Anda di halaman 1dari 2

Nama :___________________________________

Tingkatan : ______________________________

Latihan ulangkaji : KERJA PAIP

1. Namakan setiap perangkap yang ditunjukkan di dalam rajah di bawah dan lorekkan paras
kedap setiap perangkap tersebut.

a._____________________________
b._____________________________
c._____________________________

2. Apakah masalah yang biasa dihadapi oleh perangkap-perangkap yang ditunjukkan di


soalan (1)?. Apakah alat yang boleh digunakan untuk mengatasinya?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Labelkan sistem bekalan air tersebut:

4. Berikan tiga jenis paip


i.__________________________
ii._________________________
iii._________________________