Anda di halaman 1dari 4

Tema : Bersih dan Sihat

Tajuk : Gaya Hidup Sihat

Nama : ________________________ Tarikh:_______________


Baca dan fahami iklan di bawah.

Gaya Hidup Sihat


Kementerian Pelajaran Malaysia dengan kerjasama Kementerian
Kesihatan Malaysia akan mengadakan suatu pertandingan melukis
poster peringkat kebangsaan. Tujuan utama peraduan ini diadakan
adalah untuk mencari bakat- bakat baru dalam bidang seni lukis.
Peraduan ini juga diharap dapat menggalakkan orang ramai supaya
mengamalkan gaya hidup yang sihat dan menjauhi perkaraperkara yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan.
Syarat-syarat Peraduan:
Peserta mestilah berumur antara 9 hingga 12 tahun
Karya yang dihantar mestilah asli dan dihasilkan oleh
peserta sendiri.
Poster yang dilukis mestilah berukuran 28cm x 40cm
Poster mestilah berkenaan dengan Gaya Hidup Sihat
Borang penyertaan boleh dipohon daripada guru besar atau
dengan melayari web www.ghs@kpm.gov.my.
Setiap penyertaan hendaklah sampai kepada penganjur
sebelum atau pada 10 Jun 2014 selewat-lewatnya jam 4
petang.

Josephine Nora Anak Wesley

Tema : Bersih dan Sihat


Tajuk : Gaya Hidup Sihat

Nama : ________________________ Tarikh:_______________

Jawab soalan pemahaman di bawah menggunakan ayat penuh.


1.

Siapakah yang mengadakan peraduan tersebut?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.

Berapakah ukuran poster yang dilukis dalam peraduan itu?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
3.

Bilakah tarikh tutup peraduan tersebut?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
4.

Bagaimanakah borang penyertaan itu dapat diperoleh?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
5.

Apakah yang akan menyebabkan seseorang peserta itu ditolak oleh

pihak penganjur?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Josephine Nora Anak Wesley

Tema : Bersih dan Sihat


Tajuk : Gaya Hidup Sihat

Nama : ________________________ Tarikh:_______________

Jawab soalan pemahaman di bawah menggunakan ayat penuh.


1.

Siapakah yang mengadakan peraduan tersebut?

Peraduan tersebut diadakan oleh ______________________________


_______________________________________________________
2.

Berapakah ukuran poster yang dilukis dalam peraduan itu?

Ukuran poster yang dilukis dalam praduan itu mestilah ______________


______________________________________________________

3.

Bilakah tarikh tutup peraduan tersebut?

Tarikh tutup ____________________________________________

4.

Bagaimanakah borang penyertaan itu dapat diperoleh?

Penyertaan ______________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Josephine Nora Anak Wesley

Tema : Bersih dan Sihat


Tajuk : Gaya Hidup Sihat

Nama : ________________________ Tarikh:_______________


Aktiviti kumpulan.
Senaraikan perkara yang perlu diamalkan supaya hidup sihat

1. bersenam

Perkara yang perlu


diamalkan untuk gaya
hidup sihat

Josephine Nora Anak Wesley