MESYUARAT PANITIA PERTAMA 2010 TARIKH 10.30pg hingga 11.30pg B. Melayu B. Inggeris B. Cina Sains Pend.

Agama Islam K. Hidup P.S.V TEMPAT 3K7 3K8 3K9 3K10 Bilik K. Bidang 5A3 5A2 : 29HB.DIS.,2009 11.30pg hingga 12.30t/h Sejarah Geografi Pendidikan moral Matematik P.J.K. E.A/P.A./PD Sivik TEMPAT 3K7 3K8 3K9 3K10 5A3 5A2 5M

AGENDA UTAMA : 1. Post mortem analisis peperiksaan PMR 2009. 2. Strategi peningkatan PMR 2010. 3. Perancangan perbelanjaan PCG 2010. 4. Sukatan & Rancangan Pelajaran Tahunan 2010.