri tetamu terkanan 7- suami tetamu kedua terkanan 8- tetamu kedua terkanan wanit yang mempunyai susunan kekananan

RAJAH I

Wanita tidak mengetuai meja panjang
Meja khas 1
Susunan bersilang

1l 2p

2l 4l 1p 3p

3l 4p

c

a

b

d

2
Susunan bersebelahan

1l – Dif paling kanan di meja berkenaan 1p – Isteri Dif paling kanan 2l – Dif kedua kanan 2p – Isteri dif kedua kanan

1l 1p

2l 4l 2p 4p

3l 3p

RAJAH J

Susunan kedudukan tetamu kehormat lebih tinggi daripada tuan rumah bagi jemputan berpasangan
Pentas

10 8 7 4 2 1

9 6 5 3 1234-

tetamu kehormat isteri tetamu kehormat tuan rumah isteri tuan rumah

RAJAH K

Susunan kedudukan tetamu kehormat setaraf dengan tuan rumah bagi jemputan berpasangan
Pentas

9 6 5 4 2 1

10 8 7 3 1234-

tetamu kehormat tuan rumah isteri tuan rumah isteri tetamu kehormat

RAJAH L

Susunan kedudukan bertentangan jamuan meja panjang jemputan seorang

10 6 Tuan rumah 2 5 9

7 3 1 4 8 Tetamu kehormat

RAJAH M

Susunan kedudukan bersilang jamuan meja panjang jemputan berpasangan
L 15 12 7 4 2 5 10 L 13 14 9 6 1 3 8 11 16 L P 1 - tetamu kehormat 2- isteri tetamu kehormat 3 - isteri tuan rumah 4 - tuan rumah L - lelaki P- perempuan P L

RAJAH N

Susunan selari jamuan meja panjang jemputan seorang
L 9 7 5 3 1 2 4 Meja khas 6 L 8 P 10

1 2 3 4 L P

- tetamu kehormat - tuan rumah - isteri tuan rumah - isteri tetamu kehormat - lelaki - perempuan

RAJAH O

Susunan selari jamuan meja panjang jemputan berpasangan
P L 12 9 8 5 4 1 2 3 Meja khas 6 7 L 10 11

1 - tetamu kehormat 2 - tuan rumah 3- isteri tetamu kehormat 4 - isteri tuan rumah L - lelaki P - perempuan

RAJAH P

Susunan meja jamuan meja panjang dan meja bulat
5 4 1 P K A I 2 3 6 Meja Khas

C Pentas pertunjukan

A

B

D

Pintu utama

A -SPB YDP Agong K- Ketua Negara Asing P- SPB Raja Permaisuri I - steri Ketua Negara Asing

RAJAH Q

Susunan meja jamuan meja panjang dan meja bulat
7 5 3 1 A P 2 Meja Khas 4 6 8

C Pentas pertunjukan

A

B

D

Pintu utama

A- SPB YDP Agong P- SPB Raja Permaisuri 1- Tetamu Terkanan 2- Isteri Tetamu Terkanan 3- Tetamu Kedua Kanan 4- Isteri Tetamu Kedua Kanan 5- Tetamu Ketiga Kanan 6- Isteri Tetamu Ketiga Kanan 7- Tetamu Keempat Kanan 8- Isteri Tetamu Keempat Kan

RAJAH R

Susunan meja jamuan meja panjang dan meja bulat
6 9 10 13 14 17 Pintu utama 18 F D E B A C 5 2 1 P K A I Meja Khas 3 4 7 8 11 12 15 16 19 20
A- SPB YDP Agong K- Ketua Negara Asing P- SPB Raja Permaisuri I- Isteri Ketua Negara Asing 1- YAB Perdana Menteri 2- Isteri Perdana Menteri 3- YAB TPM 4- Isteri TPM 5- Menteri Kanan 6- Isteri Menteri Kanan 7- Menteri Kedua Kanan 8- Isteri Menteri Kedua Kanan

pe Pent rtu as nj u ka n

TERIMA KASIH